dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska

dr, adiunkt w Ośrodku Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym

dyżur: wtorki, g. 11.00–13.00, pokój 302
agnieszka.kramkowska-dabrowska@ibl.waw.pl, a.kramkowska@ibl.waw.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych

Literatura polska XX wieku, polski dramat XX wieku (w tym radiowy i telewizyjny) oraz dramat współczesny, edytorstwo naukowe, krytyka genetyczna, humanistyka cyfrowa

PUBLIKACJE

Książki autorskie

 • Janusz Krasiński. Świadectwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020
 • Gabinet luster. Śmiech w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2015


Prace edytorskie

 • Władysław Terlecki, Krótka noc. Dramaty, seria "Dramat Polski. Reaktywacja", tom 10, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016
 • Janusz Krasiński, Krzak gorejący. Dramaty, seria "Dramat Polski. Reaktywacja", tom 3, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013
 • Zbigniew Herbert. Korespondencja rodzinna, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008


Ważniejsze rozprawy i artykuły

 • Dramat i scenariusz czy dramat dramat telewizyjny?, w: Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje, red. Ewa Wąchocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020
 • "Coś na wzór budowanego plastra miodu" - o archiwum i metodzie pisarskiej Władysława Terleckiego, w: Przed-tekstowy świat. Z literackich archiwów XIX i XX wieku, red. M. Woźniak-Łabieniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020
 • Metafizyka światła w dramacie XX i XXI wieku - otwarcie perspektywy badawczej, w: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Przełom XX i XXI wieku, red. E. Goczał, J.M. Ruszar, D. Siwor, Wydawnictwo Naukowe ATH, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Bielsko-Biała - Kraków 2019
 • "Like a honeycomb under construction" - about Władysław Terlecki's archives and writing metod, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 55 (2019)
 • O kilku warstwach zapomnienia - na przykładzie twórczości Władysława Terleckiego, w: Dramaty zapomniane - niedoczytane - pominięte. (Re) interpretacje, red. M. J. Olszewska, A. Skórzewska-Skowron, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018
 • Pan Cogito pisze do rodziny. "Korespondencja rodzinna" Zbigniewa Herberta, w: Herbert w listach - (auto)portret wieloraki", red. T. Korpysz, W. Kudyba, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018
 • "Kochankowie z klasztoru Valdemosa" Janusza Krasińskiego: dzieło w procesie przemian i reinterpretacji, "Konteksty Kultury" 2017, tom 14, z.2
 • Nostalgiczne pudełko. Paradoks radia jako reliktu przeszłości w dramaturgii ostatnich lat; Od publicystyki do epistemologii. Najnowsze dramaty o współczesnych konfliktach wojennych, w: Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej. W radiu, red. J. Kopciński, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016
 • "Krzak gorejący" Janusza Krasińskiego: romantyczny heroizm i pamięć ciała, w: W teatrze dziejów. Dramat historyczny ostatnich 150 lat: problemy lektury, red. M.J. Olszewska, D.M. Osiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016
 • Dźwiękochłonne dramaty Janusza Krasińskiego, "Teksty Drugie" 2015, nr 5 (55)
 • Śniadanie u cenzora. Wybrany aspekt edycji dramatów Janusza Krasińskiego, "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2015, nr 1 (7): Edytorstwo a cenzura (XIX–XX wiek)
 • Madonna z lwem. Zły wiersz Herberta, w: "Gąszcz srebrnych liści". Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J.M.Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2015
 • Tworzywo foniczne Czapy Janusza Krasińskiego. Projektowanie odbioru dramatu, w: Dramat w tekście, tekst w dramacie, red. A. Grabowski, J. Kopciński, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2014
 •  "Krasnoludki rosną w lesie". Żywioł groteski i mowy dziecięcej w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta, "Napis" 2008, seria XIV: Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska
 • Obcość budująca? Casus Gombrowicza, w: Obcy – Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, red. P. Cieliczko i P. Kuciński, cz. 3, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2008
 • "Bez tego jakże by się żyło?"O niepublikowanych humorystycznych tekstach Zbigniewa Herberta i Zygmunta Hertza, "Wschodni Rocznik Humanistyczny" 2007
 • Między teorią a praktyką – studenckie obserwacje sytuacji szkolnych, w: Z problematyki kształcenia językowego w szkole, red. P. Wróblewski, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2007
 • "Im mądrzej tym głupiej": Europa w "Dzienniku" Witolda Gombrowicza, w: Idee Europy w kulturze XX i XXI wieku, red. A. Kramkowska, E. Nofikow, A. Tadaj, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2005
 • Postacie biblijne w literaturze sarmackiej, w: Między ortodoksją a obrazoburstwem. Postać biblijna w kulturze, red. A. Kwiatkowska, J. Borowczyk, D. Rojszczak, Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne 2005

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu

 • edycja cyfrowa dramatów w ramach projektu "Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja"


Projekty grantowe

 • Wykonawca w grancie NPRH "Dramat polski. Reaktywacja/Kontynuacja" (2018-2023), realizowanym w IBL PAN
 • Wykonawca w grancie NPRH "Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku"(2016-2019), realizowanym w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wykonawca w grancie NPRH "Dramat Polski. Reaktywacja" (2012-2016), realizowanym w IBL PAN

 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym

 • Redaktor prowadzący serii "Dramat Polski. Reaktywacja"
 • Organizatorka cyklicznego Maratonu Słuchowisk NASŁUCHIWANIE (we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskie)
 • Organizatorka cyklu interdyscyplinarnych seminariów "Dramat polski. Reaktywacja"

 

Artykuły i recenzje w czasopismach społeczno-kulturalnych

 • Prawda jest potrzebna... [rec. książki Agaty Kłopotowskiej "Żyć dla pisania prawdy. O twórczości literackiej Janusza Krasińskiego], "Nowe Książki" 2021, nr 12
 • Nostalgiczne pudełko, "Teatr" 2015, nr 4
 • "Czapa" czyli dramat odegrany dźwiękiem, "Teatr" 2014, nr 1
 • Herbertowie i Lwów [rec. książki Rafała Żebrowskiego, Zbigniew Herbert. "Kamień na którym mnie urodzono], "Teatr" 2012, nr 7-8
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku