Katarzyna Gędas

dr, dokumentalista
katarzyna.gedas@ibl.waw.pl
Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej

 

Katarzyna Gędas

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

 • historia literatury,
 • krytyka literacka,
 • edytorstwo naukowe,
 • edytorstwo cyfrowe,
 • dokumentacja literacka.

PUBLIKACJE:

1. Książki:

 • Recenzje literackie Jarosława Iwaszkiewicza. [Monografia]. Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2020, 497 s. 

2. Artykuły:

 • Przedmowa Borysa Pasternaka do „Marii Stuart” Friedricha Shillera. „Tekstualia” 2021 nr 2
 • Borys Pasternak, Maria Stuart. Oprac. i edycja tekstu: K. Gedas. „Tekstualia” 2021 nr 2
 • Epistola: In Carcere et Vinculis Oskara Wilde’a w recepcji Jarosława Iwaszkiewicza. „Tekstualia” 2020 nr 3
 • Krytyka naukowa a humanistyka cyfrowa. „Tekstualia” 2020 nr 3.
 • Reymont Iwaszkiewicza. „Colloquia Litteralia” 2020 nr 1.
 • Jarosław Iwaszkiewicz, Zofia R. Nałkowska: „Hrabia Emil”. Oprac. K. Gędas, „Tekstualia” 2019 nr 2.
 • Jarosław Iwaszkiewicz jako „homo legens”. Warsztat recenzenta. „Twórczość” 2019, nr 1.
 • Listy Juliusza Słowackiego. Wstęp, wybór i oprac.: K. Gędas. „Nowaja Polsza” 2018 nr 10.
 • Jarosław Iwaszkiewicz o Henryku Sienkiewiczu (w „La Pologne Littéraire”). Tłum. i oprac.: K. Gędas. „Wiek XIX” 2016.
 • Anioł pocieszenia o oczach szklistych jak czereśnie. Jerzy Liebert w świetle wspomnień i krytyki literackiej Jarosława Iwaszkiewicza. „Irydion” 2016 nr 2.
 • „Król-Duch” Juliusza Słowackiego w recepcji Jarosława Iwaszkiewicza. „Colloquia Litteralia” 2015 nr 2.
 • Sprawozdanie z konferencji poświęconej Ryszardowi Kapuścińskiemu „Jestem bohaterem wszystkich swoich tekstów, które zaświadczam sobą”. „Colloquia Litteralia” 2010 nr 1.
 • Zofia Nałkowska jako czytelniczka. W: Homo legens dawniej i obecnie. Materiały z konferencji literacko-naukowej w Moskwie. Niżnij Tagił 2007.

3. Prace redakcyjne:

 • Borys Pasternak: Szkice. Wybór i tłum.: S. Pollak. Red. naukowa: K. Gędas, P. Mitzner, Ż. Nalewajk. Warszawa 2020, 158 s.
 • Jarosław Iwaszkiewicz: Rozmowy o książkach. Nowy wybór z lat 1954–1979. Oprac. K. Gędas. Warszawa 2010, 338 s.


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • Międzynarodowa konferencja naukowa: Autorki i bohaterki tekstów kultury w ramach cyklu: Kobiety w historii, kulturze, literaturze i języku: Europa Środkowo-Wschodnia – Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 2021 (prelegent)
 • Reymont od nowa [konferencja] – Wydział Nauk Humanistycznych UKSW 2017 (prelegent)
 • Jestem bohaterem wszystkich swoich tekstów, które zaświadczam sobą [Konferencja poświęcona życiu i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego] – Wydział Nauk Humanistycznych UKSW 2010 (organizator)

Udział w projektach badawczych:
 • Grant indywidualny w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura 2020” na wydanie monografii Recenzje literackie Jarosława Iwaszkiewicza, 2020
 • Wykonawca w grancie Naukowa edycja esejów i listów Borysa Pasternaka w tłumaczeniu Seweryna Pollaka, kierownik projektu: dr hab. Żaneta Nalewajk-Turecka (UW), 2020
 • Wykonawca w grancie Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Cyfrowy słownik biobibliograficzny, kierownik projektu: dr Alicja Szałagan (IBL PAN), 2019-2022)
 

Wyróżnienia:

 • Grant wydawniczy w programie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura 2020”.
 • Uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych z wyróżnieniem w 2018 r.
 • Stypendystka Fundacji Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS w latach 2014–2017.
 • Stypendystka Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW w latach 2003–2008.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45