Marlena Sęczek

mgr, dokumentalista, kierownik
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
edytorstwo naukowe i współczesne, dokumentacja literacka

marlena.seczek@ibl.waw.pl

tel.(22) 6572-838; 605-319-730

 
PUBLIKACJE:
 • 160 uzupełnień do haseł osobowych w t. 10 słownika Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Warszawa 2007.
 • Nieznane wiersze Ludwika Stanisława Licińskiego. "Pamiętnik Literacki" 2008 z. 1.
 • Uwolnić Korczaka? Zagadnienie praw autorskich do spuścizny autora Króla Maciusia Pierwszego. W: Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.). Pod red. K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i M. Lula, Warszawa 2013.
 • 45 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, T. 1-3, Warszawa 2011, 2014, 2016.

[Redakcje i opracowania redakcyjne:]

 •  Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość. Red. B. Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka. Warszawa 2005.
 • John Haldon: Bizancjum. Zarys dziejów. Tłum. Z. Simbierowicz. Warszawa 2006.
 • Jerzy Kandziora: Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka. Warszawa 2007.
 • Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje. Red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka. Warszawa 2008.
 • S. Rut Wosiek FSK: Ksiądz Władysław Korniłowicz. Kapłan wśród ludzi. Warszawa 2009.
 • M. Piskała: Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Warszawa 2010.
 • Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, A. Dziadek. Warszawa 2010.
 • "Jak się z wami zrosło moje życie". Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Red. B. Dorosz, P. Kądziela. Warszawa  2011.
 • Władysław Orkan: Listy 1891-1910. Oprac. G. Brodacki. Warszawa 2012.
 • R. Kapłanowa [M. R. Mayenowa]: Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Problemy kompozycji. Wstęp T. Dobrzyńska. Oprac. tekstu i posłowie M. Prussak. Warszawa 2013.
 • Z. Stefanowska: Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 1964-2007. Warszawa 2014.
 
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
 
2005-2008: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu: Problemy edytorskie literatury XIX wieku.
2005-2010: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu Podstawy edytorstwa naukowego.
2006-2015: Instytut Badań Literackich PAN - prowadzenie warsztatów na Podyplomowych Studiach Edytorskich z przedmiotu Edycja tekstów literackich XX i XXI wieku.
od 2017: Sekretarz Studiów Doktoranckich IBL PAN
 
 
Udział w projektach badawczych:
 • od 2013: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL (członek zespołu)
 • 2013-2017: grant NPRH: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny, t. 2-3 (autorka haseł i współautorka strony internetowej słownika)
 • 2014: grant NPRH: Redefiniowanie filologii (członek komitetu redakcyjnego serii Filologia XXI)
 • 2014: grant Młody IBL na realizację projektu Dokumentacja rodzinna Janusza Korczaka (autorka projektu)
 • 2016: grant MKiDN Kultura Cyfrowa: Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie (koordynatorka projektu)
 • 2017: grant Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy: Warszawianie z wyboru. Udział ludności z peryferii w budowaniu wielokulturowej tożsamości miasta na przykładzie rodziny Janusza Korczaka (autorka projektu).
 
Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:
 
 • J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.
 
W charakterze eksperta w dziedzinach:
 • edytorstwo naukowe
 • bibliografia
 • dokumentacja literacka
 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45