Agata Roćko

dr hab. profesor instytutu
Pracownia Literatury Oświecenia

agata.rocko@ibl.waw.pl

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • Osiemnastowieczne pamiętnikarstwo polskie, problematyka udziału kobiet w osiemnastowiecznej literaturze i kulturze polskiej, polskie podróżopisarstwo w osiemnastym wieku
   

Publikacje:

Aktualna lista publikacji.

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Osiemnastowieczne pamiętnikarstwo polskie
 • Oświecenie „nieoświecone”: Człowiek, natura i magia; Tradycja, tożsamość i inność; Poza normą i modą
 • Kobieta w życiu i kulturze osiemnastego wieku
 

 


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym
:

 • Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym (członkostwo od 1996 roku);
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego;
 • Kierownik Studiów Podyplomowych IBL:
  "Zarządzanie kulturą w strukturach Unii Europejskiej",
  "Glottodydaktyka. Nauczanie języka polskiego jako obcego".
 • Autorka programów nauczania z zakresu zarządzania kulturą oraz glottodydaktyki na studiach podyplomowych w IBL PAN.

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45