Bartłomiej Krupa

doktor, adiunkt IBL PAN

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
proza polska wobec Zagłady, antropologia literatury, historia historiografii XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem  historiografii Holokaustu, powieść kryminalna.

E-mail: bartlomiej.krupa@ibl.waw.pl, kruposz@yahoo.com

Strona Zespołu Badań nad Literaturą Zagłady.


PUBLIKACJE:

a) książki:

•    Wspomnienia obozowe jako specyficzna odmiana narracji historycznej, Kraków: TAiWPN Universitas, 2006.
•    Opowiedzieć Zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003), Kraków: TAiWPN Universitas, 2013.


b) ważniejsze rozprawy i artykuły:
•    Opisać niewyobrażalne – problem prezentowania Holocaustu w historiografii, [w:] Metateoretyczne problemy literaturoznawcze, red. B. Balicki i in., Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2005, s. 143-156.

•    Wspomnienia obozowe -propozycja nowej lektury (na przykładzie wspomnień oświęcimskich), [w:] Gra i konieczność. Zbiór rozpraw z historii historiografii i filozofii historii, red. G. Dominiak, J. Ostoja-Zagórski i W. Wrzosek, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza EPIGRAM, 2005, s. 195-209.

•    Świadkowie Shoah a sytuacja szkolna, czyli o odzyskiwaniu podmiotu, "Polonistyka" 2005, nr 6, s. 29-34.

•    Wyławiając sensy. Lektura "Umschlagplatzu" Jarosława Marka Rymkiewicza, "Podteksty" 2005, nr 3, tekst dostępny na stronie.

•    Obrazy PRL-u w licealnych podręcznikach historii (1989-2004), "Polonistyka" 2006, nr 5, s. 44-48.

•    Przenikające się przestrzenie – próba analizy postkolonialnej, "Kresy. Kwartalnik Literacki" 2006, nr 3, s. 66-73.

•    Piotra Szewca wzniosłe doświadczenie przeszłości, [w:] Człowiek w świecie, red. M. Chołody i in., Poznań: Wydawnictwo IFP UAM, 2006, s. 295-309.

•    Przestrzenie przedstawione w "Znaku czterech" sir Arthura Conan Doyle’a i "Opowieściach galicyjskich" Andrzeja Stasiuka – próba interpretacji postkolonialnej, [w:] Podmiot i tekst w literaturze XX w. Warsztaty interpretacyjne, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2006, s. 64-74.

•    Zagłada w świecie tekstów. Berelowi Langowi w odpowiedzi, [w:] Obserwacja systemu i badania empiryczne, red. B. Balicki i in., Wrocław: ATUT, 2006, s. 187-200.

•    Kanon w ogóle – kanon w szczególe, "Polonistyka" 2007, nr 5, s. 24-28.

•    "Powieści kryminalne potrafią być pouczające". Komisarz Maciejewski Marcina Wrońskiego, "Podteksty" 2008, nr 1 (11), tekst dostępny na stronie.

•    Między literaturą a wspomnieniem. "Koń Pana Boga" Wilhelma Dichtera, "Polonistyka" (wydanie specjalne) 2008, nr 1, s. 28-33.

•    Zagłada po(wy)myślana. "Prowokacja" Stanisława Lema, "Podteksty" 2008, nr 2 (12), tekst dostępny na stronie.

•    Tożsamość odkryta. Żydowskie losy w polskiej prozie najnowszej, "Polonistyka" 2008, nr 9, s. 42-47.

•    Czy zajęcia o Zagładzie mogą/powinny być atrakcyjne?, [w:] Auschwitz i Holokaust – dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim: Wydawnictwo Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2008, s. 213-221.

•    O rewizjonizmie, czyli Inny na opak, [w:] Widziane, czytane, oglądane – oblicza Obcego. Inny i Obcy w kulturze cz. 1, red. P. Cieliczko i P. Kuciński, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2008, s. 81-90.

•    Poetyka powieści Marka Krajewskiego, "Poznańskie Studia Polonistyczne" 2008, nr XIV/XV, s. 143-163.

