Wojciech Kaliszewski

dr hab.

Zespół Europeistyki Literackiej

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury XVIII w.

wojciech.kaliszewski@ibl.waw.pl
wkaliszewski@op.pl 22-833-66-65

PUBLIKACJE:

Książki:

·  Kto królem będzie, czy Polak i który ? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764. Warszawa 2003.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

·  Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia. "Napis", seria IV,
1998;

·  O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich. "Napis", seria X,
2004;

·  Epitet w funkcji argumentu. O retoryczności okolicznościowego wiersza
elekcyjnego [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej.
Białystok 2004;

·  Mity, baśnie i polityka, BN "Nowe Książki" 2005, nr 2, s. 70-71;

·  Pod okiem Big Brothera, BN "Nowe Książki" 2005, nr 6, s. 10;

·  Twarz Nietzschego, BN "Nowe Książki" 2005, nr 9, s. 29-30;

·  Obszar niezależności, BN "Nowe Książki" 2005, nr 11, s. 37-38;

·  Dzieło i duch, "Więź" 2005, nr 4, s. 123-126;

·  W przestrzeni Goethego, "Więź" 2005, nr 10, s. 125-127.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

·  Edycja spuścizny literackiej Józefa Szymanowskiego;

·  monografia twórczości Stanisława Trembeckiego.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

·  Członek redakcji "Napisu";

·  Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza;

·  Polskie Towarzystwo Badań Nad Wiekiem Osiemnastym;

·  Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45