Wojciech Kaliszewski


dr hab., profesor Instytutu

Zespół Europeistyki Literackiej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury XVIII w.
historia literatury XX w.

wojciech.kaliszewski@ibl.waw.pl

PUBLIKACJE:

Książki:

 • Kto królem będzie, czy Polak i który ? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764. Warszawa 2003;
 • "Parnas oświeconych. Studia o poezji polskiej czasów stanisławowskich", Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019;
 • Stanisław Trembecki, 'Bajki", wydali W. Kaliszewski, J. Snopek, Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia. "Napis", seria IV,1998;
 • O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich. "Napis", seria X,2004;
 • Epitet w funkcji argumentu. O retoryczności okolicznościowego wiersza elekcyjnego [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej.Białystok 2004;
 • Mity, baśnie i polityka, BN "Nowe Książki" 2005, nr 2, s. 70-71;
 • Pod okiem Big Brothera, BN "Nowe Książki" 2005, nr 6, s. 10;
 • Twarz Nietzschego, BN "Nowe Książki" 2005, nr 9, s. 29-30;
 • Obszar niezależności, BN "Nowe Książki" 2005, nr 11, s. 37-38;
 • Dzieło i duch, "Więź" 2005, nr 4, s. 123-126;
 • W przestrzeni Goethego, "Więź" 2005, nr 10, s. 125-127;
 • "Smak epikurejskich ogrodów. Trembecki w ogrodzie", w: Antyk oświeconych. Studia i rozprawy o miejscu starożytności w kulturze polskiej XVIII w." pod red. T Chachulskiego, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2012, s. 657-682;
 • "O źródłach i wpływach w literaturze. Komparatystyczne stanowisko Wacława Borowego", w: "Wacław Borowy - po latach", pod red. T. Chachulskiego i J. Snopka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, s. 53-72;
 • "Gotyckie fragmenty oświeconego pejzażu z poematem Stanisława Trembeckiego "Sofijówka" w tle", w: "Gotycyzm w literaturze i kulturze lat 1760-1830, pod red. M. Cieńskiego i P. Pluty, Instytut Badań Literackich PAN Warszawa 2020, s.173-188.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • Edycja spuścizny literackiej Józefa Szymanowskiego;
 • monografia twórczości Stanisława Trembeckiego.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • członek Rady Redakcyjnej 'Napisu";
 • Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza;
 • Polskie Towarzystwo Badań Nad Wiekiem Osiemnastym;
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich;
 • redaktor Kwartalnika Literackiego "Wyspa".

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45