Ariadna Masłowska-Nowak

mgr, starszy dokumentalista, sekretarz "Biblioteki Pisarzy Staropolskich" i "Biblioteki Pisarzy Polskiego Oświecenia"

Zespół Edytorstwa Krytycznego Tekstów Dawnych

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
profesjonalne redagowanie tekstów naukowych i edycji krytycznych

ariadna.maslowska-nowak@ibl.waw.pl, ariadnaknossos@wp.pl; ariadna.nowak@ibl.waw.pl

PUBLIKACJE:

Książki:

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku