Krzysztof Opaliński

mgr, starszy dokumentalista
krzysztof.opalinski@ibl.waw.pl

Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku

Zainteresowania naukowe:
diachronia języka, leksykografia, edytorstwo elektroniczne, komputerowe przetwarzanie tekstów, elektroniczne korpusy językowe, elektroniczne słowniki

Publikacje:
- Problemy kodowania korpusów historycznych (na przykładzie tekstów XVI-wiecznych) [w:] Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, Toruń 2007.
- Hasła autorskie w Słowniku polszczyzny XVI wieku: tomy 26-36 (1998-2012).

Inne prace:
- Koncepcja i wykonanie pierwszej wersji oraz koncepcja i administracja kolejnych wersji serwisu internetowego Słownika polszczyzny XVI wiekuwww.spxvi.edu.pl
- Opracowanie elektronicznego indeksu haseł Słownika polszczyzny XVI wieku.
- Koncepcja i wykonanie elektronicznej wersji Słownika polszczyzny XVI wieku – tom 35 i następne
- Koncepcja i koordynacja prac nad Korpusem polszczyzny XVI wieku.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
- Udział w pracach Komisji Digitalizacyjnej IBL w latach 2009-2010.
- Udział w pracach Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL od 2013 r.

Udział w projektach badawczych:
- Grant NPRH: Korpus polszczyzny XVI wieku. Etap I: Digitalizacja źródeł oraz stworzenie narzędzi informatycznych i udostępnienie materiałów testowych korpusu.
- Grant NPRH: Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36-43.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku