Jan Tomkowski

Prof. dr hab.
Dyżur:  pok. 230, środa 9.00-15.00

jan.tomkowski@ibl.waw.pl
ragadon@poczta.fm
 
PUBLIKACJE:
Książki:

 • Juliusz Słowacki i trady­cje mistyki europejskiej (1984);
 • Ragadon (1986);
 • Juliusz Verne - tajemnicza wyspa? (1987, drugie wyd. 2005);
 • Opowieści Szeherezady (1989);
 • Jerzy Stempowski (1991);
 • Literatura polska (1993);
 • Mistyczny świat Williama Blake'a (1993);
 • Mistyka i herezja (1993);
 • Mój pozytywizm (1993);
 • Literatura powszechna (1995);
 • Dzieje myśli (1997; wznowione w 2002 r. jako "Historia myśli");
 • Dwadzieścia lat z literatu­rą. 1977-1996 (1998);
 • Dom chińskiego mędrca. Eseje o samotności (2000);
 • Młoda Polska 1890-1914 (2001);
 • Pokolenie Gombrowicza (2001);
 • Samobójcy i marzyciele (2002);
 • Słownik pisarzy polskich (2002; redakcja i autorstwo głównych haseł);
 • Zamieszkać w Bibliotece (2004);
 • Don Juan we mgle. Eseje o wierności (2005);
 • [red. tomu:] Wspomnienia w o Leopoldzie Buczkowskim (2005); 
 • Dzieje literatury polskiej (2007);
 • Dzieje literatury powszechnej (2008);
 • Secesja – przestrzeń spotkania pisarzy (2008);
 • Ciemne skrzydła Ikara. O rozpaczy (2009);
 • Kuchnia literacka (2009), współautorka: Barbara Jakimowicz-Klein;
 • Klasztor Maulbronn (2010);
 • Nie ma Pauliny (2012).
 • Judasz z ulicy Iglastej (2012)
 • Co się dzieje w szkole? (2013)
 • Moja historia eseju (2013)
 • Wojna książek. Biblioteka i historia literatury (2013)
 • Czarny elementarz (2014)
 • Najkrótsza historia literatury polskiej (2015)

Złożone do druku::

 • Jesień
 • Antologia polskiego eseju (w ramach serii “Biblioteka Narodowa")
 • Szkice młodopolskie


Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • m. in. Dzieje literatury polskiej.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Od 1979 roku związany z Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie,
 • w latach 1996-1998 i 2001-2003 pro­wadził seminarium magisterskie na Uniwersytecie War­szawskim,
 • od 1998 do 2004 roku wykładał literaturę powszechną w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.
 • W roku akademickim 2005/2006 profesor w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej.
 • Wykłady w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (2010-2012).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku