Rymkiewicz Jarosław Marek

dr hab. profesor

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
literatura polskiego romantyzmu.

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Czym jest klasycyzm. Warszawa 1967;
 • Myśli różne o ogrodach. Warszawa 1968;
 • Aleksander Fredro jest w złym humorze. Warszawa 1977;
 • Juliusz Słowacki pyta o godzinę. Warszawa 1982;
 • Wielki Książę. Warszawa 1983;
 • Żmut. Paryż 1987;
 • Baket. Warszawa 1989;
 • Kilka szczegółów. Kraków 1994;
 • Do Snowia i dalej. Kraków 1996;
 • Mickiewicz czyli wszystko. Warszawa 1994;
 • Mickiewicz. Encyklopedia. Warszawa 2001. [Współaut.];
 • Leśmian. Encyklopedia. Warszawa 2001;
 • Słowacki. Encyklopedia. 2004.

  Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych:
 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan. Warszawa;
 • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. Warszawa. 
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45