20 marca 2014, godz. 17.30 - spotkanie z cyklu: Warszawskie Czwartki Staropolskie

Organizatorzy:
Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW
oraz
Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku”
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Dr Michał Choptiany wygłosi referat: „Kalendarz z kluby swej wypadł”. Staropolskie piśmiennictwo polemiczne wobec problemu reformy kalendarza.

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2014, o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales”, Nowy Świat 69, IV piętro.
 

Polemiki związane z reformą kalendarza Grzegorza XIII (1582) oraz współistnieniem wielu kalendarzy na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów były na gruncie literaturoznawstwa poruszane sporadycznie. Tymczasem korekta systemu mierzenia czasu zaowocowała szeregiem broszur publikowanych przez astronomów, teologów i polemistów religijnych różnych wyznań. Teksty zaangażowanych w spór autorów takich jak Marcin Łaszcz SJ, Stanisław Grodzicki SJ, unici Kasjan Sakowicz i Jan Dubowicz czy krakowski astronom Jan Brożek tworzą ciąg interesujących z wielu powodów prób przekonania unitów do uznania nowej rachuby czasu i sposobu wyznaczania dat świąt ruchomych. W wystąpieniu poruszone zostaną następujące zagadnienia: (1) strategie argumentacyjne stosowane przez polemistów; (2) używane przez nich formy gatunkowe; (3) polityczne znaczenie ich tekstów; (4) naukowe źródła poglądów polemistów; (5) stan wiedzy autorów na temat innych metod rachuby czasu, w szczególności zaś na temat kalendarza żydowskiego.

Dr Michał Choptiany − historyk literatury, absolwent UJ, adiunkt/post-doc na Wydziale „Artes Liberales” UW w ramach grantu NCN FUGA. Zajmuje się różnymi aspektami wczesnonowożytnej historii intelektualnej, w tym środkowoeuropejskimi sporami o reformę kalendarza i chronologię; http://chronologiauniversalis.wordpress.com.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45