Alicja Szałagan

dr, starszy dokumentalista dyplomowany
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury, literatura - dokumentacja, biografistyka XX-XXI w., bibliografia literatury polskiej XX-XXI w.

alicja.szalagan@ibl.waw.pl; 22 65 72 838

PUBLIKACJE:
Książki:

 •  Polska literatura i kultura literacka w latach II wojny światowej. Bibliografia przedmiotowa 1945-1985. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1992;
 • Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895-1989. Warszawa 1995;
 • Józef Czapski w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia. Warszawa 2007. Konstelacja ,Kultury';
 • Witold Gombrowicz w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia. Warszawa 2007. Konstelacja ,Kultury';
 • Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015.

Udział autorski w słownikach biobibliograficznych

 • 34 hasła biobibliograficzne w: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2-3. Warszawa 1978, 1980;
 • 199 haseł biobibliograficznych w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 1-10. Warszawa 1994-2007;
 • 37 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, T. 1-3, Warszawa 2011, 2014, 2016.

Prace redakcyjne:

 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Opracował zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 1-10. Warszawa; Wydawnictwo IBL PAN 1994-2007;
 • Polscy pisarze i badacze przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny. Opracował zespół pod redakcją Alicji Szałagan. T. 1-3. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2011, 2014, 2016;
 • Przypomniane. Jadwiga Czachowska w Instytucie Badań Literackich PAN. Pod redakcją E. Głębickiej i A. Szałagan Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015. Z historii IBL PAN.

 

Ważniejsze rozprawy i artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach:

 • „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej. Powstanie, dzieje wydawnicze, recepcja. „Pamiętnik Literacki” 1986 nr 3;
 • Wykłady Chicagowskie Marii Kuncewiczowej. [W:] O twórczości Marii Kuncewiczowej.  Lublin 1997;
 • On the Promotion of Utopia. On the Idea of World Citizenship in the life and Work of Maria Kuncewiczowa. „Dialogue and Universalism” 2000 nr 1/2;
 • Leopold Staff. [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 41 z. 170. Warszawa 2002
 • Ludwik Maria Staff. [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 41 z. 170. Warszawa 2002
 • „Ciężar obecności”. Dopełnienia autobiograficznych wątków twórczości Marii Kuncewiczowej w listach do męża (1944-1958). „Pamiętnik Literacki” 2006 nr 4;
 • Okres II wojny światowej w życiu i twórczości Marii Kuncewiczowej. W: Maria Kuncewiczowa. Świadectwo wieku XX. Lublin 2006 s. 45-65;
 • Powstanie Warszawskie w poezji na obczyźnie. (1944-1945). W: Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 2. Warszawa 2006;
 • Bibliografia prac prof. Marii Janion za lata 1947-2006. W: Księga Janion. Gdańsk 2007;
 • „Futurologia nie dość sensacyjna”, czyli idea obywatelstwa światowego w życiu i twórczości Marii Kuncewiczowej. „Klematis” 2007 nr 1;
 • „Świadek cudu” – Maria Kuncewiczowa i „strojna Natura”. „Klematis” 2009 nr 1;
 • Maria Kuncewiczowa i „Leśnik” w kręgu paryskiej „Kultury”. „Pamiętnik Literacki” 2010 z. 1 s. 37-54.
 • Mieszkania-namioty i dom-kotwica pokoleń – idea domu Marii Kuncewiczowej. „Klematis” 2010 nr 1 s. 4-16.
 • Poszukiwanie harmonii – Maria Kuncewiczowa w świecie muzyki. „Klematis” 2010 nr 2 s. 5-14
 • Ewa Szelburg-Zarembina. [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 47, z. 195. Warszawa, Kraków 2011.
 • Maria Kuncewiczowa i Antoni Słonimski. Drogi i rozdroża pewnej znajomości. W: "Jak się z wami zrosło moje życie". Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Warszawa 2011;
 • Maria Kuncewiczowa w podróży. „Pamiętnik Literacki” 2014 z. 3;
 • Niespełniony „American dream”. Maria Kuncewiczowa w Stanach Zjednoczonych. W: Od New Orleans do Missis­sauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania). Warszawa 2015;
 • „…co się stanie w najbliższej przyszłości…” Z listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z 1946 r. Opracowanie edytorskie Alicja Szałagan „Sztuka Edycji” 2018 nr 1 s. 95-129.

Udział w projektach badawczych:
- Kierownik i uczestnik projektu finansowanego przez NPRH Nr 0012/FNiTP/H11/80/2011: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI w. Słownik biobibliograficzny. T. 2–3;

- Kierowniczka projektu, redaktor naukowa i współautorka cyfrowego słownika biobibliograficznego „Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku” finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą  „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 1918-1923;

- Uczestniczka (współredaktor naukowa) projektu „Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej” finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą  „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 1919-1923.

Biogramy i opracowania o Pracowniku:

Biogram w: J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.

W charakterze eksperta w dziedzinie:
Dokumentacja literatury XX i XXI w.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45