Maria Kotowska-Kachel

dr, starszy dokumentalista
maria.kotowska-kachel@ibl.waw.pl; kachel@ibl.waw.pl
tel. 22 65 72 838
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej  

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • historia literatury,
 • literatura – dokumentacja,
 • biografistyka XX–XXI w.,
 • bibliografia literatury polskiej XX–XXI w.

W charakterze eksperta w dziedzinie: 

 • dokumentacja literatury XX i XXI w.

PUBLIKACJE:

1. Artykuły naukowe:

 • Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie wobec tekstów pracowników Instytutu Badań Literackich. W: IBL w PRL. Warszawa 2016 s. 5–58. 
 • Zakładnik. Nie tylko o cenzurowaniu Andrzeja Szczypiorskiego w latach 1966–1989. W: "Sztuka czytania między wierszami". Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965–1989. red. K. Budrowska, M. Kotowska-Kachel. Warszawa 2016 s. 47–76.
 • Tomasz Mirkowicz, tłumacz "Roku 1984" George’a Orwella i jego opowiadanie pt. "Tunel". W: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u. Red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska. Warszawa 2015 s. 31–43.
 • Oskarżony Alfred Szklarski. W: Literatura w granicach prawa (XIX–XX w.). Red. K. Budrowska, E. Dąbrowicz, M. Lul, Warszawa 2013 s. 466–487.
 • Tajemnicza Liliana. W: "Jak się z wami zrosło moje życie". Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Warszawa 2011.
 • Jerzy Lisowski. (1928–2004). Bibliografia przedmiotowa. "Twórczość" 2006 nr 9.

2. Prace redaktorskie:

 • Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych. T. 2. Oprac. H. Markiewicz przy współudziale M. Kotowskiej-Kachel i A. Romanowskiego. Kraków 2012.
 • Redakcja: E. Rot, Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji "Sielanek" Jana Gawińskiego. Warszawa 2009.
3. Udział autorski w słownikach biobibliograficznych:
 • Alina Świderska [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 51/2 z. 209. Warszawa–Kraków 2016. 
 • Wanda Sztekkerowa [Hasło w:] Polski słownik biograficzny, T. XLIX/1 z. 200. Warszawa–Kraków 2014 s. 96–99.
 • Zofia Szmydtowa [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. XLVIII/3. z. 198. Warszawa–Kraków 2013 s. 96–99.
 • 49 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. T. 1–3. Warszawa 2011, 2014, 2016.
 • Andrzej Szczypiorski. [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 47 z. 195. Warszawa, Kraków 2011.
 • Autorstwo 9 haseł oraz uzupełnienia do 189 haseł pisarzy i badaczy literatury w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 10. Red. A. Szałagan, Warszawa 2007.
 • Janusz Stępowski [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 43 z. 179. Warszawa, Kraków 2005.
 • [132 hasła autorskie w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 6–10. Warszawa 1999–2007.
 • [współudział w opracowaniu działu współczesności w:] Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. – 1970 r. T. 1–4. Wrocław, Warszawa, Kraków 19941996.
 4. Inne:
 • Folklor Polaków – więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. (Na podstawie materiałów pamiętnikarskich). Warszawa 1991 [maszynopis 4116, 4129 w Bibliotece IBL PAN].
5. Biogramy i opracowania o Pracowniku:
 • Biogram w: J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku