Ariadna Masłowska-Nowak

mgr, starszy dokumentalista, sekretarz „Biblioteki Pisarzy Staropolskich” i „Biblioteki Pisarzy Polskiego Oświecenia”

Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
profesjonalne redagowanie tekstów naukowych i edycji krytycznych

ariadna.maslowska-nowak@ibl.waw.pl, ariadnaknossos@wp.pl; ariadna.nowak@ibl.waw.pl

PUBLIKACJE:

Książki:

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45