Marta Zielińska

dr hab., profesor instytutu, kierownik Pracowni Literatury Romantyzmu
marta.zielinska@ibl.waw.pl

PUBLIKACJE:
Książki:

 

  • Mickiewicz i naśladowcy. Warszawa 1984;
  • Opowieść o Gustawie i Maryli. Warszawa 1989, 1998;
  • Polacy, Rosjanie i romantyzm. Warszawa 1998;
  • Warszawa - dziwne miasto. Warszawa 1995;
  • Kapliczki Warszawy. Warszawa 1991;
  • Mickiewicz. Encyklopedia. [Współaut.]. Warszawa 2001.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

  • Tajemnica przyjaźni z Margaret Fuller. [W:] Tajemnice Mickiewicza. Warszawa 1998;
  • Puszkin i Mickiewicz wobec wolnościowych zrywów swoich rówieśników. [W zb.:] Polacy a Rosjanie. Warszawa 2000.
     

Ważniejsze prace w przygotowaniu:
Studia o Mickiewiczu.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

Rada Naukowa IBL PAN (członkostwo);
redakcja "Tekstów Drugich" (członkostwo).

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku