Barbara Tyszkiewicz

dr, adiunkt
barbara.tyszkiewicz@ibl.waw.pl,
tel.: 6572-838

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Barbara Tyszkiewicz

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • historia literatury,
 • literatura – dokumentacja,
 • biografistyka XX–XXI w., 
 • bibliografia literatury polskiej XX–XXI w.

PUBLIKACJE:

1. Książki:
 • Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948–2001. Książki i czasopisma. Bibliografia. Oprac. K. Batora i B. Tyszkiewicz, pod red. J. Czachowskiej. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002, 129 s.; Wyd. 2 zmienione i uzupełnione pod red. A. Szałagan. Warszawa 2014, 306 s. [Dokument elektroniczny w formacie WORD, złożony w dyrekcji IBL PAN, 11 XII 2014]

2. Artykuły:

 • "Wieczne łowy" w GUKPPiW, artykuł popularnonaukowy, przygotowany dla Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie, od 15 III 2017 dostępny on-line w portalu. Zob. link]
 • Zawieyski może się bronić. "Teksty Drugie" 2016 nr 5, s. 328–337 [dot.: Joanna Siedlecka: Biografie odtajnione. Z archiwów literackich bezpieki. Poznań: Zysk i S-ka 2015].
 • Sztuka czytania między wierszami. Z problematyki cenzorskich instruktaży drugiej połowy lat siedemdziesiątych. W: "Sztuka czytania między wierszami". Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965–1989. Pod red. K. Budrowskiej, M. Kotowskiej-Kachel. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2016, s. 127–158. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 6.
 • Lekcja "Dziadów" w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Inscenizacja Kazimierza Dejmka w dokumentacji państwowej cenzury. W: "Sztuka czytania między wierszami". Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965–1989. Pod red. K. Budrowskiej, M. Kotowskiej-Kachel. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2016, s. 77–108. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 6.
 • "Przykłady działań wyprzedzających". Z cenzorskiej dokumentacji roku 1984. W: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Pod red. K. Budrowskiej, W. Gardockiego i E. Jurkowskiej. Warszawa: Wydawnictwo. IBL PAN 2015 s. 261–284. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 5.
 • "Dzikie zespoły" i ocenzurowany cyrk. GUKPPiW wobec wybranych zjawisk kultury popularnej. W: Kultura popularna w Polsce 1944–1989. Między projektem ideologicznym a kontestacją. Pod red. K. Stańczak-Wiślicz. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015, s. 11–41.
 • Arkadia i władza w komediowym i realnym świecie Jerzego Zawieyskiego. W: Obrazy władzy w literaturze, teatrze i filmie. Studia pod red. M. Mazura i S. Ligarskiego. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 2015, s. 183–202. Dziennikarze-Twórcy-Naukowcy.
 • PRL jako alternatywa. Wokół emigracyjnych dylematów Jerzego Stanisława Sity. W: Kariera pisarza w PRL-u. Pod red. M. Budnik, K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i K. Kościewicz. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2014, s. 317–335. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 4.
 • Zaangażowanie, presja, cenzura. Z uwarunkowań literackiej i politycznej działalności Jerzego Zawieyskiego po roku 1956. W: "Sensus Catholicus". Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl. Studia i szkice. Red. naukowa: R. Ptaszyński, T. Sikorskie. Toruń: Adam Marszałek 2014, s. 438–464.
 • Aresztowany dziennik. O "Kamieniołomach" Jerzego Kornackiego. W: Literatura w granicach prawa. (XIX–XX w.). Pod red. K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i M. Lula. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2013, s. 488–501. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 3.
 • "Pod prąd". Jerzy Zawieyski wobec zmian w polityce kulturalnej państwa w latach 1945–1955. W: "Lancetem, a nie maczugą". Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945-1965. Pod red. K. Budrowskiej i M. Woźniak-Łabieniec. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2012 s. 11–41. Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL, 1.
 • Królewska miłość. Biblijne uniwersum i osobiste doświadczenie w "Pieśni o nadziei" Jerzego Zawieyskiego. "Teksty Drugie" 2012 nr 5 [137] s. 163–185.
 • Droga pisarska Jerzego Zawieyskiego; Wskazówki bibliograficzne do twórczości literackiej Jerzego Zawieyskiego. [W:] J. Zawieyski: Dzienniki. T. 2. Wybór z lat 1960–1969. Wybór i oprac. red. A. Knyt, współpraca M. Czach. Warszawa: Ośrodek Karta; Instytut Pamięci Narodowej 2012 s. 862–892, 893–913. Świadectwa.
 • "Wicher z pustyni", czyli polska "Antygona" w algierskiej szacie. Biograficzne tropy w dramaturgii Jerzego Zawieyskiego. "Pamiętnik Literacki" 2009 z. 2 s. 157–186.
 • Przejście na drugą stronę lustra. Sejmowy epilog "Dziadów" w "Dzienniku" Jerzego Zawieyskiego. "Więź" 2008 nr 4/5 s.110–116.
 • Dokumenty "czasów oniemiałych". Rok 1956 w dziennikach Marii Dąbrowskiej i Jerzego Zawieyskiego. "Zeszyty Historyczne", Paryż 2007, z. 162 s. 3–25;
 • "Odwilż" u literatów. Rok 1956 w "Dzienniku" Jerzego Zawieyskiego. "Pamiętnik Literacki" 2006 z. 2 s. 197–226.
 • Naiwny i heroiczny. Jerzy Zawieyski jako mediator pomiędzy kardynałem Wyszyńskim a Władysławem Gomułką. "Zeszyty Historyczne", Paryż 2006 z. 156 s. 40102.
 • Stachowicz (Czajka-Stachowicz) [...] Izabela. [Hasło w:] Polski Słownik Biograficzny. T. 41 z. 170. Warszawa: PAN; Kraków: PAU 2002 s. 324–327; wersja internetowa: Zob. link.

3. Prace edytorskie:

 • Jak polska Pyza ujawniała tajemnicę państwową. Baśń Hanny Januszewskiej w dokumentacji Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. "Sztuka Edycji" 2015 nr 1 s. 95–104 [omówienie i edycja tekstu źródłowego – recenzji cenzorskiej Janiny Zborowskiej z 1950 r.].
 • Edycja materiałów źródłowych z artykułem wstępnym pt. Tajna recenzja "Miazgi" Jerzego Andrzejewskiego adresowana do członków KC PZPR. Przyczynek do wydawniczych losów powieści. Druk w: "Jak się z wami zrosło moje życie". Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Red. B. Dorosz, P. Kądziela. Warszawa: Wydawnictwo IBL 2011, s. 387–410.

4. Udział autorski w słownikach biobibliograficznych:

 • 33 hasła biobibliograficzne w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. T. 1–3, Warszawa 2011, 2014, 2016.
 • [członek zespołu autorskiego tomów 1–5, 7–10 publikacji:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Red. A. Szałagan i J. Czachowska. WSiP, Warszawa 1994–2007.
 • [współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka, za lata: 1985, 1986.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • członek zespołu redakcyjnego słownika biobibliograficznego Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. T. 2–3, realizowanego w IBL PAN pod kier. dr A. Szałagan, w ramach projektu nr 0012/FNiTP/H11/80/2011.
 • uczestnik projektu "Cenzura wobec literatury polskiej w latach 1945–1989" (kierowniczka: dr hab. Kamila Budrowska), afiliowanego przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku, nr 11H11 005280.
 • 2015–2016: Instytut Badań Literackich PAN – prowadzenie warsztatów na Podyplomowych Studiach Edytorskich z przedmiotu Cenzura w PRL. Działalność i konsekwencje edytorskie.

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych

 • [Nota biograficzna w:] J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. (Słownik biobibliograficzny). IBL PAN. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN – Wydawnictwo, 2010.

Prace w przygotowaniu

 • Zawieyski – pisarz w roli polityka.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku