Rudaś-Grodzka Monika

dr hab. profesor instytutu
monika.rudas-grodzka@ibl.waw.pl

Pracownia Literatury Romantyzmu;
Kierowniczka Zespołu "Archiwum Kobiet"

Historyczka idei, wykładowczyni, badaczka literatury polskiego romantyzmu, od 2016 roku profesor nadzwyczajny w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, członkini Pracowni Literatury Romantyzmu. Absolwentka historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stopień doktorski uzyskała na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. Od 2013 roku kieruje grantem "Archiwum kobiet: piszące", realizowanym w ramach NPRH. Jest pomysłodawczynią i redaktorką naczelną serii wydawniczej "Lupa Obscura" oraz serii edycji dokumentów osobistych "Archiwum Kobiet" w IBL PAN. Od 2016 roku kieruje grupą roboczą "Daria. Archiwa kobiet" w ramach sieci DARIAH.PL. Twórczyni podyplomowych studiów polsko-żydowskich i gender studies w IBL PAN. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji polskich i zagranicznych. Współtwórczyni wystaw: "Wiek po Marii Curie. Emancypacja w Polsce i we Francji" (wraz z Ambasadą Polską we Francji), z Agnieszką Zawadowską: "Polka. Medium. Cień. Wyobrażenie" (Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski w Warszawie), "Ludzkie nieludzkie" (Galeria Teatr Studio w Warszawie); współautorka koncepcji (z Agnieszką Zawadowską) katalogu poświęconego wystawom Klamerusa i Stefki Amon ("Powidoki/Posłowia", Galeria Studio).

Główne kierunki zainteresowań: archiwa cyfrowe, autobiografistyka, udział kobiet w działalności konspiracyjnej.


KSIĄŻKI AUTORSKIE
Sfinks słowiański i mumia polska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013.
 "Sprawić, aby idee śpiewały": motywy platońskie w życiu i twórczości Adama Mickiewicza w okresie wileńsko-kowieńskim, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2003.

EDYCJA NAUKOWA
Bronisława Waligórska, Listy z cytadeli. 1886, oprac. Monika Rudaś-Grodzka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2018.

ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH
Wstęp, Judyta, Ligia, Wanda, w: … czterdzieści i cztery. Figury kobiece. Nowy kanon, red. Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń et. al., Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.
Powstańcy styczniowi i ich córki terrorystki, w: Rok 1863. Narodziny nowej Polski, red. Barbara Smoleń, Ewa Serafin-Prusator et al., Wydawnictwo IBL, Warszawa 2016.
Szumy nieprzebaczalnego, O przebaczeniu, w: Powidoki. Posłowia, red. Dorota Krawczyńska, Monika Rudaś-Grodzka, Agnieszka Zawadowska, Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – Galeria, Warszawa 2014.
Mapa słowiańszczyzny Adama Mickiewicza, Kurhany, Słupy Herkulesa, Zofiówka, Puławy, Lublin, Lwów, w: Atlas polskiego romantyzmu. Świat – Europa – Polska, red. Marta Zielińska, Dorota Siwicka, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015.
Adam Mickiewicz: Masochism and Messianism, w: C.H.O.S.E.N., red. Galit Eilat, Aneta Szyłak, The Israeli Center for Digital Art., Holon 2014.
Geografia "Króla Ducha", w: Geografia Juliusza Słowackiego, red. Dorota Siwicka, Marta Zielińska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012.
Inventing the Nation at the Paris Lectures. Romantic Forgieres, w: Polish and Hebrew Literature and National Identity, red. Alina Molisak, Shoshana Ronen, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 64-72.
Poraboszczennoje slawianstwo, w: Adam Mickiewicz i polskij roamntyzm w russkoj kulture, Moskwa Nauka, Moskwa 2007, s. 43-58.
Nurt neopogański w romantyzmie polskim i legenda o Wandzie – narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego, w: Prawda i ekonomika. Aktualne problemy palnistyki, WTTA, Mińsk 2007, s. 119-129.
Versklavtes Slawentum, w: Romantik und Geschichte. Polnisches Paradigma, europaischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive, red. Alfred Gall, Thomas Grob, Andreas Lawaty, German Ritz, Zurich 2007.
Wanda, w: Polka. Medium. Cień. Wyobrażenie, red. Monika Gabryś, Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2006.
"Kopernik w świecie moralnym". Mit słowiański i mesjanizm jako formy perswazji w pismach K. Brodzińskiego, w: Polonistyka w przebudowie, t. 1, red. Małgorzata Czermińska, Universitas, Kraków 2005.
Ogród w stepie, w: Obraz i przyroda, red. Urszula Mazurczak, Jowita Patyra, Małgorzata Żak-Kulesza, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
Czy "Sen Nocy Letniej" może nam pomóc w zrozumieniu zagadki upiora w "Dziadów" cz. IV A. Mickiewicza, w: Inny, Inna, Inne. O inności w kulturze, red. Maria Janion, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2004.
Słowiańska wspólnota jako konstrukcja tożsamości narodowej w narracji (literaturze) romantycznej. O jedności polsko-ukraińskiej w dumkach J.B. Zaleskiego, w: Tożsamość i narracja, t. 2: Antropologiczne problem literatury, red. Włodzimierz Bolecki, Ryszard Nycz, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2004.
Zerwane więzi, czyli figura Słowianina w powieściach J.I. Kraszewskiego, w: Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, red. Barbara Czwórnóg-Jadczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
Ideały platońskie Józefa Jeżowskiego, w: Antyk romantyków. Model europejski i wariant polski, red. Arkadiusz Bagłajewski, Maria Kalinowska, Bogna Paprocka-Podlasiak, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2003.
Kopciuszek na opak, w: Kopciuszek i ich siostry, red. Ewa Graczyk, Agata Araszkiewicz, Monika Graban-Pomirska, Uraeus, Gdańsk 2002.
Mignon, w: Odyseja wychowania: Goethańska wizja człowieka w "Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra", red. Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Aureus, Kraków 1998.
Demonizm, w: Odyseja wychowania: Goethańska wizja człowieka w "Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra", red. Maria Janion, Maria Żmigrodzka, Aureus, Kraków 1998.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Archives of Women: Writing A Project at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, "Aspasia" 2016, nr 10, s. 221-226.
Na początku był błąd..., "Teksty Drugie" 2016, nr 2, s. 412-430.
Cela jako własny pokój. Relacje więźniarek politycznych z XIX i początku XX wieku, "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2015, R. VIII, s. 1-18.
Europa i byk, "Konteksty" 2004, nr 1-2, s. 264-265.
Czasem dobrze być martwym, "Teksty Drugie" 2004, nr 5.
Słowiańszczyzna. Pamięć i zapomnienie w wykładach paryskich A. Mickiewicza i powieściach J. I. Kraszewskiego, "Konteksty" 2003, nr 1-2.
Parthenogeneza w okresie menopauzy. O poezji A. Świrszczyńskiej, "Teksty Drugie" 2002, nr 6.
Klasycyzm to tylko wakacje, "Res Publica Nowa" 2001, nr 6.
Oda do młodości jako platoński lot ku idei, "Pamiętnik Literacki" 2001, nr 3.
Świat jako gra, "Res Publica Nowa" 2000, nr 10.
Piękna dziwaczka, "Res Publica Nowa" 2000, nr 7.
Gustaw mierzył za wysoko, "Res Publica Nowa" 1998, nr 7/8.

REDAKCJA NAUKOWA KSIĄŻEK
Polka. Medium. Cień. Wyobrażenie, red. Monika Gabryś, Monika Rudaś-Grodzka, Barbara Smoleń, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2005.
Między Wschodem a Zachodem: Europa Mickiewicza i innych, red. G. Borkowska, Monika Rudaś-Grodzka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2007.
Żebro Mesjasza, oprac. Maria Janion, red. Monika Rudaś-Grodzka, Fundacja Odnawiania Znaczeń, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2009
Honor. Bóg. Ojczyzna, oprac. Maria Janion, red. Monika Rudaś-Grodzka, Fundacja Odnawiania Znaczeń, Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2009
Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie. Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, red. K. Nadana-Sokołowska, M. Rudaś-Grodzka, E. Serafin, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012.
Powidoki. Posłowia, red. D. Krawczyńska, M. Rudaś-Grodzka, A. Zawadowska, Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – Galeria, Warszawa 2014.
Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska i in., Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.

KIEROWNICZKA GRANTÓW NAUKOWYCH
"Archiwum kobiet: kontynuacja" (NPRH, 2018-2023).
"Archiwum kobiet: piszące" (NPRH, 2013-2018).

UDZIAŁ W GRANTACH BADAWCZYCH
"Romantyzm w świetle nowych źródeł" (NPRH, kierownik dr hab., prof. IBL PAN Marta Zielińska).
"Encyklopedia gender: figury i postacie" (MNiSW, 2011-2013, kierownik prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek).
"Encyklopedia gender: teorie i pojęcia", (MNiSW, 2010-2012, kierownik prof. dr hab. Maria Janion).
"Atlas polskiego romantyzmu. Świat – Europa – Polska" (MNiSW, 2010-2012).
"Wanda – narodziny romantycznego imaginarium słowiańskiego w kontekście badań literackich, antropologicznych i folklorystycznych" (MNiSW, 2007-2009).

UDZIAŁ W KONFERENCJACH POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
2017: San Francisco, AATSEEL (referat "A Study of Madness: Letters from Prison by Bronisława Waligórska to Her Sister").
2016: Waszyngton, 48th Annual Congress of ASEEES, The Association for Slavic, East European & Euroasian Studies (referat "Women’s Archive: Power and Helplessness in the Letters of Bronisława Waligórska to Her Sister Jadwiga").
2016: Siedlce, "Wojna i bezpieczeństwo militarne. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna" (referat "Czy Bronisława Waligórska była terrorystką").
2016: Kielce, "Rola i miejsce XIX-wiecznych pamiętników i listów w badaniach historycznych i literackich" (referat "W archiwach kobiet").
2016: Białystok, "Król Duch Słowackiego (referat "Krwawe gody. Zaślubiny Króla Ducha z Wandą").
2015: Filadelfia, 47th Annual Congress of ASEEES, The Association for Slavic, East European & Euroasian Studies (referat "A Cell of Her Own. Women’s Narratives of Confinement").
2014: Warszawa, "Cywilizacja romantyzmu" (referat "Od klasztoru do więzienia, od więzienia do klasztoru").
2013: Warszawa, "1863. Narodziny nowej Polski" (referat "Córki powstańców 1863").
2009: Warszawa, UW, "Polish and Hebrew Literature and National Identity" (referat "The Way Adam Mickiewicz Invented the polish Nation in Paris Lectures").
2009: Warszawa, IBL PAN, "Geografia Słowackiego" (referat "Geografia według Króla Ducha).
2009: Amsterdam, “Słowacki and Norwid Today. Tradition, Heritage, Modernity" (referat "Słowacki’s Wanda").
2006: Witebsk, "Polsko-białorusko-rosyjska literaturoznawcza międzynarodowa konferencja".
2005: Warszawa, "Śmierć Mickiewicza".
2005: Warszawa, "Mickiewiczologia XXI wieku".
2005: Moskwa, "Adam Mickiewicz i polski romantyzm w rosyjskiej kulturze".
2005: Boldern, Rapperswil, "Differenzen im kanon. Die Polnische Romantik im Gegen- und Wechselblick von Geschichte und europäischer Romantik".
2004: Warszawa, "Europejskie doświadczenia romantyków".
2004: Paryż, "Kartografie mniejszości literackich i innych".

UDZIAŁ W ORGANIZACJI WYDARZEŃ NAUKOWYCH
2016: współorganizacja seminarium "Mówi się. Historia mówiona. Nowe wyzwania", Laboratorium Humanistyki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego.
2016: współorganizacja konferencji "Wojna i bezpieczeństwo militarne. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna", Siedlce.
2016: współorganizacja konferencji "Rola i miejsce XIX-wiecznych pamiętników i listów w badaniach historycznych i literackich" na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2015: organizacja konferencji "Shibboleth" w Muzeum Żydów Polskich POLIN i IBL PAN.
2013: organizacja dwudniowej międzynarodowej konferencji "1863: narodziny nowej Polski" w IBL PAN.
2013: organizacja cyklu wykładów "Animalia" w IBL PAN.
2012: współorganizacja z Instytutem Polskim w Tel Awiwie oraz Fundacją "Gender Center" konferencji i warsztatu "As a Woman I Have No Country? Feminism(s) versus natinalism(s)".
2011: organizacja trzydniowej międzynarodowej konferencji "Holocaust i kobiety".
2009: współorganizacja z Instytutem Teatralnym konferencji "Kryzys męskości" w Instytucie Teatralnym w Warszawie.
2008: organizacja cyklu spotkań i międzynarodowej konferencji z okazji 40-lecia Marca ‘68 – rocznicy wypędzenia z komunistycznej Polski obywateli pochodzenia żydowskiego.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku