Patrycja Potoniec

dr, adiunkt, kierownik Pracowni  Słownika Polszczyzny XVI w Toruniu

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
piśmiennictwo staropolskie, kultura szlachecka

patrycja.potoniec@ibl.waw.pl


PUBLIKACJE:
Ważniejsze rozprawy i artykuły:

  • Autor, narrator, bohater w dziele pamiętnikarskim ("Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska), "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia polska" 2002, z. 57.
  • Od chama do pana – konterfekt plebejusza w oczach szlachcica ("Księga rodów plebejskich" Waleriana Nekandy Trepki) [w:] Między barokiem a oświeceniem. Sarmacki konterfekt, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2002.
  • Jan Chryzostom Pasek i jego badacze – dwie sztuki postaciowania, "Napis" 2003, seria 9.
  • "Liber generationis plebeanorum" Waleriana Nekandy Trepki na tle piśmiennictwa XVI-XVII wieku, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Filologia polska" 2004, z. 60.
  • Obrazowanie w kazaniach politycznych (Od Skargi do Starowolskiego), "Napis" 2006, seria 12.
  • Obelga w języku polskiego szlachcica na podstawie "Liber chamorum" Waleriana Nekandy Trepki [w:] Synchronia i diachronia w językach słowiańskich – zbliżenia i dialogi. Słownictwo dawne i współczesne języków słowiańskich, red. I. Kaproń-Charzyńska, J. Kamper-Warejko, Toruń 2007.
  • "Słownik polszczyzny XVI wieku" u progu wieku XXI, "Litteraria Copernicana" 2008, z. 2.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
Członkini Rady Naukowej IBL PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku