Maria Prussak

prof. dr hab., profesor

Kierownik Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego   

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
tradycje badań filologicznych i reaktywowanie filologii; nowe tendencje w rozwoju edytorstwa naukowego, tekstologia Adama Mickiewicza i Stanisława Wyspiańskiego, Mickiewicz, Wyspiański, modernizm, teatr XX wieku.

maria.prussak@ibl.waw.pl
maria.prussak@gmail.com

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Wyspiański w labiryncie teatru, Warszawa 2005, IBL, UKSW, 
 • Czy jeszcze słychać głos romantyzmu?, Warszawa 2007, ERRATA.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Świat kultury w poezji Janusza Pasierba w: Janusz St. Pasierb – poeta, Warszawa 2003;
 • Renouvellement de la magie du théatre, „Le Théatre en Pologne” 2003 nr 1-2;
 • Zmaganie się z teatrem (recenzja książki J. Walaszek, Teatr Wajdy), „Teatr” 2004 nr 3;
 • Konsekwencje założeń i decyzji edytorskich, „Teksty Drugie” 2005 nr 1-2;
 • Dziedzictwo zniewolenia, „Dialog” 2007 nr 2;
 • „Teatr jest od tropienia rzeczy niewidzialnych”. Piotr Cieplak, „Kronika Warszawy” 2007 nr 4;
 • Jak Tadeusz Bułharyn upominał się o prawo do pisania o teatrze w: Noty dla edytora. Jerzemu Timoszewiczowi na urodziny, red. M. Raszewska, P. Kądziela, Warszawa 2008;
 • Wyspiański niepatetyczny, w: Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki, red. A. Czabanowska-Wróbel, Kraków 2009;
 • Nieprzetarte szlaki, w: Antreprener. Księga ofiarowana profesorowi Janowi Michalikowi w 70. rocznicę urodzin, red. J. Popiel, Kraków 2009;
 • Listy od Adama Chmiela, w: Sztuka słowa, sztuka obrazu. Prace dla Ewy Miodońskiej-Brookes, red. J. Zach, A. Ziołowicz, Kraków 2009;
 • Stanisław Wyspiański w: Nieśmiertelni. Krypta Zasłużonych na Skałce, red. F. Ziejka, Kraków 2010;
 • Koniec „naszego narodowego dramatu”, w: 20-lecie. Teatr polski po 1989, red. D. Jarząbek, M. Kościelniak, G. Niziołek, Kraków 2010;
 • Duma czy pokora, w: Słowacki/Grotowski. Rekontekstualizacje, red. D. Kosiński, W. Świątkowska, Wrocław 2010;
 • Biblia zdegradowana? Dramaty Andrzeja Stasiuka, w: Życie Księgi. Biblia a dramat i teatr współczesny, red. E. Partyga, M. Prussak, Warszawa 2010;
 • Norma i tożsamość. Stracie romantyków z klasykami - nowe myślenie o filologii w: Humanizm i filologia pod red. A. Karpińskiego, seria „Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej”, t. VII, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011; 
 • Problemy edytorskie wykładów Adama Mickiewicza w Collège de France w: Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Próba nowego spojrzenia pod red. M. Kalinowskiej, J. Ławskiego, M. Bizior-Dombrowskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011;
 • Niedoceniony katastrofizm Wacława Berenta, w: Jak się z wami zrosło moje życie...Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi, pod red. B. Dorosz i P. Kądzieli, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2011;
 • Głos, czyli wszystko, „Teksty Drugie” 2011 nr 1/2;
 • Wiedza zbierana po kawałeczku, „Dialog” 2011 nr 9.
Przekłady:
 • Świat pod kontrolą. Wybór materiałów z archiwum cenzury rosyjskiej w Warszawie, wstęp, wybór, przekład i opracowanie, Warszawa 1994, KRĄG.
Prace edytorskie: 
 • A. Mickiewicz, Dzieła, wydanie rocznicowe, t. I-XVII, Warszawa 1993-2006, redakcja naczelna Z.J. Nowak, Z. Stefanowska, C. Zgorzelski, M. Prussak;
 • A. Mickiewicz, Dziadów część III. [I] Podobizny autografów, [II] Transliteracje – Komentarze, opracowanie Z. Stefanowska, M. Prussak, Warszawa1998, IBL;
 • Matka E. Czacka, Pisma, redakcja naukowa:
 • T. I, Notatki, wprowadzenie, Warszawa 2006, UKSW,
 • T. II, Dyrektorium, wprowadzenie i historia tekstu (Jak powstało „Dyrektorium”), opracowanie M. Banaszek, M. Prussak, współpraca K. Michalak, Warszawa 2007, UKSW; drugie wydanie Laski 2008, Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża,
 • T. III, O niewidomych, Warszawa 2008,
 • M. E. Czacka, ks. S. Wyszyński, Listy, opracowanie i nota edytorska, Warszawa 2006;
 • S. Treugutt, Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie, Warszawa 1993 IBL;
 • S. Treugutt, Pożegnanie teatru, wstęp, wybór i opracowanie, Warszawa 2001 ERRATA;
 • S. Wyspiański, Noc listopadowa, wstęp i opracowanie, Kraków 2007 (wydanie drugie) UNIWERSITAS;
 • S. Wyspiański, Hamlet, wstęp i opracowanie, Wrocław – Warszawa – Kraków 2007 (wydanie drugie, zmienione), Ossolineum;
 • J. Korczak, Senat szaleńców. Proza poetycka. Utwory radiowe, przypisy, Warszawa 1994, Oficyna Wydawnicza "Latona";
 • Stanisław Brzozowski, Mocarz, wstęp Michał Sutowski, opracowanie tekstu i posłowie Maria Prussak, Marta Piwińska, Warszawa 2008, Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
Ważniejsze prace w przygotowaniu:
 • Listy do Adama Mickiewicza, 
 • Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza, okres rosyjski.
   
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym i w projektach badawczych:
 • Granty badawcze: Krótkie francuskie teksty Adama Mickiewicza,
 • Listy do Adama Mickiewicza, 
 • Dramat polski. Reaktywacja,
 • Komitet redakcyjny wznowienia Dzieł Janusza Korczaka.
W charakterze eksperta w dziedzinach:
edytorstwo naukowe, tradycje filologii, Adam Mickiewicz, Stanisław Wyspiański, dramat polski. 

 


 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45