1 kwietnia 2019, godz. 13: Przyszłość wydawnictw akademickich i komunikacji naukowej. Uwagi do raportu Komisji Europejskiej / otwarte seminarium CHC

Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zaprasza na kolejne otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia 2019 o godzinie 13:00 w sali 144 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72).

W styczniu 2019 Komisja Europejska opublikowała raport “Future of scholarly publishing and scholarly communication", który opisuje obecny system komunikacji naukowej – jej mocne i słabe strony – proponując pewną wizję rozwoju. Komisja Europejska zachęca do zgłaszania uwag do raportu, który ma się stać podstawą planowanych przez nią działań. W ramach seminarium CHC porozmawiamy o raporcie i spróbujemy odpowiedzieć na pytania Komisji: jak ma wyglądać komunikacja naukowa w przyszłości i jakie działania należy podjąć, by ta wizja się urzeczywistniła.

Wyniki dyskusji będą stanowiły wkład IBL PAN do dokumentu, który konsorcjum OPERAS przedstawi Komisji Europejskiej w ramach konsultacji.
W załączeniu:
 
Zapraszamy do dyskusji!

Tematy kolejnych seminariów:

 • 15 kwietnia: mgr Agnieszka Kochańska, UX na NPLP
  Lato, Sienkiewicz na rydwanie i okruszki chleba. Projektowanie doświadczeń użytkownika w humanistyczno-cyfrowych projektach
 • 29 kwietnia: dr Tomasz Umerle, DARIAH-EU WG “Bibliographical Data"
 • 6 maja: mgr Marlena Sęczek, O nowym cyfrowym słowniku pisarzy
 • 20 maja: Mapy cyfrowe i różne sposoby ich wykorzystania
  dr Bartłomiej Szleszyński, Mapa jako medium w NPLP
  dr Aleksandra Wójtowicz, Mapa jako narzędzie w badaniach geokrytycznych i interdyscyplinarnych
  mgr Mariola Wilczak, Mapa jako narzędzie w projekcie "Geopolonistyka"
 • 17 czerwca: dr hab. Marek Troszyński, Lista frekwencyjna twórczości Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida – metodologia, podobieństwa i różnice

 

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45