Elżbieta Kiślak

dr hab., profesor instytutu
elzbieta.kislak@ibl.waw.pl

 Pracownia Literatury Romantyzmu

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku