Obecne wystąpienia w Pracowni

Zebrania Pracowni Poetyki Historycznej – 2018/2019:

10 X – Grzegorz Grochowski, Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej.

7 XI – Magdalena Śniedziewska, Od „wydania niewydanegodo „książki-ikony XX wieku– z dziejów włoskiej recepcji Un mondo a parte Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

21 XI – Maciej Maryl, Operationalising the Change: Dispersion of Polish Literary Life (1989-2002).

5 XII – Danuta Ulicka, Przestrzenie teorii.

9 I – Beata Śniecikowska, Themersonowie i ich późne dzieci. Słowografia w książkach dla młodych (i trochę starszych) „widzoczytelników.

7 III – Ewa Kołodziejczyk, Od biogramu do biografii – dylematy prezentacji sylwetki tłumacza literatury

20 III – Agnieszka Kluba, Projekt „Pisma zebrane Janusza Sławińskiego.

IV / V – M. Szczypiorska-Chrzanowska, [---] [wspólne zebranie PPH i Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury].

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45