Jacek Kopciński

dr hab., profesor instytutu

kierownik Ośrodka Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
teoria i historia dramatu, historia literatury XX w., teatr współczesny

jacek.kopcinski@ibl.waw.pl
jacekkopcinski@wp.pl, tel. 602 45 97 08

PUBLIKACJE:
Książki:

-  Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego. Warszawa, 1997;

-  Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne. Warszawa 2002;

- Przeszłość to dziś. Literatura. Język. Kultura. XX w. [Podręcznik dla klasy III liceum], Warszawa 2004;

- Słownik socrealizmu. Red. Z. Łaciński, W. Tomasik, [hasła: Satyra. Humor], Kraków 2004.

- Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2009.

- Herbert na językach, redakcja, artykuł, Warszawa 2010.

- Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. t. I (wybór i esej wstępny Przejście. Dramaturgia końca XX wieku), Warszawa 2012.

- Seria :Dramat polski. Reaktywacja" - redakcja naukowa. Ukazały się tomy Stanisław Grochowiak. Lęki poranne. Dramaty, red. Anna R. Burzyńska, Warszawa 2012; Mieczysław Piotrowski, Czerwona piłka. Dramaty, red. A. Wiedemann, Warszawa 2012.
 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

-  Rejestracje i rytuały. O “Lalku” Zbigniewa Herberta. W: Poznawanie Herberta, t. 2. Red. A. Franaszek, Kraków 2000;

- Żongler kruchych słów. Miron Białoszewski, “Osmędeusze”. W: Dramat polski. Interpetacje. Red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, , Gdańsk, 2001;

- La grammaire de L’Existance. Pani Koch et autres oevres dramatiques de Miron Białoszewski. Red. M. Delaperriere, Paris 2003;

-  Dwa teatry. Bursa - dramatopisarz. W: Czytanie Bursy. Red. A. Czabanowska-Wróbel, G. Grochowski. Kraków 2004.

 - Gdy żadna ulica nie ma sensu. Wojna w twórczości młodych reżyserów i dramaturgów, „Teksty Drugie” nr. 4/2010

- Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, w: Trans-Polonia, red. Z. Majchrowski, Gdańsk 2011

- Biedne krokodyle. Dramaturgia sygnałów Zyty Rudzkiej, „Dialog” nr 3/2011

- Lis na ziemi Ulro. Miłosz i Beckett, „Teatr” 2011/11

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

-  II tom antologii "Transformacja. Dramat polski po 1989 roku" oraz esej na temat najnowszej dramaturgii polskiej

- Holocaust w polskiej dramaturgii po 1956 roku (rozprawa).

 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

· Organizacja cyklu konferencji “Która lektura” (Józef Czechowicz, Tadeusz Gajcy, Andrzej Bursa, Anna Świrszczyńska), Kazimierz Dolny n. Wisłą;

- Organizacja konferencji naukowej “Gombrowicz (i inne sztuki)”, Warszawa 2004.

- Organizacja konferencji "Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą", Warszawa 2008.

- Udział w konferencji "Herbert na językach", Warszawa 2008.

- Udział w  konferencji „Trans-Polonia. Z Gdyni w świat.”, Jubileuszowa sesja naukowa w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Gdynia 2010.

- Udział w sesji naukowej organizowanej przez UKSW i IBL z okazji obchodów 100. Rocznicy urodzin Czesława Miłosza,      Warszawa 2011.

 

- Udział w panelu „Umarł dramat, niech żyje dramat”, Instytut Teatralny, Warszawa 2011

 

- Udział  konferencji „Miejsca teologiczne w teatrze”, UKSW marzec  2012.

 

- Udział w panelu „Tischnera spotkanie z teatrem” podczas 12 Dni Tischnerowskich, Kraków 2012.

 

- Udział w konferencji „Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru (próba całości)”, Gdańsk-Gdynia 2012

 

 

Prace redaktorskie

 

- Redaktor naczelny miesięcznika "Teatr"

- redakcja naukowa serii "Dramat polski. Reaktywacja".

 

[paginate]

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45