Ilona Zięba

Mgr, starszy bibliotekarz
Dział Gromadzenia Biblioteki IBL PAN

ilona.zieba@ibl.waw.pl

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45