Beata Latosińska

mgr, starszy dokumentalista
 
beata.latosinska@ibl.waw.pl
 
 
 
PUBLIKACJE: 
 • [Współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka:
  • Polska Bibliografia Literacka za rok 1985, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa–Poznań 1993.
  • Polska Bibliografia Literacka za rok 1986, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa–Poznań 1995.
  • Polska Bibliografia Literacka za rok 1987, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa–Poznań 1995.
  • Polska Bibliografia Literacka za rok 1988, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa–Poznań 2000.
 • [Współautorstwo:] J. Biesiada, Polska Bibliografia Literacka – od wydań tradycyjnych do internetowej bazy danych, „Nauka” 2018 nr 4.
 
Publikacje elektroniczne:
 • [Współautorstwo:] Polska Bibliografia Literacka [baza danych online], Instytut Badań Literackich PAN. Dostępna w Internecie: <http://pbl.ibl.poznan.pl>. 
  • Redaktor roczników: 1996-1997.
  • Redaktor projektu: „Polska Bibliografia Literacka” – uzupełnianie internetowej bazy danych o  materiały z wyselekcjonowanych czasopism za lata 1996-1999.
  • Współautorka metody PBL, w latach 2013-2019 autorka i redaktor internetowej kartoteki metodologicznej „Polskiej Bibliografii Literackiej” (przepisy obowiązujące w rocznikach 1989-2003).
 • [Współautorstwo:] Monografie „Polskiej Bibliografii Literackiej”. Dostępne w Internecie: <https://rcin.org.pl/dlibra>: 
  • Polska Bibliografia Literacka: Teoria literatury, historia literatury polskiej, literatura współczesna,  Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2013-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Literatura polska – zagadnienia szczegółowe (bibliografie i słowniki, tematy i motywy literackie…), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2013-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Literatura polska – antologie, literatura anonimowa, twórczość pisarzy (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2013-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Recepcja literatur obcych w Polsce (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2013-2021.
  • Polska Bibliografia Literacka: Teatr, film, radio i telewizja w Polsce (ludzie teatru, teoria, historia, współczesność, repertuar, krytyka), Instytut Badań Literackich PAN, Poznań 2013-2021.
 
Udział w projektach badawczych:
 • Infrastruktura bazodanowa Polskiej Bibliografii Literackiej – utrzymanie (SPUBI/SP/458272/2020) – czas realizacji: 2020-2022, charakter udziału: wykonawca, analiza, anotowanie, parsowanie i kontrola jakości danych pochodzących z tomów PBL 1944/1945-1988, koordynator: dr Cezary Rosiński (do 09.2021: dr Tomasz Umerle).
 • „Polska Bibliografia Literacka – laboratorium wiedzy o współczesnej kulturze polskiej” – numer projektu: NR 0061/NPRH3/H11/82/2014, czas realizacji: 2015-2018, źródło finansowania: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki MNiSW, charakter udziału: wykonawca, uczestnik prac zespołów koncepcyjnych i badawczych, wyniki: nowa internetowa baza danych „Polskiej Bibliografii Literackiej” (https://pbl.ibl.waw.pl).
 • „Polska Bibliografia Literacka” – uzupełnianie internetowej bazy danych o materiały z wyselekcjonowanych czasopism za lata 1996-1999 – czas realizacji: 1.03.2015 – 31.08.2015, źródło finansowania: Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach środków na restrukturyzację IBL PAN, fundusz restrukturyzacyjny: Zadanie nr 4: PBL, charakter udziału: redaktor, wykonawca, opublikowane wyniki: internetowa baza danych „Polskiej Bibliografii Literackiej” (http://pbl.ibl.poznan.pl).
 • „Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych” (http://pbl.ibl.poznan.pl), charakter udziału: wykonawca: 
  • numer projektu: N N103 1352 39, czas realizacji: 27.10.2010 – 26.10.2012, źródło finansowania: MNiSW, 
  • numer projektu: N N103 0288 33, czas realizacji: 29.10.2007 – 28.10.2009, źródło finansowania: MNiSW,   
  • numer projektu: 1 H01C 012 27, czas realizacji 14.09.2004 – 13.09.2006, źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych, 
  • numer projektu: 2 H01C 035 23, czas realizacji 22.10.2002 – 21.10.2003, źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych, 
  • numer projektu: 1 H01C 019 18, czas realizacji 01.01.2000 – 31.12.2000, źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych.
 •  „Polska Bibliografia Literacka za rok 1988” – numer projektu 1 H01C 002 09, czas realizacji: 01.07.1995 – 30.06.1997, źródło finansowania: Komitet Badań Naukowych, charakter udziału: wykonawca.
 
Inne prace redakcyjne: 


Współpraca z wydawnictwami poznańskimi w charakterze redaktora (m.in. red. ks.: Mieczysław Tomaszewski, Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 1998).

Biogramy i opracowania o Pracowniku:
 

Jadwiga Czachowska, Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. (Słownik biobibliograficzny), Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo, Warszawa 2010.

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45