•    Palimpsest pamięci, "Kwartalnik Historii Żydów" 2009, nr 1 (229), s. 88-94.

•    Sztetl Orzeszkowej – sztetl dzisiaj. Żydowskie miasteczko na lekcji, "Polonistyka" 2010, nr 10, s. 39-45.

•    "Konfrontacja z bólem, cierpieniem i grozą przynosi poznanie", "Kultura Współczesna" 2010, nr 4, s. 168-180.

•    Druga wojna światowa w piosenkach Jacka Kaczmarskiego, [w:] Zostały jeszcze pieśni... Jacek Kaczmarski wobec tradycji, red. K. Gajda i M. Traczyk, Warszawa: Wydawnictwo MG 2010, s. 150-166.

•    Nauka – literatura - moralność. Teoria historii wobec Holocaustu, [w:] Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, pod red. W. Boleckiego i J. Madejskiego, Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN 2010, s. 65-76.

•    O nieobecności Zagłady, czyli czytanie "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego, "Zagłada Żydów. Studia i Materiały", Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, 2011, nr 7.

•    Die Intensivierung der Holocaust-Diskussion. Der Streit um “Die dunklen Seiten des Afstands" von Michał Cichy [w:] Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur, red. A. Wolff-Pawęska, Piotr Forecki, Frankfurt Am Main et al.: Peter Lang 2012.

•    Korczak i śmierć. Dwie trumny, "Polonistyka" 2012, nr 8, s. 9-12.

•    "Jak mrówki po burzy", "Zagłada Żydów. Studia i Materiały", Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, 2012, nr 8, s. 546-550.

•    "Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek". Nostalgiczny mit stosunków polsko-żydowskich w historiografii regionalnej, "Porównania" 2012, nr 11, s. 301-317.

•    Auschwitz i Nowoczesność, "Przestrzenie Teorii" 2012, nr 18, s. 51-66.

•    Fenomenologia żydowskiej kryjówki, "Porównania" 2013, nr 13, s. 239-245.

•    Narrative act of anamnesis. Nostalgia in the Polish Holocaust Prose and Historiography (1986-2000), [w:] Representations of the Holocaust in Polish Literature, ed. Dorota Tubielewicz Mattsson, Stockholm Universitat 2013 (seria “Stockholm Slavic Papers" vol. 21), s. 11-22.

•    Wobec nicości. "Kamień graniczny", [w:] Scalane okładki. Szkice o twórczości Piotra Matywieckiego, pod red. A. Jarzyny i J. Roszak, Lublin: Ośrodek Brama Grodzka. Teatr NN 2014, s. 9-32.

•    Matura z Zagłady, [w:] Auschwitz i Holokaust. Edukacja w szkole i w miejscu pamięci, red. P. Trojański, Oświęcim:  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 2014, s. 125-137.

•    Negacjonizm, [w:] Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2014, s. 268-270.

•    Twórczość Idy Fink - jako problem maturalny, "Polonistyka" 2014, nr 11, s. 16-18.

•    Ciało Róży. Fotograficzne reprezentacje Zagłady w "nożyku profesora", [w:] "Niepokoje". Twórczość Tadeusza Różewicza wobec Zagłady, red. P. Krupiński, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma 2014, s. 208-239.

•    Historia krytyczna i jej “gabinet cieni". Historiografia polska wobec Zagłady 2003-2013, "Zagłada Żydów", t. II Materiały, Pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN, 2014, nr 10, s. 721-767.

•    Polish Holocaust Discourse 1945-2013, [w:] The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe, red. Jiří Holý, Praga: Akropolis 2015, s. 25-40.


c) ważniejsze prace w przygotowaniu:

•    Prace nad monografią twórczości Idy Fink (Wydawnictwo IBL PAN)
•    Przygotowywanie publikacji książkowej na temat krytycznoliterackich sporów wokół twórczości Tadeusza Borowskiego (planowane miejsce wydania: PTPN Poznań, w ramach serii "Polemika krytycznoliteracka w Polsce")
•    Zbiór szkiców na temat powieści kryminalnej retro
•    Monografia dotycząca strategii przetrwania Żydów w powiecie starachowickim (w ramach Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN)
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku