Anna Grześkowiak-Krwawicz

prof. dr hab., profesor
kierownik Pracowni Literatury Oświecenia 

anna.grzeskowiak-krwawicz@ibl.waw.pl; krwawicz@wp.pl

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

  • Myśl polityczna Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
  • Kultura oświecenia.
  • Edytorstwo źródeł osiemnastowiecznych

Publikacje:
Aktualna lista publikacji.

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

  • Dyskurs polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee - monografia;
  • J.J. Rousseau, Considerations sur le gouvernement de Pologne - edycja źródłowa.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

  • Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45