Marlena Sęczek

mgr, dokumentalista, kierownik
marlena.seczek@ibl.waw.pl
tel.(22) 6572-838
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • edytorstwo naukowe i współczesne,
 • dokumentacja literacka. 

W charakterze eksperta w dziedzinach: 

 • edytorstwo naukowe,
 • bibliografia,
 • dokumentacja literacka.

PUBLIKACJE:

1. Artykuły naukowe:

 • Examining Janusz Korczak Family History. Jakub Goldszmit – from Poland to the United States. “Polish Libraries" 2021 vol. 9 (dostęne także on-line: www.polishlibraries.pl).
 • Ślady zapomnianej tożsamości. O roli źródeł w biografii Janusza Korczaka. "Napis" 2020.
 • Korzenie Janusza Korczaka / The Roots of Janusz Korczak. W: Prawa dziecka wczoraj, dziś i jutro – perspektywa korczakowska / The Rights of The Child Yesterday, Today and Tomorrow – the Korczak Perspective. Red. M. Michalak. Warszawa 2018. T. III.
 • Korzenie Janusza Korczaka – cyfrowa kolekcja opublikowana w Nowej Panoramie Literatury Polskiej.
 • Uwolnić Korczaka? Zagadnienie praw autorskich do spuścizny autora "Króla Maciusia Pierwszego". W: Literatura w granicach prawa (XIX–XX w.). Pod red. K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i M. Lula. Warszawa 2013.
 • Nieznane wiersze Ludwika Stanisława Licińskiego"Pamiętnik Literacki" 2008 z. 1.

2. Prace edytorskie:

 • Józef Goldszmit, Jakub Goldszmit: O prawo do szacunku. Wybór pism. Oprac. B. Wojnowska, M. Sęczek. Warszawa 2017, 604 s.

3. Prace redakcyjne:

 • Z. Stefanowska: Mapa romantyzmu polskiego. Pisma z lat 19642007.
 • Z.R. Kapłanowa [M.R. Mayenowa]: Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Problemy kompozycji. Wstęp T. Dobrzyńska. Oprac. tekstu i posłowie M. Prussak. Warszawa 2013.
 • Władysław Orkan: Listy 1891–1910. Oprac. G. Brodacki. Warszawa 2012.
 • "Jak się z wami zrosło moje życie". Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Red. B. Dorosz, P. Kądziela. Warszawa 2011.
 • Kulturowe wizualizacje doświadczenia. Red. W. Bolecki, A. Dziadek. Warszawa 2010
 • M. Piskała: Boże miłości i wstydliwe dowcipy. Studia nad epigramatyczną twórczością Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Alberta Inesa. Warszawa 2010.
 • S. Rut Wosiek FSK: Ksiądz Władysław Korniłowicz. Kapłan wśród ludzi. Warszawa 2009. 
 • Jak czytać Norwida? Postawy badawcze, metody, weryfikacje. Red. B. Kuczera-Chachulska, J. Trzcionka. Warszawa 2008. 
 • Jerzy Kandziora: Ocalony w gmachu wiersza. O poezji Stanisława Barańczaka. Warszawa 2007.
 • Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość. Red. B. Chachulska, M. Prussak, E. Szczeglacka. Warszawa 2005.
 • John Haldon: Bizancjum. Zarys dziejów. Tłum. Z. Simbierowicz. Warszawa 2006.
3. Udział autorski w słownikach biobibliograficznych:
 • Koordynacja prac cyfrowych oraz autorstwo haseł i uzupełnień do słownika Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny (Zob. link).
 • 45 haseł biobibliograficznych. W: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. T. 1–3. Warszawa 2011, 2014, 2016.
 • 160 uzupełnień do haseł osobowych w t. 10 słownika Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Warszawa 2007.

Wystąpienia na konferencjach:

 • 2019: [Aneks do biografii Janusza Korczaka] Анекс к биографии Януша Корчака – wykład na Federalnym Uniwersytecie Pedagogicznym oraz w Centrum Kultury Żydowskiej w Moskwie (na zaproszenie Instytutu Polskiego w Moskwie); oraz na Federalnym Uniwersytecie w Kazaniu w ramach Festiwalu Korczakowskiego "ЗОВ СЕРДЦА".5 .
 • 2018: Ancestors of Janusz Korczak in the United States – wystąpienie na Pacific University in Seattle w ramach 9th International Korczak Conference Education For Excellence, Diversity, And Respect: Transformative 21st Century Innovations.
 • 2018: Private Family Archive of Korczak’s Family – referat wygłoszony na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w ramach XIth Congress of the EAJS 2018 współorganizowanym przez European Association for Jewish Studies in Krakow.
 • 2018: Postać ojca w biografii Janusza Korczaka – referat wygłoszony na Uniwersytecie Szczecińskim w ramach konferencji Korczak/Wilczyńska. Warianty biografii pedagogicznych.
 • 2017: The Roots of Janusz Korczak – referat wygłoszony w Muzeum Polin w Warszawie w ramach 3rd International Congress of Children’s Rights and 8th International Korczak Conference w Warszawie.
 • 2013: Uwolnić Korczaka? Kwestia praw autorskich do spuścizny autora "Króla Maciusia Pierwszego" – referat wygłoszony na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach konferencji Literatura w granicach prawa (XIX–XX wiek).

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Od 2019: Koordynator IBL w Szkole Doktorskiej Anthropos.
 • 2017–2019: Koordynator Festiwalu Nauki w IBL PAN.
 • Od 2017: Sekretarz Studiów Doktoranckich IBL PAN.
 • 2006–2015: Instytut Badań Literackich PAN – prowadzenie warsztatów na Podyplomowych Studiach Edytorskich z przedmiotu Edycja tekstów literackich XX i XXI wieku.
 • 2005–2010: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu: Podstawy edytorstwa naukowego
 • 20052008: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu: Problemy edytorskie literatury XIX wieku.

Udział w projektach badawczych:

 • 2018–2023: grant NPRH: Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny (konsultantka i koordynatorka prac cyfrowych oraz autorka haseł).
 • 2017: grant Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy: Warszawianie z wyboru. Udział ludności z peryferii w budowaniu wielokulturowej tożsamości miasta na przykładzie rodziny Janusza Korczaka (kierowniczka projektu).
 • 2016: grant MKiDN Kultura Cyfrowa: Cyfrowe zasoby dokumentacji literatury polskiej w wolnym dostępie (kierowniczka projektu).
 • 2014: grant Młody IBL na realizację projektu Dokumentacja rodzinna Janusza Korczaka (kierowniczka projektu).
 • 2014: grant NPRH: Redefiniowanie filologii (członkini komitetu redakcyjnego serii Filologia XXI).
 • 2013–2017: grant NPRH: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny. T. 2–3 (autorka haseł i współautorka strony internetowej słownika).

Udział w pracach innych zespołów: 

Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:

 • J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010. 

Prace w przygotowaniu:

 •  Rodzina w narracjach biograficznych i twórczości Janusza Korczaka (praca doktorska).
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku