Nikodem Wołczuk

lic., dokumentalista 
 
nikodem.wolczuk@ibl.waw.pl


PUBLIKACJE:
 • Wariant, „Forum Poetyki” 2019, nr 18, s. 110-115.

Publikacje elektroniczne:
 • [Współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka [baza danych online], Instytut Badań Literackich PAN. Dostępna w Internecie: <http://pbl.ibl.poznan.pl>. 
 • [Współautorstwo:] Monografie „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Dostępne w Internecie: <https://rcin.org.pl/dlibra>: 
  • Polska Bibliografia Literacka: Teoria literatury, historia literatury polskiej, literatura współczesna, Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2019-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Literatura polska – zagadnienia szczegółowe (bibliografie i słowniki, tematy i motywy literackie…), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2019-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Literatura polska – antologie, literatura anonimowa, twórczość pisarzy (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2019-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Recepcja literatur obcych w Polsce (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2019-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Teatr, film, radio i telewizja w Polsce (ludzie teatru, teoria, historia, współczesność, repertuar, krytyka), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2019-2021.
 
Udział w projektach badawczych:
 • Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL – w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), czas realizacji 2021-2023, projekt afiliowany w: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, kierownik grantu: Tomasz Parkoła
 • Infrastruktura bazodanowa Polskiej Bibliografii Literackiej – utrzymanie (SPUBI/SP/458272/2020) – czas realizacji: 2020-2022, koordynator: dr Cezary Rosiński (do 09.2021: dr Tomasz Umerle)
 • Transforming Research through Innovative Practices for Linked interdisciplinary Exploration (TRIPLE) – czas realizacji: 2019-2023, źródło finansowania: Horyzont 2020, projekt afiliowany w: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, kierownik projektu: Suzanne Dumouchel
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45