Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku

Pracownia, utworzona w 1949 roku z inicjatywy Profesor Marii Renaty Mayenowej, składa się z dwóch zespołów: w Toruniu i we Wrocławiu. Pracami redakcyjnymi kierował prof. dr hab. Franciszek Pepłowski (zm. 20 III 2009 r.). Obecnie pracami kieruje prof. dr hab. Krzysztof Mrowcewicz; zastępcą redaktora naczelnego jest dr Patrycja Potoniec.

Dotychczas ukazało się 36 tomów Słownika polszczyzny XVI wieku (od A do ROZTYRKNOŚĆ). Podstawą materiałową Słownika jest zbiór tekstów XVI-wiecznych, reprezentujących możliwie wszystkie formy piśmiennicze: wierszowane i prozatorskie, ciągłe i dialogowane, retoryczne, naukowe, narracyjne itp. o różnej genezie społecznej i różnym stopniu literackości, pochodzących ze wszystkich dzielnic ówczesnej Polski. Opracowywane są wszystkie pojawiające się w nich wyrazy poza nazwami miejscowymi i osobowymi. Zgromadzona kartoteka liczy ponad 8 milionów kart (ok. 100.000 haseł). Nie zredagowane jeszcze materiały są uporządkowane alfabetycznie i udostępniane badaczom.

Więcej informacji na stronie www Słownika: www.spxvi.edu.pl.
Słownik polszczyzny XVI wieku: tomy 1-36 (A – ROZTYRKNOŚĆ) – wersja elektroniczna w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45