Katarzyna Stańczak-Wiślicz

dr, adiunkt

Pracownia Komunikacji Literackiej w okresie PRL-u
Zespół "Archiwum Kobiet"

katarzyna.stanczak-wislicz@ibl.waw.pl
kwislicz@gazeta.pl

 

 

 

 

 

 

 


Główne kierunki zainteresowań naukowych:

polska literatura popularna w XX w., zagadnienia piśmiennictwa intymnego;
historia życia codziennego, zagadnienia literackich i historiograficznych reprezentacji Zagłady.


PUBLIKACJE:
Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 

  • Abramka Koplowicza "Utwory własne". Wzory poezji dziecięcej a doświadczenie getta. W: Stosowność i forma. Jak opowiadać o Zagładzie. Red. M. Głowiński, K. Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Kraków 2005, s.79-105;
  • Czy można pogodzić feminizm z praktyką religijną? Dylematy feministycznej teologii judaizmu. W: Kobieta i religie. Red. K. Leszczyńska, A. Kościańska, Warszawa 2006, s. 247-262;
  • Obraz inteligencji w literaturze polskiego realizmu socjalistycznego. "Teka Historyka" (Warszawa) 1992 z. VI, s. 25-48;
  • Przez historię życia codziennego do historii kobiet. O współczesnej polskiej historiografii kobiecej. "Kultura i Społeczeństwo" 2005 nr 2, s. 135-150;
  • "Pamiętnik Dawida Rubinowicza" jako zapis świata rozbitego. "Kultura i Społeczeństwo" 2007, nr 2, s. 25-45.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

publikacja książkowa na podstawie doktoratu napisanego pod kierunkiem prof. Michała Głowińskiego dotyczącego narracji zwierzeniowych w polskiej prasie kobiecej XX w.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45