Maciej Maryl


Maciej_Maryl_foto

dr, adiunkt

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Pracownia Poetyki Historycznej

Redakcja "Teksty Drugie"

www: maryl.org

blog naukowy: tekst.maryl.org

e-mail: Maciej.Maryl (at) ibl.waw.pl

Zainteresowania naukowe:
socjologia literatury, związki literatury i technologii, literatura w życiu codziennym czytelników, empiryczne badania literackie, edytorstwo elektroniczne

Bieżące projekty:

 • Blog jako nowa forma piśmiennictwa multimedialnego [grant NCN Preludium, nr 2011/03/N/HS2/06232, 2012-2014, kierownik]
 • Czytelnik XXI wieku. Nowe problemy badań nad kulturą literacką [projekt realizowany w ramach grantu "Młody IBL", 2013-2014].

Wykształcenie:

 • 2013 - stopień doktora (w IBL PAN) na podstawie rozprawy "Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych",przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Boleckiego.
 • 2006-2010 - studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • 2001-2007 – studia w Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim (mgr filologii polskiej 2006; mgr socjologii 2007)
 • 2003-2008 – studia w Akademii Artes Liberales. Międzyuczelniane Indywidualne Studia Humanistyczne.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • „Pozorne otwarcie hipertekstu. Model komunikacyjny hiperprozy.” e-polonistyka 2, red. Aleksandra Dziak i Sławomir J. Żurek, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012.
 • „Literatura i e-społeczeństwo” w: Teksty Drugie 2012 nr 6.
 • „Kim jest pisarz (w internecie?)” w: Teksty Drugie 2012 nr 6.
 • "Konwergencja i komunikacja. Gatunki wypowiedzi na stronach internetowych pisarzy” w: Zagadnienia Rodzajów Literackich, 2012 z. 2.
 • Differences in literary reading from print versus computer screen. An empirical study” De stralende lezer. Wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het lezen, Ed. Frank Hakemulder, Delft: Eburon 2011.
 • „Technologie literatury. Wpływ nośnika na formę i funkcję przekazów literackich”, w: „Pamiętnik literacki”, 2010 z. 2.
 • „Antropologia odbioru literatury – zagadnienia metodologiczne”, w: Teksty Drugie 2009 nr 1-2, oraz: Kultura w nauce o literaturze. Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora, t. IV, red. B. Balicki, B. Ryż i Emil Szczerbuk, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2009.
 • „Blog to… blog. Blogi oczyma blogerów. Raport z badania jakościowego zrealizowanego przez IBL PAN i Gazeta.pl” (wraz z A. Gumkowską i P. Toczyskim), w: Tekst w sieci 1, red. Danuta Ulicka, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.
 • „Reprint i hipermedialność – dwa kierunki rozwoju literatury ucyfrowionej”, w: Tekst w sieci 2, red. Anna Gumkowska, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009.
 • „Teoria tekstu kultury – niedokończony projekt”, w: Teksty Drugie 2009 nr 6.
 • “Virtual Communities – Real Readers: New Data in Empirical Studies of Literature” w: New Beginnings in the Study of Literature. red. Willie van Peer i Jan Auracher, Cambridge: Cambridge Scholars Publications 2008.
 • “The Apology of Popular Fiction. Everyday uses of literature in Poland”, w: Directions in Empirical Literary Studies, red. Sonia Zyngier, Marissa Bortolussi, Anna Chesnokova i Jan Auracher, Amsterdam: John Benjamins 2008.
 • „Interpretator czy czytelnik? Projekt badań empirycznych nad stylami odbioru”,w: Filozofia i etyka interpretacji, red. Andrzej Szahaj i Adam Kola, Kraków: Universitas 2007.
 • „Metafizyka lektury. Czyli kilka słów o Hillisa-Millera projekcie magii dla każdego”, w: „Teksty Drugie”, 2005 nr 6.

Staże naukowe: Karlsruher Institut für Technologie (2012), University of Memphis (2010-2011), Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium (2009), University of Alberta, Edmonton (2007).

 

Nagrody i stypendia:

 • 2013-2016 - Stypendium MNiSW dla młodych naukowców
 • 2012 – Stypendium KHYS (Karlsruhe House of Young Scientists)
 • 2009-10 – Stypendium Fulbright Junior Advanced Research Grant
 • 2009-11 – Stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie)
 • 2009 – I nagroda konkursie na najlepszą pracę seminaryjną w Szkole Nauk Społecznych przy IFiS PAN.
 • 2009 – Mazowieckie stypendium doktoranckie
 • 2007-2009 – Stypendium naukowe Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN.
 • 2008 – Stypendium konferencyjne przyznawane przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie (konferencja w Memphis, USA).
 • 2007 – Nagroda im. Pawła Siekierskiego za najlepszą pracę magisterską z teorii literatury na Wydziale Polonistyki UW.
 • 2007 – Nagroda za najlepszy referat doktorancki na 10. międzynarodowej konferencji IGEL w Monachium.
 • 2002-2007 – Stypendium fundacji Akademia Artes Liberales.
 • 2006-2007 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2005 – 2006 Stypendium Ministra Edukacji i Nauki
 • 2004-2005 Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku