Mikołaj Sokołowski

prof. dr hab., profesor
mikolaj.sokolowski@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich
Pracownia Literatury Romantyzmu

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45