Klara Leszczyńska-Skowron

dr, adiunkt
klara.leszczynska@ibl.waw.pl

Pracownia Literatury Oświecenia

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45