12 stycznia 2015, godz. 17.00, kampus UW, dawne Centrum Informatyki, sala 106: odczyt Marcina Werli (Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, IChB PAN) "Biblioteki cyfrowe w sieci PIONIER"

W ramach cyklu konferencji i warsztatów "Humanistyka Cyfrowa : projekty, ludzie, teoria".

Od uruchomienia Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej minęło już ponad 12 lat, w czasie których powstało w całym kraju kilkadziesiąt podobnych inicjatyw. Federacja Bibliotek Cyfrowych zaczynała swoje działanie w 2007 roku dając dostęp do 80 000 obiektów dziedzictwa kulturowego. Obecnie umożliwia przeszukiwanie opisów ponad 2 milionów obiektów, a Polska jest ósmym pod względem liczby obiektów dostawcą danych do portalu Europeana.eu. Celem wykładu jest przedstawienie obecnego stanu sieci polskich bibliotek cyfrowych, z uwzględnieniem wybranych doświadczeń z ich rozwoju. Zarysowane zostaną także plany rozwoju systemów informatycznych utrzymywanych przez Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy PCSS, w kontekście ich wykorzystania na potrzeby humanistyki cyfrowej.

Marcin Werla jest informatykiem, kierownikiem Działu Bibliotek Cyfrowych i Platform Wiedzy w PCSS, gdzie od 2002 roku zajmuje się tematyką bibliotek cyfrowych. Jest odpowiedzialny za projekty takie jak dLibra czy Federacja Bibliotek Cyfrowych, ponadto ściśle współpracuje z Fundacją Europeana. Ostatnio zaangażowany w działania dotyczące wykorzystania technologii chmurowych w sektorze kultury.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45