Katarzyna Nadana-Sokołowska

dr, adiunkt
e-mail: katarzyna.nadana-sokolowska@ibl.waw.pl

Zespół „Archiwum Kobiet”

e-mail koordynatora ds Programu Erasmus+ w IBL PAN: erasmus@ibl.waw.pl
godziny i miejsce dyżurów koordynatora: czwartek, godz. 13.00-14.00, pokój 107
 
dr Katarzyna Nadana-Sokołowska – historyczka literatury, krytyczka literacka, wykładowczyni gender studies, absolwentka Wydziału Polonistyki UW oraz Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN. Uzyskała stopień doktora w 2008 roku na podstawie rozprawy Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg napisanej pod kierunkiem prof. Marii Janion. Członkini interdyscyplinarnego zespołu Archiwum Kobiet w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, od 2015 roku adiunkt w IBL PAN. Autorka wielu recenzji w „Nowych Książkach” (od 2010 roku do dziś), „Res Publice Nowej” (w latach 1998-2007) oraz „Bez Dogmatu (w latach 1997-2010). Członkini zespołu redakcyjnego serii wydawniczej „Lupa Obscura” W Wydawnictwie IBL PAN (od 2012 roku ukazało się około 15 pozycji serii obejmujących polskie prace naukowe z zakresu historii literatury kobiet itp.) oraz zespołu redakcyjnego „Archiwum Kobiet” – serii edycji naukowych niepublikowanych dokumentów osobistych.

Główne kierunki jej zainteresowań naukowych to krytyka feministyczna, autobiografistyka, twórczość George Sand i jej polska recepcja oraz feministyczne religioznawstwo.

KSIĄŻKA AUTORSKA
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Problem religii w polskich dziennikach intymnych: Stanisław Brzozowski, Karol Ludwik Koniński, Henryk Elzenberg, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2012.

WSPÓŁAUTORKA
Katarzyna Buszkowska, Katarzyna Chmielewska, Maryla Hopfinger, Anna Jakubas, Anna Kowalska, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Anna Sobolewska, Jerzy Zygmunt Szeja, Zygmunt Ziątek, Tomasz Żukowski, Debaty po roku 1989. Literatura w procesach komunikacji, seria W stronę nowej syntezy (2), red. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T., Żukowski, t. 2, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017.

