Dobrosława Świerczyńska

Doktor

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury, bibliografia, folklor (głównie paremiografia i paremiologia).

swiercz@ibl.waw.pl; dobroslawa.swierczynska@ibl.waw.pl
872 92 86 lub w IBL PAN, Nowy Świat 72 p. 030, tel. 65 72 871

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Polski pseudonim literacki. Warszawa 1983, PWN s. 337; toż wyd. 2 poszerzone. Warszawa 1999;
 • Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza [Walery Przyborowski? Julian Kaliszewski?]. Oprac. D. Świerczyńska. Warszawa, IBL PAN, 1998;
 • Kobieta, miłość, małżeństwo. Przysłowia różnych narodów. Wstęp, tłum. i oprac. D. Świerczyńska. Warsz. 1994;
 • Słownik pseudonimów pisarzy polskich. T.1-4. Wstęp Edmund Jankowski. Oprac. zespół pod red. E. Jankowskiego i D. Świerczyńskiej. IBL PAN - Ossolineum. Wrocław 1994-1996; t. 5 (za lata 1971-1995). Wstęp D. Świerczyńska. Oprac. zespół pod red. D. Świerczyńskiej. Wrocław 1998;
 • Kto był kim w drugim obiegu. Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy. 1976-1989. Oprac. zespół pod red. D. Świerczyńskiej. Warszawa, IBL PAN 1995, s. 285;
 • Dedykacje, w: A. Mickiewicz: Dzieła t. 17. Warszawa 2005;
 • [wspólnie z mężem, Andrzejem Świerczyńskim] Przysłowia w sześciu językach. Warszawa, PWN, 1995 s. 326, toż: 1996; - Słownik przysłów w ośmiu językach. Warszawa, PWN, 1998 s. 436, toż: 2001; toż w wersji z jęz. litewskim pt.: Patarliu žodynas 9 kalbom [przysł. litewskie oprac. Rasa Kašetiene]. Wilno 2000 s. 413, toż: Wilno 2003.


Prace redakcyjne w książkach zbiorowych, m.in.
E. Jankowski: Z różnych sfer. Studia i portrety. Pod red. M. Bokszczanin, S. Fity i D. Świerczyńskiej. Warszawa 1994;
H. Sienkiewicz. Felietony warszawskie... Oprac. S. Fita i in. Warszawa 2002.

 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Pseudonimy „Wiadomości Brukowych”. „Rocznik Tow. Literackiego im. A. Mickiewicza” 1972 s. 137-166 i nadb.;
 • Przysłowia w Sielankach Szymona Szymonowica, w: Ludowość dawniej i dziś. Wrocław 1973 s. 185-214 i nadb.;
 • „Ateneum” (1876-1901), w: Zwierciadło prasy. Wrocław, Ossol. 1978 s. 261-276 i nadb.;
 •  
 • „Dziennik Literacki”(1852-1870), jw., s. 187-199;
 • „Towarzystwo Warszawskie”. Baronowa X.Y.Z. i ... inni. „Pamiętnik Literacki” R. 70-1979 z. 3 s. 235-259 i nadb.;
 • Pseudonim literacki i jego stosunek do tekstu. „Pamiętnik Literacki” R. 70 - 1979 z. 4 s. 213-229 i nadb.;
 • Zapomniane polonica rosyjskie. O życiu i pracach W.A. Rotkircha - tłumacza „Dziadów”. „Pamiętnik Literacki” R. 72 - 1981 z. 2 s. 183-195 i nadb.;
 • Sigmund Ludomir czyli kim był tłumacz Kirgiza G. Zielińskiego. „Pamiętnik Literacki” R. 74 - 1983 z. 2 s. 207-213 i nadb.;
 • Bolesław Prus. T. 17 Nowego Korbuta. [Rec. w] „Pamiętnik Literacki” R. 75 -1984 z. 1 s. 356-363;
 • Julian Kaliszewski - pisarz zapomniany. „Pamiętnik Literacki” R. 77-1986 z. 4 s. 173-205 i nadb.;
 • Walery Przyborowski czy eksdziennikarz? Rozważania o autorstwie „Starej i młodej prasy”. „Pamiętnik Literacki” R. 79 - 1988 s. 171-202 i nadb.;
 • Mistyfikacja literacka. „Pamiętnik Literacki” R. 80 -1989 z. 2 s. 149-170 i nadb.;
 • Zapomniane relacje o pobycie Mickiewicza w Burgas. „Pamiętnik Literacki” R. 81-1990 z. 4 s. 217-228 i nadb.;
 • Tajemniczy tłumacz Aleksandra Fredry - A.S-n. „Pamiętnik Literacki” R. 84 - 1993 s. 183-190 i nadb.;
 • Mickiewiczowskie „Rozmowy chorych. „Pamiętnik Literacki” R. 85 -1994 z. 2 s. 150-158 i nadb.;
 • S[yn] E[migranta] czyli Wacław Gasztowtt jako tłumacz i popularyzator literatury polskiej we Francji. „Pamiętnik Literacki” R. 87 - 1995 s. 153-152 i nadb.;
 • Paulin Święcicki. Dramat pisarza pogranicza. „Pamiętnik Literacki” R. 87 - 1996 z 1 s. 199-212 i nadb.;
 • Vaclav Hanka i staroczeskiej rękopisy (Przypomnienie słynnej mistyfikacji literackiej). „Slavia Occidentalis T.46/47 - 1990 s. 247-260 i nadb.;
 • Słowniki pseudonimów literackich. „Rocznik Biblioteki Narodowej” t. 20. Warsz. 1988 s. 160-193 i nadb.;
 •  
 • Nieznane autografy Sienkiewicza. „Przegląd Humanistyczny” 1974 nr 6 s. 139-145 i nadb.;
 • Zagadka angielskiego przekłady ”Trzech Budrusów” [A. Mickiewicza]. „Przegląd Humanistyczny 1975 z. 4 s. 107-111 i nadb.;
 • Hrabia Paul Vasili i księżna Katarzyna Radziwiłłowa. „Teksty”5. Wrocław , Ossol. 1980 s. 147-157;
 • O pseudonimach literackich okresy pozytywizmu, w: Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Wroclaw 1984 s. 217-226 i nadb.;
 • Wilno, Wileńszczyzna i Litwa w przysłowiach, w: Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu kultur. Białystok 1992 s. 483-496;
 • Semantyczne nacechowanie pseudonimów literackich, w: Kłamstwo w literaturze. Kielce 1996 s. 176-184;
 • Dary Mickiewicza, w: Mickiewicz - Słowacki - Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty. Łowicz 2001;
 • Przysłowia dialogowe, w: Fascynacje folklorystyczne. Warszawa 2002 s. 129-134;
 • Dora Kacnelson. 1921-2003. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza”, R. 38. Warsz. 2003 s. 176-181 i nadb.;
 • Przekłady z Sienkiewicza. Przyczynki bibliograficzno-biograficzne, w: 100 - lecie przyznania H. Sienkiewiczowi literackiej Nagrody Nobla. Poznań 2005 s. 43-55;
 • Kaliszewski - pozytywista niepraktykujący, w: Pozytywizm i negatywizm. My i wy po stu latach. Łódź 2005 s. 49-66;
 • Artykuły w prasie społeczno-kulturalnej, m.in. Stolica, Polska, Mówią Wieki, Przegląd Tygodniowy.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Nowy Korbut. T. 17 ***. Henryk Sienkiewicz;
 • Aforystyka Sienkiewicza w księdze pokonferencyjnej w 100-lecie Nobla dla Sienkiewicza;
 • Słownik przysłów w 12 językach.
 •  


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45