Leśniak Andrzej

dr hab., profesor instytutu
Zespół do Badań nad Literaturą i Kulturą Późnej Nowoczesności
andrzej.lesniak@ibl.waw.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
Związki między architekturą i literaturą, poetyka tekstów architektów, współczesna kultura wizualna
Publikacje:
a) książki:
1) Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2013
[https://www.academia.edu/4439339/Ikonofilia._Francuska_semiologia_pikturalna_i_obrazy]
2) Obraz płynny. Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010
3) Topografie doświadczenia. Maurice Blanchot i Jacques Derrida, Kraków, Aureus, 2003
b) ważniejsze rozprawy i artykuły:
1) Images thinking the political. On Georges Didi-Huberman's recent works, "Oxford Art Journal" issue 40/2 (2017)
2) Nadmiar. Poetyka Rema Koolhaasa, w: A. Leśniak, G. Piątek (red.), R. Koolhaas, Śmieciowa przestrzeń. Teksty, Centrum Architektury, Warszawa 2017
[https://magazynszum.pl/krytyka/nadmiar-poetyka-rema-koolhaasa/]
3) Polityczne doświadczenie obrazu. O "Obrazie krytycznym (obrazie krytyki)" Georgesa Didi-Hubermana, "Teksty Drugie" nr 5/2016
[http://rcin.org.pl/Content/62962/WA248_82835_P-I-2524_lesniak-polityczne_o.pdf]
4) Gorączka archiwów w sztuce współczesnej. Symptomy choroby i propozycja terapii, "Kultura współczesna", nr 4 (70)/2011 [https://www.academia.edu/3094637/Goraczka_archiwum_w_sztuce_wspolczesnej._Symptomy_choroby_i_propozycja_terapii_
The_Archive_Fever_in_Contemporary_Art._Symptoms_of_a_Disease_and_a_Proposition_of_a_Cure]
5) Wstęp do politycznej analizy Atlasu Mnemosyne Aby Warburga, "Konteksty", nr 2(292)/2011
6) Problem formalnej analizy reprezentacji Zagłady. Obrazy mimo wszystko Georgesa Didi-Hubermana i Respite Haruna Farockiego, „Teksty Drugie”, nr 6/2010
7) Współczesne studia nad kulturą wizualną: poststrukturalistyczne klisze i krytyka anachroniczna, „Przegląd kulturoznawczy”, nr 2(8)/2010
8) Ukryte obrazy Alfredo Jaara. Konfiguracja widzialnego, „Konteksty”, nr 1(288)/2010
c prace edytorskie:
A. Leśniak, G. Piątek (red.), R. Koolhaas, Śmieciowa przestrzeń. Teksty, Centrum Architektury, Warszawa 2017
A. Leśniak, M. Ziółkowska (red.), Tytuł roboczy: archiwum, 2008-2009, t. 1-3, Muzeum Sztuki w Łodzi
Le Corbusier, Kiedy katedry były białe, przeł. T. Swoboda, Warszawa 2013
Le Corbusier, W stronę architektury, przeł. T. Swoboda, Warszawa 2012
Ważniejsze prace w przygotowaniu:
Artykuły dotyczące doświadczenia nowoczesności w tekstach i w archiwach Pierre’a Francastela; projekt badawczy dotyczący atmosfer/nastrojów nowoczesności; projekt badawczy dotyczący relacji między architekturą i literaturą
Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:
Członek rady redakcyjnej serii “Nowa humanistyka”, Wydawnictwo IBL PAN

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45