ARTYKUŁY W WYDAWNICTWACH ZBIOROWYCH
Katarzyna Nadana-Sokołowska (wraz z: Monika Rudaś-Grodzka, Emilia Kolinko) Maria Konopnicka (1842-19010): In Search of Individual Emancipation, w: Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Routes, ed. K. Mihurko-Poniž, B. Dojčinović, M. Grdešić, Fourm of Slavic Cultures, Lubjana 2021.
Katarzyna Nadana-Sokołowska (wraz z: Monika Rudaś-Grodzka), Syreny i Amazonki w kulturze polskiej: współczesne nawiązania do średniowiecznego imaginarium, w: Boginie, bohaterki, syreny, pajęczyce. Polskie pisarki współczesne wobec mitów, red. A. Amenta, K. Jaworska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2020, ss. 105-124.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Maria Dąbrowska i George Sand: rozczytywanie podobieństw, w: Rozczytywanie Dąbrowskiej, red. D. Kozicka, M. Świerkosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 107-122.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Ikona nonkonformizmu, Wokół Komornickiej, w: Literatura bez fikcji. Między sztuką a codziennością, seria W stronę nowej syntezy (3), red. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T., Żukowski, t. 3, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2018, s. 239-283.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Codzienność kobiet i feminizm. Autobiografia Danuty Wałęsy, w: Literatura bez fikcji. Między sztuką a codziennością seria W stronę nowej syntezy (3), red. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T., Żukowski, t. 3, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2018, s. 329-362.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Particularités de la réception de George Sand en Pologne : comment l’écrivaine est-elle représentée dans la chopinologie et la culture polonaises ?, w: L’image de la femme française dans les littératures slaves des XXe et XXIe siècles, sous la directione de Lioudmila Chvedova et Svetlana Maire, PUN - Éditions Universitaires de Lorraine, Nancy 2016, s. 141-155.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, George Sand: Kanonizacja, dekanonizacja i rekanonizacja w literaturze francuskiej a wizerunek pisarki w kulturze polskiej, w: Literatura, kanon, gender: Trudne pytania. Ciekawe odpowiedzi, red. E. Graczyk, E. Kamola, M. Bulińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, s. 41-48.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Samotność dwóch Lukrecji – o Lukrecji Floriani George Sand i jej polskiej recepcji, w: Samotność – wybór czy los. Literatura i kultura, pod red. B. Walęciuk-Dejneki i Łukasza A. Wawryniuka, Aureus, Kraków 2016, s. 161-170.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Czarownice, pijaczki, dziwaczki i – wojowniczki. Obrazy starzejących się kobiet w wybranych powieściach polskich pisarek współczesnych, w: Oblicza kobiecej starości. Literaatura i historia, red. B. Walęciuk-Dejneka, Aureus, Kraków 2016, s. 143-152.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Biała Róża, w: Czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka, A. Nasiłowska, K. Czeczot, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 88-99.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Cudzoziemka, w: Czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka, A. Nasiłowska, K. Czeczot, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 121-133.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Zosia, w: Czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, red. M. Rudaś-Grodzka, A. Nasiłowska, K. Czeczot, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 643-648.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Facebook – projekt komunikacji totalnej, w: Między sztuką a codziennością, seria W stronę nowej syntezy (2), red. M. Hopfinger, Z. Ziątek, T. Zukowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 477-496.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Choroba i mistyka. O poezji Małgorzaty Baranowskiej, w: Poezja kobet. Interpretacje, red. B. Walęciuk-Dejneka, Siedlce 2015, s. 59-78.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Ostra Brama, w: Atlas Polskiego Romantyzmu: Świat – Europa – Polska, red. M. Zielińska, D. Siwicka, wyd. Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk o Literaturze i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Piramidy, w: Atlas Polskiego Romantyzmu: Świat – Europa – Polska, red. M. Zielińska, D. Siwicka, wyd. Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk o Literaturze i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Sycylia, w: Atlas Polskiego Romantyzmu: Świat – Europa – Polska, red. M. Zielińska, D. Siwicka, wyd. Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk o Literaturze i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Pustynia, w: Atlas Polskiego Romantyzmu: Świat – Europa – Polska, red. M. Zielińska, D. Siwicka, wyd. Polska Akademia Nauk – Komitet Nauk o Literaturze i Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, O związkach kobiet w „Białej Róży” Narcyzy Żmichowskiej, Proza kobiet. Interpretacje, red. B. Walęciuk-Dejneka, Wydawnictwo IKR[i]BL, Siedlce 2015, s. 47-59.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Wstęp [z M. Rudaś-Grodzka, K. Szczuka] oraz hasła: autobiografia, dzienniki intymne, literatura lesbijska, przemoc w rodzinie [z S. Spurek], związki kobiet, w: Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, A. Nasiłowska, K. Szczuka i inni, Czarna Owca, Warszawa 2014, s. 55-58, 106-110, 270-274, 444-447, 596-599.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Kobiety w prozie mężczyzn okresu transformacji, w: Gry o tożsamość w czasach Wielkiej Zmiany, red. A Werner, T. Żukowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, s. 178-197.
Katarzyna Nadana-Sokołowska,  Anna Iwaszkiewiczowa: lęk przed pisaniem jako lęk przed lesbianizmem, w: Arachnofobia: metaforyczne odsłony kobiecych lęków. Peregrynacje w przestrzeni kultury, red. B. Walęciuk-Dejneka, B. Stelingowska, E. Komorowska, Z. Chyra-Rolicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Siedlce 2013.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Gwiazda Piołun, w: „Teatr Studio – Czarnobylska modlitwa” (teksty wokół przedstawienia na podstawie książki S. Aleksijewicz), 2013, s. 7-12.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, „Kiedy kocham, uczucie jest czyste”: Maria Dąbrowska i Anna Kowalska o homoseksualizmie i związkach kobiet, w: Oblicza płci: literatura, red. M. Karwatowska, J. Szpyra-Kozłowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Nowy feminizm, czyli stary dogmatyzm, w: Ojciec nieświęty: Krytyczne głosy o Janie Pawle II, red. P. Szumlewicz, Czarna Owca, Warszawa 2012, s. 153-177.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Amielowskie trucizny. Nihilizująca lektura dzienników Maine de Birana i Amiela w „Kłopocie z istnieniem” Henryka Elzenberga, w: Nihilizm i historia. Studia z literatury polskiej XIX i XX wieku, red. M. Sokołowski, J. Ławski, Trans-Humana, Białystok-Warszawa 2009.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Wydrążony człowiek, w: Andrzej Kijowski i krytycy. Antologia tekstów, red. W. Tomaszewska, UKSW, Warszawa 2005.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Przyjemność tekstu. Jacek Łukasiewicz (z K. Chmielewską), w: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Krytycy, red. A. Brodzka-Wald i T. Żukowski, IBL, Warszawa 2003.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Makaria: pra-Sybilla, kapłanka miłości, w: M. Janion, M. Żmigrodzka Odyseja wychowania. Goetheańska wizja człowieka w Latach nauki i latach wędrówki Wilhelma Meistra, Aureus, Kraków 1998, s. 390-395.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH
Katarzyna Nadana-Sokołowska (wraz z: Monika Rudaś-Grodzka), Mermaids and Amazons in Polish Culture. White Marriage and The Lure as Contemporary References to Medieval Era Imaginaria, „Lingue e Linguaggio” 2020, v. 37, Special Issue, ss. 67-87.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Anna Iwaszkiewiczowa: Fear of Writing as Fear of…?, „Teksty Drugie” 2020, nr 1, s. 216-234 (Special English Issue "Convention and Revolution").
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Dziennik Adeli Kieniewicz: kobieta pisząca przełomu XIX i XX wieku, „Teksty Drugie” 2019, nr 1, ss. 303-320.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, „Realizm profetyczny”: emancypacyjna poetyka powieści George Sand, „Wielogłos” 2019, nr 4 (42), ss. 1-25.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, „Kieszonkowy atlas kobiet”, „Dzidzia”, „Cwaniary”…, wybrane powieści Sylwii Chutnik w kontekście badań nad związkami reprezentacji wojny i płci kulturowej, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2017, nr 10, s. 59-72.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Wokół recepcji Lukrecji Floriani George Sand – refleksje na marginesie polskiego wydania powieści, „Autobiografia. Literatura. Kultura. Media” 2015, nr 2, s. 133-146.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Diary or a Suicide, „Teksty Drugie” 2014, nr 2 (Special Issue: „Nonfiction, Reportage, Testimony”), s. 143-160.
Katarzyna Nadana-Sokołowska,  How to be a Queen, „Teksty Drugie” 2013, nr 1 (Special Issue: „Texts and the Body).
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Marynarz i bębny: o „Jądrze ciemności” Conrada, „Bez Dogmatu” 2011, nr 4.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Dziennik albo samobójstwo (o pismach K.L. Konińskiego), „Testy Drugie” 2009, nr 4, s. 75-90.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Dzieło czy dziennik? (o pismach K.L. Konińskiego), „Kresy” 2006, nr 4, s. 117-122.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło (o filozofii Michela Rorty’ego), „Toruńskie Zeszyty Filozoficzne” 2001, nr 2.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Wobec skandalu cierpienia. Polemika Józefa Czapskiego z Simone Weil, „Znak” 1997, nr 6, s. 69-82.

RECENZJE W CZASOPISMACH NAUKOWYCH
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Wyobraźnia wyzwolona czy spętana? [o książce: Bogusław Grodzki, Leśmianowska baśń współczesna. O „Przygodach Sindbada Żeglarza” Bolesława Leśmiana], „Teksty Drugie” 2018, nr 6, s. 135-140.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Degradacja i rewolucja [o książkach: Stanisław Borowicz, Joanna Hobot, Renata Przybylska,  Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010 i Joanna Hobot-Marcinek, Stara baba i Goethe. Doświadczenie i transgresja starości. Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Jarosław Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012], „Teksty Drugie 2015, nr 2, s. 464-471.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, „Spisek Rumunów” [o książce: Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco. O zapominaniu faszyzmu], „Teksty Drugie” 2014, nr 6.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Marii Konopnickiej flirty z wolnością [o książce: Maria Konopnicka. Lustra i symptomy Leny Magonone], Teksty Drugie” 2011, nr 4.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Spotkania z nicością [o książce Oblicza nicości. Z dziejów nihilizmu europejskiego Jana Wasiewicza], „Chronos” 2011, nr 2.
Katarzyna Nadana-Sokołowska, Jak być królową [artykuł o książce Paw królowej Doroty Masłowskiej], „Teksty Drugie” 2006, nr 4.

REDAKCJA NAUKOWA KSIĄŻEK
„Teksty Drugie” 2020, nr 1: Special English Issue "Convention and Revolution", red. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Nasiłowska-Rek, K. Krasuska, E. Kolinko.
…czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy Kanon, red. M. Rudaś-Grodzka, B. Smoleń, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Czeczot, A. Nasiłowska, E. Serafin-Prusator, A. Wróbel, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016.
Wspólnota wyobrażona. Pisarki Europy Środkowej wobec problemów literackich, społecznych i politycznych lat 1914-1945, red. G. Borkowska, I. Boruszkowska i K. Nadana-Sokołowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017.
Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska i in., Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.
Wiek po Marii Skłodowskiej-Curie: Emancypacja kobiet w Polsce i we Francji, red. M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska i in., Fundacja Gender Center, Warszawa 2012.

KIEROWNICZKA GRANTU NAUKOWEGO

„George Sand – polskie spojrzenia”. Projekt nr 2011/01/B/HS2/05436 dotowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany w latach 2011-2015 w Instytucie Badań Literackich PAN.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH
„Archiwum kobiet: kontynuacja” (NPRH, 2018-2023, kierownik dr hab. Monika Rudaś-Grodzka).
„Archiwum kobiet: piszące” (NPRH, 2013-2018, kierownik dr. hab. Monika Rudaś-Grodzka).
„Między sztuką a codziennością – w stronę nowej syntezy. Sporne gatunki literatury przełomu XX i XXI wieku w Polsce: literatura bez fikcji” (NPRH 2013-2018, kierownik dr hab. Zygmunt Ziątek).
„Polska i ukraińska proza kobieca dwudziestolecia międzywojennego. Modernizm środkowoeuropejski” (NCN, 2014-2017, kierownik prof. dr hab. Grażyna Borkowska).
„Encyklopedia gender: figury i postacie” (MNiSW, 2011-2013, kierownik prof. dr hab. Anna Nasiłowska-Rek).
„Encyklopedia gender: teorie i pojęcia”, (MNiSW, 2010-2012, kierownik prof. dr hab. Maria Janion).
„Gra o tożsamość w Polsce w czasie Wielkiej Zmiany” (MNiSW, 2010-2012, kierownik prof. dr hab. Andrzej Werner).
„Atlas romantyczny” (MNiSW 2010-2012, kierownik dr hab. Marek Bieńczyk).

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45