Jacek Kopciński

Jacek Kopciński fot.dr hab., profesor instytutu

kierownik Ośrodka Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym
jacek.kopcinski@ibl.waw.pl
jacekkopcinski@wp.pl, tel. 602 45 97 08

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • Historia literatury XX i XXI wieku
 • Historia dramatu polskiego
 • Teoria dramatu
 • Teoria i historia teatru radiowego
 • Polski teatr współczesny

 

 

 

 

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Czas Jerzego Limona. Księga pamiątkowa ku czci twórcy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, red. Jacek Kopciński, Agnieszka Żukowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2023.
 • Dom poety. Eseje o twórczości Mirona Białoszewskiego, red., Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2022.
 • Widma Białoszewskiego. Głos-Teatr-Trans, Instytut Teatralny, Warszawa 2023.
 • Lidia Amejko, Farrago. Dramaty, wybór i esej wstępny Świat do poprawki. Dramatopisarstwo Lidii Amejko, Warszawa 2020.
 • Seria "Dramat polski. Reaktywacja" (wraz z Arturem Grabowskim)- redakcja naukowa 14 tomów zawierających nowe wybory sztuk polskich dramatopisarzy powojennych w opracowaniu krytycznym.
 • Wybudzanie. Dramat polski. Interpretacje, Warszawa 2018
 • Powrót "Dziadów" i inne szkice teatralne, Warszawa 2016.
 • Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej (W lekturze i na scenie. W radiu), red., artykuł, Warszawa 2016.
 • Dramat w tekście, tekst w dramacie, redakcja (wraz z Arturem Grabowski), artykuł, Warszawa 2014.
 • Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. t. 2 (wybór i esej wstępny Rodzina na swoim. Dramaturgia początku XXI wieku), Warszawa 2013.
 • Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. t. I (wybór i esej wstępny Przejście. Dramaturgia końca XX wieku), Warszawa 2012.
 • Herbert na językach, redakcja (wraz z Arturem Grabowski i Jerzym Snopkiem), artykuł, Warszawa 2010.
 • Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2009.
 • Słownik socrealizmu. Red. Z. Łaciński, W. Tomasik, [hasła: SatyraHumor], Kraków 2004.
 • Przeszłość to dziś. Literatura. Język. Kultura. XX w. [Podręcznik dla klasy III liceum], Warszawa 2004;
 • Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne. Warszawa 2002;
 • Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego. Warszawa, 1997. 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Zabawa na krze. Münchauseniada i inne „brzmienia czasu” Jerzego Limona, w: Czas Jerzego Limona. Księga pamiątkowa ku czci twórcy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, red. Jacek Kopciński, Agnieszka Żukowska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2023.
 • W schronie słuchowiska. Dramaturgia Idy Fink, „Pamiętnik Literacki” 2023 nr 3.
 • Psy, ludzie i Bóg. Ekoteologia w dramatach Mariusza Bielińskiego i Jarosława Jakubowskiego, „Pamiętnik Teatralny” 2022 nr 1.
 • Człowiek w płomieniach. Mityczna wyobraźnia Artura Pałygi, "Teksty Drugie" 2020 nr 6.
 • Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, w: Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje, red. W. Wąchocka, Katowice 2020.
 • Lis na ziemi Ulro. Miłosz i Beckett, "Teatr" 2011/11
 • Biedne krokodyle. Dramaturgia sygnałów Zyty Rudzkiej, "Dialog" nr 3/2011
 • Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, w: Trans-Polonia, red. Z. Majchrowski, Gdańsk 2011
 • Gdy żadna ulica nie ma sensu. Wojna w twórczości młodych reżyserów i dramaturgów, "Teksty Drugie" nr. 4/2010
 • Dwa teatry. Bursa - dramatopisarz. W: Czytanie Bursy, red. A. Czabanowska-Wróbel, G. Grochowski. Kraków 2004.
 • La grammaire de L’Existance. Pani Koch et autres oevres dramatiques de Miron Białoszewski. Red. M. Delaperriere, Paris 2003;
 • Żongler kruchych słów. Miron Białoszewski, “Osmędeusze". W: Dramat polski. Interpretacje. Red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, , Gdańsk, 2001;
 • Rejestracje i rytuały. O “Lalku" Zbigniewa Herberta. W: Poznawanie Herberta, t. 2. Red. A. Franaszek, Kraków 2000.

Inne:

Krytyka teatralna na łamach miesięcznika „Teatr”: Zob. link

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

Hanna Krall i Krzysztof Kieślowski. Dialog o „Dekalogu”.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Projekt badawczy „Słownik literatury polskiej wojny i okupacji” pod kierownictwem Sławomira Buryły, Agnieszki Daukszy, Arkadiusza Morawca.
 • Organizacja konferencji międzynarodowej „Jerzy Limon. Inspiracja-Dialog-Polemika” (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Teatrem Szekspirowskim), Gdańsk 2022.
 • Udział w konferencji "Ogień w horyzoncie wyobraźni", UKSW Warszawa 2019.
 • Organizacja i udział w konferencji "Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2015.
 • Organizacja i udział w konferencji "Teatr staropolski a kultura współczesna", Instytut Sztuki PAN, UKSW, Warszawa 2013.
 • Organizacja i udział w konferencji "Dramat w tekście, tekst w dramacie", Instytut Badań Literackich, Warszawa 2012.
 • Udział w konferencji "Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru (próba całości)", Gdańsk-Gdynia 2012.
 • Udział w panelu "Tischnera spotkanie z teatrem" podczas 12 Dni Tischnerowskich, Kraków 2012.
 • Udział konferencji "Miejsca teologiczne w teatrze", UKSW marzec 2012.
 • Udział w panelu "Umarł dramat, niech żyje dramat", Instytut Teatralny, Warszawa 2011
 • Udział w sesji naukowej organizowanej przez UKSW i IBL z okazji obchodów 100. Rocznicy urodzin Czesława Miłosza, Warszawa 2011.
 • Udział w konferencji "Trans-Polonia. Z Gdyni w świat.", Jubileuszowa sesja naukowa w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Gdynia 2010.
 • Udział w konferencji "Wojna i pamięć w literaturze, sztuce i języku", Uniwersytet Gdański 2009.
 • Udział w konferencji "Herbert na językach", Warszawa 2008.
 • Organizacja konferencji "Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą", Warszawa 2008.
 • Organizacja konferencji naukowej “Gombrowicz (i inne sztuki)", Warszawa 2004.
 • Organizacja cyklu konferencji “Która lektura" (Józef Czechowicz, Tadeusz Gajcy, Andrzej Bursa, Anna Świrszczyńska), Kazimierz Dolny n. Wisłą.
   

Prace redaktorskie

 • redaktor naczelny miesięcznika "Teatr"
 • redakcja naukowa serii "Dramat polski. Reaktywacja".
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku