Anna Nasiłowska

Anna Nasiłowska prof. dr hab., profesor
zastępca redaktora naczelnego "Tekstów Drugich"
Zespół "Archiwum Kobiet"
Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym
Kierownik Kursu Kreatywnego Pisania


e-mail: anna.nasilowska@ibl.waw.pl

anna.nas@wp.pl; anna.nasilowska@gmail.com
tel: +48 22 828 32 06

 

Główne kierunki zainteresowań:
literatura i kultura XX wieku, krytyka literacka, przemiany komunikacji społecznej, kultura literacka w trakcie przemian, nowe media, słowo i obraz, poezja współczesna, relacje między polityką a literaturą w XX wieku.

strona internetowa: www.nasilowska.archirek.pl

PUBLIKACJE:

Książki:

 • Mrożek. Biografia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2023, ISBN 978-83-08-08177-8.
  Sztuczne światła, PIW, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8196-200-1 (zbiór wierszy).
  Historia literatury polskiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019, ISBN 978-83-66076-14-3
 • Ciemne przejścia, wiersze, wyd. Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 2018, ISBN 978-83--89492-90-3
 • Dyskont słów, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-64703-32-4
 • Oprac. i wstęp: Julia Hartwig, Inna wyspa, PIW, Warszawa 2018, ISBN 9788306034899
 • Żywioły. Wiersze i prozy poetyckie, Warszawa, 2014.
 • Konik, szabelka, powieść, Świat Książki, Warszawa 2011.
 • Maria Pawlikowska - Jasnorzewska czyli Lilka Kossak, biografia,  Algo Toruń 2011.
 • Historie miłosne, powieść, Świat Książki, Warszawa 2011.
 • Wielka Wymiana Widoków, Green Gallery, Warszawa 2008.
 • Wielka ciekawość (fotografie: Elżbieta Lemp) Bosz, Olszanica 2006.
 • Literatura okresu przejściowego 1975 - 1995, Seria: Mała historia literatury polskiej,  Warszawa 2006 (wznowienia).
 • Jean - Paul Sartre i Simone de Beauvoir (biografia), seria; Pary, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 • Czteroletnia filozofka, proza, Wydawnictwo Literackie Kraków 2004.
 • Księga początku, proza, seria: Archipelagi, WAB, Warszawa 2002.
 • Literatura współczesna, Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, Stentor Warszawa 2000 (i wznowienia).
 • Persona liryczna, IBL,Warszawa 2000.
 • Domino. Traktat o narodzinach (proza) Open, Warszawa 1995.
 • Trzydziestolecie, seria: Mała historia literatury polskiej, PWN Warszawa 1995  (wznowienia).
 • Miasta. eseje, Verba, Warszawa 1993.
 • "Inny świat" Gustawa Herlinga - Grudzińskiego, Patria, Warszawa 1994.
 • Kazimierz Wierzyński, Seria: Sylwetki pisarzy emigracyjnych, Interim, Warszawa 1990.
 • Poezja opisowa Stanisława Trembeckiego, seria: Studia z okresu Oświecenia, Ossolineum, Wrocław 1990.

Rozprawy i artykuły:

 • Stefania Zahorska wobec dwóch totalitaryzmów, W: Dwudziestolecie mniej znane. O kobietach piszących 1918 - 1939, red. E. Graczyk, M. Graban- Pomirska, K.Cierzan, P. Biczkowska, Wyd. Libron, Kraków 2011, s. 219 - 230.
 • Kobiece fetysze w poezji Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, W; Fantazmaty i fetysze w literaturze polskiej XX (i XXI) wieku, red. J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2011, s. 283- 290.
 • 2011: wywiad z Jackiem Bocheńskim, w książce: Wtedy. Rozmowy z Jackiem Bocheńskim, Świat Książki, Warszawa 2011, s. 282 - 306.
 • Literatura po 1989 roku- czy czas na podsumowania? W: Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989 - 2009, Idee, ideologie, metodologie, red. A. Galant, I.Iwiasiów, Szczecin 2008, s. 53- 60.
 • Polish Literature 1939 - 2000, Selected Issues, w; Ten centuries of Polish Literature, trsl. by D. Sax, wyd. IBL PAN, Warszawa 2004, s. 228 - 254 (także edycja tej książki w języku niemieckim)
   

Autorka haseł encyklopedycznych w:

 • Encyklopedia Gender, Panorama Literatury Polskiej, Literatura polska XX wieku,Wielka Encyklopedia Powszechnej PWN , Słownik literatury polskiej XX wieku.

więcej na: www.nasilowska.archirek.pl

Przekłady:

 • Helene Cixous, Śmiech Meduzy, W: Ciało i tekst, Feminizm w literaturoznawstwie, IBL 2001 s. 168 - 187.

Prace edytorskie:

 • Stefania Zahorska, Wybór pism, Reportaże, publicystyka, eseje, wybór, opracowanie  i wstęp krytyczny Anna Nasiłowska, IBL Warszawa 2010.
 • Napisać kobietę... Dyskusje polsko - bułgarskie w latach transformacji, Describing a woman, Bulgarian and Polish discussions during the Years of Transitions, Bilingual: Polish - Bulgarian edition, witch English resume, tom pod redakcją Magdy Karabełowej i Anny Nasiłowskiej, Ośrodek Wydawniczy Bojan Penew, Sofia 2009, s 239, tamże: Kobiety, dyskurs, literatura w Polsce i w Bułgarii, s. 19-29
 • Ciało i tekst, Feminizm w literaturoznawstwie, antologia szkiców, IBL Warszawa 2001 (wznowienie)

Biogramy i opracowania:

 • "Nowe Książki" 2011 nr 12 - wywiad Jagody Wierzejskiej, biogram.
 • Współcześni pisarze i badacze literatury, Słownik, IBL (biogram i bibliografia) Warszawa 2011.
   
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym: 
 • prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku