Anna Grześkowiak-Krwawicz

 

prof. dr hab., profesor

 

kierownik Pracowni Literatury Oświecenia 

anna.grzeskowiak-krwawicz@ibl.waw.pl; krwawicz@wp.pl

 

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

  • Myśl polityczna Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
  • Kultura oświecenia.
  • Edytorstwo źródeł osiemnastowiecznych

 

Publikacje:

Aktualna lista publikacji.

 

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

  • Dyskurs polityczny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee - monografia;
  • J.J. Rousseau, Considerations sur le gouvernement de Pologne - edycja źródłowa.

 

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

  • Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku