Mioduszewski Tomasz

mgr, dokumentalista
 
tomasz.mioduszewski@ibl.waw.pl
 
 
 
PUBLIKACJE: 
 
 • [Współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka [baza danych online], Instytut Badań Literackich PAN. Dostępna w Internecie: <http://pbl.ibl.poznan.pl>. 
 • [Współautorstwo:] Monografie „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Dostępne w Internecie: <https://rcin.org.pl/dlibra>: 
  • Polska Bibliografia Literacka: Teoria literatury, historia literatury polskiej, literatura współczesna, Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2014-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Literatura polska – zagadnienia szczegółowe (bibliografie i słowniki, tematy i motywy literackie…), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2014-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Literatura polska – antologie, literatura anonimowa, twórczość pisarzy (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2014-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Recepcja literatur obcych w Polsce (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2014-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Teatr, film, radio i telewizja w Polsce (ludzie teatru, teoria, historia, współczesność, repertuar, krytyka), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2014-2021.
 
Udział w projektach badawczych:
 • „Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej” – numer projektu: NR 0061/NPRH3/H11/82/2014, źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW, lata realizacji: 9.04.2015 – 8.04.2018, charakter udziału: wykonawca, uczestnik prac zespołów koncepcyjnych i badawczych, nowa internetowa baza danych „Polskiej Bibliografii Literackiej” (https://pbl.ibl.waw.pl).
 • „Polska Bibliografia Literacka” – uzupełnianie internetowej bazy danych o materiały z wyselekcjonowanych czasopism za lata 1996-1999 – źródło finansowania: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach środków na restrukturyzację IBL PAN, fundusz restrukturyzacyjny: Zadanie nr 4: PBL, czas realizacji: 1.03.2015 – 31.08.2015, charakter udziału: wykonawca, opublikowane wyniki: internetowa baza danych „Polskiej Bibliografii Literackiej” (http://pbl.ibl.poznan.pl).
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45