Alicja Szałagan

dr, starszy dokumentalista dyplomowany
alicja.szalagan@ibl.waw.pl
tel. 22 65 72 838

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • historia literatury,
 • literatura – dokumentacja,
 • biografistyka XX–XXI w.,
 • bibliografia literatury polskiej XX–XXI w. 

W charakterze eksperta w dziedzinie:

 • dokumentacja literatury XX–XXI w. 

PUBLIKACJE:

1. Książki:

 • Maria Kuncewiczowa – przybliżenia. Szkice biograficzne. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015.
 • Witold Gombrowicz w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia. Warszawa 2007. Konstelacja "Kultury".
 • Józef Czapski w wydawnictwach Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia. Warszawa 2007. Konstelacja "Kultury".
 • Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895–1989. Warszawa 1995.
 • Polska literatura i kultura literacka w latach II wojny światowej. Bibliografia przedmiotowa 1945–1985. Wrocław: Wiedza o Kulturze 1992.

2. Artykuły: 

 • Emigracyjne role Marii Kuncewiczowej. Pen-klubowa Passionaria, smętna matrona z Forest Hill, profesor University of Chicago. W: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej. T. 3. Wybitne postacie kobiece XX – wiecznego wychodźstwa. Białystok-Warszawa 2021.
 • "…co się stanie w najbliższej przyszłości…" Z listów Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z 1946 r. Opracowanie edytorskie Alicja Szałagan "Sztuka Edycji" 2018 nr 1 s. 95–129. 
 • Niespełniony "American dream". Maria Kuncewiczowa w Stanach Zjednoczonych. W: Od New Orleans do Missis­sauga. Polscy pisarze w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie po II wojnie światowej (najnowsze badania). Warszawa 2015.
 • Maria Kuncewiczowa w podróży. "Pamiętnik Literacki" 2014 z. 3.
 • Maria Kuncewiczowa i Antoni Słonimski. Drogi i rozdroża pewnej znajomości. W: "Jak się z wami zrosło moje życie". Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Warszawa 2011.
 • Ewa Szelburg-Zarembina. [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 47, z. 195. Warszawa, Kraków 2011.
 • Poszukiwanie harmonii – Maria Kuncewiczowa w świecie muzyki. "Klematis" 2010 nr 2 s. 514.
 • Mieszkania-namioty i dom-kotwica pokoleń – idea domu Marii Kuncewiczowej. "Klematis" 2010 nr 1 s. 416.
 • Maria Kuncewiczowa i "Leśnik" w kręgu paryskiej "Kultury". "Pamiętnik Literacki" 2010 z. 1 s. 3754.
 • "Świadek cudu" – Maria Kuncewiczowa i "strojna Natura". "Klematis" 2009 nr 1.
 • "Futurologia nie dość sensacyjna", czyli idea obywatelstwa światowego w życiu i twórczości Marii Kuncewiczowej. "Klematis" 2007 nr 1.
 • Bibliografia prac prof. Marii Janion za lata 1947–2006. W: Księga Janion. Gdańsk 2007.
 • Powstanie Warszawskie w poezji na obczyźnie. (1944–1945). W: Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 2. Warszawa 2006.
 • Okres II wojny światowej w życiu i twórczości Marii Kuncewiczowej. W: Maria Kuncewiczowa. Świadectwo wieku XX. Lublin 2006 s. 45–65.
 • "Ciężar obecności". Dopełnienia autobiograficznych wątków twórczości Marii Kuncewiczowej w listach do męża (1944–1958). "Pamiętnik Literacki" 2006 nr 4.
 • Ludwik Maria Staff. [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 41 z. 170. Warszawa 2002.
 • Leopold Staff. [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 41 z. 170. Warszawa 2002.
 • On the Promotion of Utopia. On the Idea of World Citizenship in the life and Work of Maria Kuncewiczowa. "Dialogue and Universalism" 2000 nr 1/2.
 • Wykłady Chicagowskie Marii Kuncewiczowej. [W:] O twórczości Marii Kuncewiczowej. Lublin 1997.
 • "Cudzoziemka" Marii Kuncewiczowej. Powstanie, dzieje wydawnicze, recepcja. "Pamiętnik Literacki" 1986 nr 3.

3. Prace redakcyjne: 

 • Przypomniane. Jadwiga Czachowska w Instytucie Badań Literackich PAN. Pod red. E. Głębickiej i A. Szałagan Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2015. Z historii IBL PAN.
 • Polscy pisarze i badacze przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny. Opracował zespół pod redakcją Alicji Szałagan. T. 1–3. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2011, 2014, 2016.
 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. Opracował zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 1–10. Warszawa; Wydawnictwo IBL PAN 1994–2007.

4. Udział autorski w słownikach biobibliograficznych: 

 • 37 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. T. 1–3, Warszawa 2011, 2014, 2016.
 • 199 haseł biobibliograficznych w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 1–10. Warszawa 1994–2007.
 • 34 hasła biobibliograficzne w: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria 2. T. 2–3. Warszawa 1978, 1980. 

Udział w projektach badawczych: 

 • Kierowniczka i uczestniczka projektu finansowanego przez NPRH Nr 0012/FNiTP/H11/80/2011: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI w. Słownik biobibliograficzny. T. 2–3.
 • Kierowniczka projektu, redaktor naukowa i współautorka cyfrowego słownika biobibliograficznego Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 1918–1923.
 • Uczestniczka (współredaktor naukowa) projektu Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczpospolitej finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 1919–1923. 

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych: 

 • Biogram w: J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010. 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku