Mikołaj Sokołowski

prof. dr hab., profesor
mikolaj.sokolowski@ibl.waw.pl

Zastępca Dyrektora ds Naukowych od 2006 do 2010 r.
Dyrektor Instytutu Badań Literackich od 2010 do 2022 r.

Pracownia Literatury Romantyzmu

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku