Anna Sobolewska

dr hab., profesor

Pracownia Współczesnej Literatury i Komunikacji Społecznej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
literatura a mistyka; poetyka doświadczeń wewnętrznych; przemiany form narracyjnych w literaturze XX wieku.

asobolew@wp.pl; anna.sobolewska@ibl.waw.pl
tel. 22-666-04-06; 609-15-97-03

PUBLIKACJE:
Książki:

  • Polska proza psychologiczna. 1945-1950. Wrocław 1979;
  • Mistyka dnia powszedniego. Poetyka doświadczeń wewnętrznych. Warszawa 1992;
  • Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. Warszawa 1997;
  • Cela. Odpowiedź na zespół Downa. Warszawa 2002;
  • Maski Pana Boga. Szkice o pisarzach i mistykach. Kraków 2004.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

  • Mapy duchowe współczesności (zbiór esejów o literaturze współczesnej i mistyce).

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

  • Rada Naukowa IBL PAN;
  • Polska Rada Chrześcijan i Żydów.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku