Magdalena Ślusarska

dr, adiunkt
magdalena.slusarska@ibl.waw.pl

Pracownia Literatury Oświecenia

Publikacje:
Aktualna lista publikacji.

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45