Aleksandra Włoszczyńska

e-mail: aleksandra.wloszczynska@ibl.waw.pl

Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska:
od 1987 - Instytut Badań Literackich PAN, Pracownia Bibliografii Bieżącej w Poznaniu, stanowisko: starszy dokumentalista.

Przebieg pracy naukowej: Studia polonistyczne na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu; magisterium 1987.

PUBLIKACJE:

Książki:
 • Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce. [Współaut.:] J. Biesiada: Za rok 1993. Poznań 1994.
 • Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce. Za rok 1994. [Współaut.:] J. Biesiada. Warszawa 1996;
 • J. Biesiada, A. Żurawska-Włoszczyńska: Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce za rok 1993. Poznań 1995;
 • J. Biesiada, A. Żurawska-Włoszczyńska: Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce za rok 1994. Poznań-Warszawa 1996;
 • [współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka, od rocznika 1985.

Artykuły:

 • Bibliografia Cypriana Norwida za lata 1990-1994. Studia Norwidiana. [R.] 20/21 (2002/2003) s. 253-318.
 • Bibliografia Cypriana Norwida za lata 1995-1999. Studia Norwidiana. [R.] 22/23 (2004/2005) s. 317-404.
 • Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2000-2002. Studia Norwidiana. [R.] 24/25 (2006/2007) s. 295-386.
 • Bibliografia Cypriana Norwida za rok 2003. Studia Norwidiana. [R.] 26 (2008) s. 243-279.
 • Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2004-2005. „Studia Norwidiana”. [R.] 27/28 (2009-2010) s. 333-393.
 • Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2006-2007. „Studia Norwidiana”. [R.] 31 (2013) s. 257-316.
 • Bibliografia Cypriana Norwida za lata 2008-2009. „Studia Norwidiana”. [R.] 33 (2015) s. 313-375.

Prace edytorskie:

 • Kazimiera Iłłakowiczówna: Po zachodzie. [Wiersze rozproszone]. [Opracowanie], wybór i posłowie: A. Żurawska-Włoszczyńska, J. Biesiada. Poznań: Wydawnictwo Literackie „Parnas” 1993.
 • Kazimiera Iłłakowiczówna: Wspomnienia i reportaże. [Teksty rozproszone]. Opracowali i posłowiem opatrzyli A. Włoszczyńska i J. Biesiada. Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1997.
 • Kazimiera Iłłakowiczówna: Poezje zebrane. T. 1-4. Zebrali, opracowali i bibliografię sporządzili: A. Żurawska-Włoszczyńska i J. Biesiada. Wstępem opatrzył J. Ratajczak. Toruń: Algo 1998.

Dotychczasowe projekty badawcze:

 • „Polska Bibliografia Literacka za rok 1988” - numer projektu 1 H01C 002 09, lata realizacji 01. 07. 1995 – 30.06. 1997; charakter udziału: wykonawca.
 •  „Polska Bibliografia Literacka- rozbudowa internetowej bazy danych” - numer projektu 1 H01C 019 18, lata realizacji 01. 01. 2000 – 31.12. 2000; charakter udziału: wykonawca.
 •  „Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych” - numer projektu 2 H01C 035 23, lata realizacji 22. 10.1995 – 21.10. 2003; charakter udziału: wykonawca.
 •  „Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych” - numer projektu 1 H01C 012 27; lata realizacji 14.09.2004 – 13.09.2006; charakter udziału: wykonawca.
 • Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych”; numer projektu: N N103 0288 33; źródło finansowania: MNiSW; lata realizacji: 29 X 2007 – 28 X 2009; jednostka naukowa: Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie; charakter udziału: wykonawca; najważniejsze opublikowane wyniki: internetowa baza danych Polska Bibliografia Literacka http://pbl.ibl.poznan.pl
 • Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych”; numer projektu: N N103 135239; źródło finansowania: MNiSW; lata realizacji: 27 X 2010 – 26 X 2012; jednostka naukowa: Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie; charakter udziału: wykonawca; najważniejsze opublikowane wyniki: internetowa baza danych Polska Bibliografia Literacka http://pbl.ibl.poznan.pl
 • „Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej”; numer projektu: NR 0061/NPRH3/H11/82/2014; źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW; lata realizacji: 9 IV 2014 – 8 IV 2018; jednostka naukowa: Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie; charakter udziału: wykonawca; uczestnik prac zespołów koncepcyjnych i badawczych; internetowa baza danych Polska Bibliografia Literacka http://pbl.ibl.poznan.pl
 • „Polska Bibliografia Literacka” - uzupełnianie internetowej bazy danych o   materiały z wyselekcjonowanych czasopism za lata 1996-1999; źródło finansowania: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach środków na restrukturyzację IBL PAN, fundusz restrukturyzacyjny: Zadanie nr 4: PBL; czas realizacji: 1 III 2015 – 31 VIII 2015; charakter udziału: wykonawca; opublikowane wyniki: internetowa baza danych Polska Bibliografia Literacka http://pbl.ibl.poznan.pl

Inne doświadczenia w zakresie realizacji prac dokumentacyjnych, edytorskich lub słownikowych.

 • Polska Bibliografia Literacka 1985-2002 (praca zespołowa);
 • redaktor rocznika Polskiej Bibliografii Literackiej za 1988;
 • kwerendy w bibliotekach w Polsce;
 • delegacje do bibliotek zamiejscowych w celu opracowania niedostępnych w Poznaniu materiałów bibliograficznych.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45