Maria Kotowska-Kachel

  dr, starszy dokumentalista

Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

Historia literatury, literatura - dokumentacja, biografistyka XX-XXI w., bibliografia literatury polskiej XX-XXI w.

maria.kotowska-kachel@ibl.waw.pl
kachel@ibl.waw.pl
; 22 65 72 838
 

  Ważniejsze rozprawy i artykuły w książkach zbiorowych i czasopismach:

 • [współudział w opracowaniu działu współczesności w:] Słownik pseudonimów pisarzy polskich XV w. - 1970 r. T. 1-4. Wrocław, Warszawa, Kraków 1994-1996.
 • [132 hasła autorskie w:] Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 6-10. Warszawa 1999-2007;
 • Janusz Stępowski [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 43 z. 179. Warszawa, Kraków 2005.
 • Jerzy Lisowski. (1928-2004).Bibliografia przedmiotowa. „Twórczość” 2006 nr 9;
 • Autorstwo 9 haseł oraz uzupełnienia do 189 haseł pisarzy i badaczy literatury w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury, T. 10, red. A. Szałagan, Warszawa 2007
 • Andrzej Szczypiorski. [Hasło w:] Polski słownik biograficzny. T. 47 z. 195. Warszawa, Kraków 2011.
 • 49 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku, T. 1-3, Warszawa 2011, 2014, 2016.
 • Tajemnicza Liliana. W: "Jak się z wami zrosło moje życie". Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Lothowi. Warszawa 2011;
 • Oskarżony Alfred Szklarski, w: Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.), red. K. Budrowska, E. Dąbrowicz, M. Lul, Warszawa 2013, s. 466-487;

 • Zofia Szmydtowa, hasło w: Polski słownik biograficzny, T. XLVIII/3, z. 198, Warszawa-Kraków 2013, s. 96-99;

 • Wanda Sztekkerowa, hasło w: Polski słownik biograficzny, T. XLIX/1 z. 200, Warszawa-Kraków 2014, s. 96-99;

 • Tomasz Mirkowicz, tłumacz „Roku 1984” George’a Orwella i jego opowiadanie pt. „Tunel”, w: 1984. Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, red. K. Budrowska, W. Gardocki, E. Jurkowska, Warszawa 2015, s. 31-43;

 • Alina Świderska, hasło w: Polski słownik biograficzny, T. 51/2 z. 209, Warszawa-Kraków 2016;

 • Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Warszawie wobec tekstów pracowników Instytutu Badań Literackich, w: IBL w PRL, Warszawa 2016 s. 5-58;

 • Zakładnik. Nie tylko o cenzurowaniu Andrzeja Szczypiorskiego w latach 1966-1989, w: „Sztuka czytania między wierszami". Cenzura w komunikacji literackiej w Polsce w latach 1965-1989, red. K. Budrowska, M. Kotowska-Kachel, Warszawa 2016, s. 47-76.
   

  Prace edytorskie:

 • Redakcja: E. Rot, Bukoliczna księga znaczeń. Problemy interpretacji i edycji „Sielanek” Jana Gawińskiego. Warszawa 2009;
 • Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, T. 2, oprac. H. Markiewicz przy współudziale M. Kotowskiej-Kachel i A. Romanowskiego, Kraków 2012.

 Inne:

 •  Folklor Polaków – więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. (Na podstawie materiałów pamiętnikarskich). Warszawa 1991 [maszynopis 4116, 4129 w Bibliotece IBL PAN].
 •   

  Biogramy i opracowania o Pracowniku:

 •  Biogram w: J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.

 

W charakterze eksperta w dziedzinie:

 •  Dokumentacja literatury XX i XXI w.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45