Ewa Elżbieta Głębicka

ewa.glebicka@ibl.waw.pl
tel. (22) 65-72-838
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

Główne kierunki zainteresowań naukowych: 

 • dokumentacja literatury,
 • edytorstwo, 
 • biografistyka,
 • bibliografia literatury współczesnej.

W charakterze eksperta: 

 • dokumentacja literatury,
 • bibliografia,
 • biografistyka.

 PUBLIKACJE:

1. Książki: 

 • Dąbrowska (nie)znana, Szkice. Warszawa: Trzecia Strona 2016, 471 s.
 • Grupy literackie w Polsce 1945–1980. Warszawa: Wiedza Powszechna 1993, 681 s. Wyd. 2 zmienione i poszerzone pt. Grupy literackie w Polsce 1945–1989. Warszawa: Wiedza Powszechna 2000, 755 s.

2. Artykuły

 • Księga krakowska, czyli o Dąbrowskiej inaczej. "Napis" 2019 nr XXV, s. 326–341.
 • Rzecz prywatna, rzecz sekretna. O granicach intymności w korespondencji Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej z lat 1946–1948. "Napis" 2018 t. XXIII, s. 155–180.
 • "Dąbrowską wręcz uwielbiał". Tadeusz Sułkowski i autorka "Nocy i dni". "Pamiętnik Literacki" (Londyn) maj 2018, t. LV, s. 49–55.
 • "Przypisywanie" Dąbrowskiej. O różnicach w komentowaniu tekstów na przykładzie edycji krytycznej "Nocy i dni" oraz korespondencji osobistej pisarki. "Sztuka Edycji" 2017 nr 2 (12) s. 17–24.
 • Jadwiga Czachowska (1922-–2013); Regulamin Służby. W: Przypomniane. Profesor Jadwiga Czachowska w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa: Wydawnictwo IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2015, s. 7–17; 170–174. 
 • Jadwiga Czachowska (1922–2013). W: Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych. Organizatorzy, bibliografowie, dydaktycy. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2015, s. 43–55.
 • Bez gniewu i bezstronnie. Dlaczego Maria Dąbrowska nie obroniła Marka Hłaski? W: Kariera pisarza w PRL-u. Warszawa: Wydawnictwo IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2015, s. 336–356.
 • Dąbrowska a sprawa katyńska. O naradzie, której nie było. W: Literatura w granicach prawa (XIX–XX w.). Warszawa: Wydawnictwo IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2013, s. 449–465.
 • Samotność nad kartką papieru. Dąbrowska jako epistolografka. "Tematy i Konteksty" 2012 nr 2, s. 264–279.
 • Regulamin służby; Indeks osób. W: Nasze pierwsze lata. Wspomnienia dokumentalistów IBL PAN. Warszawa 2012, s. 55–60, 113–117.
 • Generała portret wielokrotny – o "Wyborze pism" Kazimierza Sosnkowskiego. W: Z dziejów walk o niepodległość. T. 1. Warszawa 2011, s. 215–225.
 • Rzeczy gruntowne. Kilka uwag o kalendariach życia i twórczości pisarzy. W: "Jak się z wami zrosło moje życie". Prace dedykowane prof. Romanowi Lothowi. Warszawa: Wydawnictwo IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2011, s. 352–377.
 • Między dobrem a złem. Etyczny nurt "Dzienników" Anny Kowalskiej. "Więź" 2009 nr 5/6 s. 93–100.
 • Niełatwe szczęście Anny Kowalskiej. "Zeszyty Literackie", Warszawa–Paryż 2009 nr 4 s. 177–182.
 • Mazowsze w życiu i twórczości Marii Dąbrowskiej. "Ciechanowskie Zeszyty Literackie" 2009, jesień s. 107–121.
 • "Sternik narodu" i "geniusz zniszczenia" – Maria i Marian Dąbrowscy o Józefie Piłsudskim. "Niepodległość" 2008. T. LVIII. s. 7–39.
 • Jeżeli okoliczności nie pozwalają powiedzieć prawdy..." O nie wydanym niemieckim przekładzie "Gwiazdy zarannej". "Pamiętnik Literacki" 2006 z. 2 s. 111–127.
 • Maria i Marian Dąbrowscy wśród wolnomularzy w latach 1909–1925 (w świetle ich korespondencji). "Teksty Drugie" 2005 nr 6 s. 157–174.
 • Jaka dokumentacja literatury jest nam dzisiaj potrzebna. W: Polonistyka w przebudowie. Kraków 2005 s. 717–725. [referat na Zjazd Polonistów, Kraków 2004].
 • Czy Dąbrowska nie lubiła Gałczyńskiego? Dzieje jednego przypisu. W: Dzieło i życie Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. T. 2. Kraków: Collegium Columbinum 2005 s. 691–710, "Biblioteka Tradycji", XLII [referat na Międzynarodową Konferencję Naukową, Kraków 2003].
 • Wokół "Nocy i dni" Marii Dąbrowskiej w przekładzie Leo Lasinskiego. "Pamiętnik Literacki" 2004 z. 1 s. 175–200.
 • "...wśród wielu rzeczy i ludzi Pani najmocniej nauczyła mnie żyć" – przyjaźń Tadeusza Sułkowskiego z Marią Dąbrowską. "Teksty Drugie" 2001 nr 5 s. 125–138.
 • Wykorzystywanie ankiet biograficznych w pracy nad biografiami współczesnych pisarzy polskich... W: Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 1998 s. 179–186.
 • Prace dokumentacyjne w badaniach literackich – dziś i jutro. Opracowania faktograficzne. W: Wiedza o literaturze i edukacja. Warszawa 1996 s. 756–770 [referat na Zjazd Polonistów, Warszawa 1995].
 • Wykaz grup literackich w Polsce w latach 1945–1980. [Tabela]. W: A. Wallis, Atlas kultury polskiej 1946–1980. Warszawa: Instytut Sztuki 1994 s. 95–96.
 • Bibliography of Gustaw Herling-Grudziński published in foreign language. “Literary Studies in Poland" 1992 t. 26 s. 145–151.
 • Helikon. Orientacja po latach; Orientacja Poetycka "Hybrydy". "Integracje" 1992 nr 28 s. 65–74.
 • Grupy literackie regionów nadwiślańskich. "Pomorze" 1988 nr 1 s. 30–35.
 • Grupa literacka "Współczesność" 1956–1959. "Poezja" 1986 nr 12 s. 96–109.

2. Udział autorski w słownikach biobibliograficznych:

 • Tłumacze arcydzieł literatury w odrodzonej Rzeczypospolitej. Cyfrowy słownik biobibliograficzny. Warszawa 2019–
 • 20 haseł biobibliograficznych w: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Nowa seria. Słownik biobibliograficzny. T. 1–3. Warszawa 2011–2016; wersja cyfrowa: Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny. Warszawa 2018–
 • Hasła w: Polski Słownik Biograficzny. Kraków: PAU 2000–
 • 235 haseł biobibliograficznych w: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. T. 1–10. Warszawa: WSiP 1994–2007. 
 • 9 haseł w: Słownik biograficzny teatru polskiego. T. 2: 1900–1980. Warszawa: PWN 1994.
 • ok. 150 haseł biobibliograficznych w: Pisarze polscy [maszynopis, ukończony w 1987 roku, nie wydany].
 • 53 hasła biobibliograficzne w: Słownik współczesnych pisarzy polskich. Seria II. T. 1–3. Warszawa: PWN 1977–1980.

3. Indeksy:

 • Indeks rzeczowy. W: "Wiadomości Literackie" 1934–1939. Bibliografia zawartości. Oprac. A. Czachowski. Wrocław: Ossolineum 1999 s. 358–369.
 • Indeks autorów i tytułów dzieł anonimowych; Indeks przedmiotowy. W: J. Czachowska; R. Loth: Przewodnik polonisty. Bibliografie. Słowniki. Biblioteki. Muzea literackie. Wrocław: Ossolineum 1974 s. 507–613, tamże wyd. 2 uzupełnione 1981, wyd. 3 uzupełnione 1988.

4. Prace edytorskie i redakcyjne:

 • Sprawy Czesława Miłosza w zapiskach osobistych Marii Dąbrowskiej i Anny Kowalskiej. "Tematy i Konteksty" 2021 nr 1 s. 432–452.
 • Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski: Listy 1924–1951. T. 1: 1924–1930. Opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła E. Głębicka Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna; Wydawnictwo IBL PAN; Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literatur a Polską, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 2021, 759 s.
 • M. Dąbrowska: Noce i dnie. Vol. 1–2. Wstęp i opracowanie E. Głębicka. Wrocław: Ossolineum 2021, 1865 s. BN I, 337.
 • M. Dąbrowska: Myśli o państwie. W: Myśli o państwie i "Kilka myśli, co nienowe". Zagadki okupacyjnej publicystyki Marii Dąbrowskiej. [Opracowała E. Głębicka]. "Sztuka Edycji" 2021 nr 2, s. 164–172. 
 • Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. Z listów 1924–1939. "Pamiętnik Literacki" 2017 nr 4, s. 133–170.
 • Marii Dąbrowskiej listy z podróży dookoła Europy w 1935 roku. "Sztuka Edycji" 2017 nr 1 (11), s. 193–221. 
 • Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. Z listów 1941–1950. "Teksty Drugie" 2017 nr 2, s. 418–442. 
 • Przypomniane. Profesor Jadwiga Czachowska w Instytucie Badań Literackich PAN. Pod red. E. Głębickiej i A. Szałagan, Warszawa Wydawnictwo IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2015, 244 s.
 • M. Dąbrowska: Noce i dnie. Vol. 1–3. Opracowanie, wstęp i komentarze E. Głębicka. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna; Wydawnictwo IBL PAN 2013, CI, 465 + 554 + 382 s.
 • Nasze pierwsze lata. Wspomnienia dokumentalistów IBL PAN. Książka ofiarowana prof. dr hab. Jadwidze Czachowskiej na dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, współpracowników, uczniów. Pod redakcją E. Głębickiej i A. Szałagan. Warszawa: Wydawnictwo Krzysztof Biesaga 2012, 119 s. Wyd. nast. rozszerz. pt. Przypomniane. Profesor Jadwiga Czachowska w Instytucie Badań Literackich PAN. Pod red. E. Głębickiej i A. Szałagan, Warszawa Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2015, 244 s.
 • M. Dąbrowska, Noce i dnie, vol. 1-3. Opracowanie, wstęp i komentarze E. Głębicka. Warszawa: Wydawn. IBL; Fundacja Akademia Humanistyczna 2013, 465 + 555 +383 s.
 • Tadeusz Sułkowski ‒ Maria Dąbrowska. Listy 1943–1959. Oprac., wstępem i przypisami opatrzyła E. Głębicka. Skierniewice: Miejscowa Biblioteka Publiczna im. W.S. Reymonta 2007, 91 s.
 • Tadeusz Sułkowski. Maria Dąbrowska. Listy 1943-1959. Oprac., wstępem i przyp. opatrzyła E. Głębicka. Skierniewice: Miej. Bibl. Publ. im. W.S. Reymonta 2007, 91 s.
 • Ich noce i dnie. Korespondencja Marii i Mariana Dąbrowskich 1909–1925. Wstęp i oprac. E. Głębicka. Warszawa: Iskry 2005, 783 s.

5. Przekłady:

 • W. Witt: Przybyszewski a Dostojewski. Jeszcze raz o "Biesach" i "Dzieciach szatana". W: Stanisław Przybyszewski w 50-lecie zgonu pisarza. Wrocław: Ossolineum 1982 s. 151–162.
 • T. Agapkina: Rosyjskie kontakty Stanisława Przybyszewskiego. W: Stanisław Przybyszewski w 50-lecie zgonu pisarza. Wrocław: Ossolineum 1982 s. 163–212.

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • udział w Radzie Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego [w kadencji 2012–2015 i od 2016],
 • członkini Rady Naukowej IBL PAN,
 • członkini Rady Naukowej Polskiego Słownika Biograficznego,
 • członkini Rady Naukowej serii Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL,
 • udział w pracach Rady Naukowej IBL (m.in. w Komisji Nagród).
 
Udział w projektach badawczych:

 • grant NPRH: Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny. T. 1–3; wersja cyfrowa: Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny.
 • opieka promotorska nad grantem mgr Sylwii Chwedorczuk pt. Maria Dąbrowska i Anna Kowalska we Lwowie w latach 1939–1943. Środowisko intelektualne i życie codzienne.
 • grant NCN: Maria Dąbrowska – Stanisław Stempowski. Listy 1924–1951 [zakończony]
 • opieka naukowa nad grantem mgr Marioli Wilczak w NCN pt. Julia Dickstein-Wieleżyńska (1881-1943). Monografia dokumentacyjna [zakończony]

Prace w toku i planowane:

 • Maria Dąbrowska – Anna Kowalska. Listy 1940–1965. Tom 1–6. [Edycja w toku] Opracowanie w ramach grantu NPRH (projekt Nr 11H 20 0408 88)
 • Maria Dąbrowska. Kronika życia i twórczości. [Opracowanie dokumentacyjno-bibliograficzne; w toku].

Biogramy i opracowania o Pracowniku:

 • J. Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN. Warszawa 2010.
 • Kronika nauki polskiej 2003–2006. Gliwice 2007
 • J. Czachowska: Rozwój bibliografii literackiej w Polsce. Wrocław 1979

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku