Barbara Marzęcka

mgr, starszy dokumentalista dyplomowany

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
literatura współczesna, dokumentacja literacka, biografistyka

barbara.marzecka@ibl.waw.pl , tel. dom.: 848-84-21, służb.: 6572-838

PUBLIKACJE:
Książki:
[Hasła w:] Słownik pseudonimów pisarzy polskich. [Dział Młodej Polski]. T. 1-4. Wrocław, Ossolineum 1994-1996;

[hasła w:] Współcześni pisarze polscy i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 4-9. Warszawa, WSiP 1995-2004;

50 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, T. 1-3, Warszawa 2011, 2014, 2016.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:
Rada naukowa IBL (członkostwo): 1996-1998.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku