Jacek Kopciński

dr hab., profesor instytutu

kierownik Ośrodka Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
teoria i historia dramatu, historia literatury XX i XXI wieku w., teatr współczesny

jacek.kopcinski@ibl.waw.pl
jacekkopcinski@wp.pl, tel. 602 45 97 08

PUBLIKACJE:
Książki:

Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego. Warszawa, 1997;

Którędy do wyjścia? Szkice i rozmowy teatralne. Warszawa 2002;

- Przeszłość to dziś. Literatura. Język. Kultura. XX w. [Podręcznik dla klasy III liceum], Warszawa 2004;

- Słownik socrealizmu. Red. Z. Łaciński, W. Tomasik, [hasła: Satyra. Humor], Kraków 2004.

- Nasłuchiwanie. Sztuki na głosy Zbigniewa Herberta, Warszawa 2009.

- Herbert na językach, redakcja (wraz z Arturem Grabowski i Jerzym Snopkiem), artykuł, Warszawa 2010.

- Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. t. I (wybór i esej wstępny Przejście. Dramaturgia końca XX wieku), Warszawa 2012.

- Transformacja. Dramat polski po 1989 roku. t. 2 (wybór i esej wstępny Rodzina na swoim. Dramaturgia początku XXI wieku), Warszawa 2013.

- Dramat w tekście, tekst w dramacie, redakcja (wraz z Arturem Grabowski), artykuł, Warszawa 2014.

- Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej (W lekturze i na scenie. W radiu), red. , artykuł, Warszawa 2016. 

- Powrót "Dziadów" i inne szkice teatralne, Warszawa 2016.

- Wybudzanie. Dramat polski. Interpretacje, Warszawa 2018

- Seria "Dramat polski. Reaktywacja" - redakcja naukowa 14 tomów zawierających nowe wybory sztuk polskich dramatopisarzy powojennych w opracowaniu krytycznym.

- Lidia Amejko, Farrago. Dramaty, wybór i esej wstępny Świat do poprawki. Dramatopisarstwo Lidii Amejko, Warszawa 2020.


 

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

Rejestracje i rytuały. O “Lalku" Zbigniewa Herberta. W: Poznawanie Herberta, t. 2. Red. A. Franaszek, Kraków 2000;

- Żongler kruchych słów. Miron Białoszewski, “Osmędeusze". W: Dramat polski. Interpretacje. Red. J. Ciechowicz, Z. Majchrowski, , Gdańsk, 2001;

- La grammaire de L’Existance. Pani Koch et autres oevres dramatiques de Miron Białoszewski. Red. M. Delaperriere, Paris 2003;

Dwa teatry. Bursa - dramatopisarz. W: Czytanie Bursy, red. A. Czabanowska-Wróbel, G. Grochowski. Kraków 2004.

 - Gdy żadna ulica nie ma sensu. Wojna w twórczości młodych reżyserów i dramaturgów, "Teksty Drugie" nr. 4/2010

- Człowiek transu. Magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, w: Trans-Polonia, red. Z. Majchrowski, Gdańsk 2011

- Biedne krokodyle. Dramaturgia sygnałów Zyty Rudzkiej, "Dialog" nr 3/2011

- Lis na ziemi Ulro. Miłosz i Beckett, "Teatr" 2011/11

- Nowe przestrzenie subiektywności. Radiowy genotyp dramaturgii współczesnej, w: Gatunki dramatyczne. Rekonfiguracje, red. W. Wąchocka, Katowice 2020.

- Człowiek w płomieniach. Mityczna wyobraźnia Artura Pałygi, "Teksty Drugie" 2020 nr 6.

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 

 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

· Organizacja cyklu konferencji “Która lektura" (Józef Czechowicz, Tadeusz Gajcy, Andrzej Bursa, Anna Świrszczyńska), Kazimierz Dolny n. Wisłą;

- Organizacja konferencji naukowej “Gombrowicz (i inne sztuki)", Warszawa 2004.

- Organizacja konferencji "Herbert na językach. Współczesna recepcja twórczości Zbigniewa Herberta w Polsce i za granicą", Warszawa 2008.

- Udział w konferencji "Herbert na językach", Warszawa 2008.

- Udział w konferencji "Wojna i pamięć w literaturze, sztuce i języku", Uniwersytet Gdański 2009.

- Udział w  konferencji "Trans-Polonia. Z Gdyni w świat.", Jubileuszowa sesja naukowa w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Gdynia 2010.

- Udział w sesji naukowej organizowanej przez UKSW i IBL z okazji obchodów 100. Rocznicy urodzin Czesława Miłosza,      Warszawa 2011.

 

- Udział w panelu "Umarł dramat, niech żyje dramat", Instytut Teatralny, Warszawa 2011

 

- Udział  konferencji "Miejsca teologiczne w teatrze", UKSW marzec  2012.

 

- Udział w panelu "Tischnera spotkanie z teatrem" podczas 12 Dni Tischnerowskich, Kraków 2012.

 

- Udział w konferencji "Dramaturgia Janusza Głowackiego – trochę teatru (próba całości)", Gdańsk-Gdynia 2012.

 

- Organizacja i udział w konferencji "Dramat w tekście, tekst w dramacie", Instytut Badań Literackich, Warszawa 2012.

 

- Organizacja i udział w konferencji  "Teatr staropolski a kultura współczesna", Instytut Sztuki PAN, UKSW, Warszawa 2013.

 

- Organizacja i udział w konferencji "Świat (w) polskiej dramaturgii najnowszej, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2015.

 

- Udział w konferencji "Ogień w horyzoncie wyobraźni", UKSW Warszawa 2019.

 

 

 

 

Prace redaktorskie

 

- redaktor naczelny miesięcznika "Teatr"

- redakcja naukowa serii "Dramat polski. Reaktywacja".

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku