dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska

dr, adiunkt w Ośrodku nad Polskim Dramatem Współczesnym

dyżur: wtorki, g. 11.00–13.00, pokój 302
agnieszka.kramkowska-dabrowska@ibl.waw.pl, a.kramkowska@ibl.waw.pl
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych

Literatura polska XX wieku, polski dramat XX wieku (w tym radiowy) oraz dramat współczesny, edytorstwo naukowe

PUBLIKACJE

Książka autorska:
Gabinet luster. Śmiech w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2015

Prace edytorskie:
Władysław Terlecki, Krótka noc. Dramaty, seria „Dramat Polski. Reaktywacja”, tom X, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013
Janusz Krasiński, Krzak gorejący. Dramaty, seria „Dramat Polski. Reaktywacja”, tom III, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2013
Zbigniew Herbert. Korespondencja rodzinna, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Nostalgiczne pudełko. Paradoks radia jako reliktu przeszłości w dramaturgii ostatnich lat; Od publicystyki do epistemologii. Najnowsze dramaty o współczesnych konfliktach wojennych, w: Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej. W radiu, red. J. Kopciński, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2016
 • Dźwiękochłonne dramaty Janusza Krasińskiego, „Teksty Drugie” 2015, nr 5 (55)
 • Śniadanie u cenzora. Wybrany aspekt edycji dramatów Janusza Krasińskiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2015, nr 1 (7): Edytorstwo a cenzura (XIX–XX wiek)
 • Madonna z lwem. Zły wiersz Herberta, w: „Gąszcz srebrnych liści”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J.M.Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2015
 • Tworzywo foniczne Czapy Janusza Krasińskiego. Projektowanie odbioru dramatu, w: Dramat w tekście, tekst w dramacie, red. A. Grabowski, J. Kopciński, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2014
 •  „Krasnoludki rosną w lesie”. Żywioł groteski i mowy dziecięcej w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta, „Napis” 2008, seria XIV: Krzywe zwierciadło na gościńcu. Literacka satyra, karykatura, groteska
 • Obcość budująca? Casus Gombrowicza, w: Obcy – Obecny. Literatura, sztuka i kultura wobec inności, red. P. Cieliczko i P. Kuciński, cz. 3, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 2008
 • „Bez tego jakże by się żyło?”O niepublikowanych humorystycznych tekstach Zbigniewa Herberta i Zygmunta Hertza, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2007
 • Między teorią a praktyką – studenckie obserwacje sytuacji szkolnych, w: Z problematyki kształcenia językowego w szkole, red. P. Wróblewski, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2007
 • „Im mądrzej tym głupiej”: Europa w „Dzienniku” Witolda Gombrowicza, w: Idee Europy w kulturze XX i XXI wieku, red. A. Kramkowska, E. Nofikow, A. Tadaj, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2005
 • Postacie biblijne w literaturze sarmackiej, w: Między ortodoksją a obrazoburstwem. Postać biblijna w kulturze, red. A. Kwiatkowska, J. Borowczyk, D. Rojszczak, Poznań, Poznańskie Studia Polonistyczne 2005


Ważniejsze prace w przygotowaniu

 • Monografia twórczości dramaturgicznej Janusza Krasińskiego


Projekty grantowe

 • Wykonawca w grancie NPRH „Dramat Polski. Reaktywacja” (2012-2016), realizowanym w IBL PAN
 • Wykonawca w grancie NPRH „Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej XX wieku”(2016-2019), realizowanym w Instytucie Myśli Józefa Tischnera w Krakowie


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym

 • Redaktor prowadzący serii „Dramat Polski. Reaktywacja”
 • Organizatorka cyklicznego Maratonu Słuchowisk NASŁUCHIWANIE (we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskie)
 • Organizatorka cyklu interdyscyplinarnych seminariów „Dramat polski. Reaktywacja”
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45