Zyta Szymańska

dr, starszy dokumentalista dyplomowany
Pracownia Bibliografii Bieżącej - Poznań

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

- pogranicze literatury i psychologii (formy organizacji wiedzy humanistycznej); 
- osobowość twórcza (psychologiczna analiza wybranych tekstów literackich) ;
- mistycyzm w literaturze (w kontekście nauk kognitywnych i ścisłych).

zyta@pbl.ibl.poznan.pl, zyta@poznet.pl,

tel. (61) 852-85-03 wew. 267, (61) 4445-132

PUBLIKACJE:
Książki:

 
  • [Współautorstwo:] Bez cenzury 1976-1989. Literatura. Ruch wydawniczy. Teatr. Bibliografia. Pod red. J. Kandziory. Warszawa 1999 [Praca wyróżniona nagrodami:] Honorowa Nagroda Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych (zima 1999/2000), Nagroda im. Aleksandra Brucknera (Wydziału Nauk Społecznych PAN) za rok 2002;
  • [współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka, za lata: 1980, 1981, 1985-1998 (także redakcja działów PBL: Teoria literatury, literatury obce: powszechna, starożytne, anglosaskie, romańskie);
  • [red.:] Polska Bibliografia Literacka za rok 1987; PBL on line 1999-2000.
Artykuły:
Biogramy i opracowania o Pracowniku:
  • Biogram w: J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.
Ważniejsze prace w przygotowaniu:
  • Polska droga humanistyki (Studium oparte na dokonaniach twórczych Władysława Witwickiego i jemu współczesnych, łączące wszystkie kierunki zainteresowań autorki).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45