Paweł Siedlecki

mgr, starszy kustosz
Biblioteka IBL

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

religioznawstwo: motywy religijne w literaturze, geografia religii, turystyka religijna, wydawnictwa turystyczno-krajoznawcze; bibliotekoznawstwo: organizacja bibliotecznych sieci komputerowych, opracowanie tematyczne prac naukowych z zakresu nauk humanistycznych

pawel.siedlecki@ibl.waw.pl; tel.: 6572-727

PUBLIKACJE:
Wydawnictwa turystyczno-krajoznawcze i ich użytkownicy... . Warszawa 1994;
Cuda, sanktuaria i pielgrzymi. Warszawa 1996.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45