Krzysztof Gajewski

dr, adiunkt

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem
Zespół „Literatura i Konteksty”

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
kulturowe studia nad komunizmem, krytyczna analiza dyskursu, antropologia nowych mediów, teoria oralności, elektroniczna kultura uczestnictwa, krytyka mitograficzna, problem intencjonalności.

krzysztof.gajewski@ibl.waw.pl

Granty badawcze
2013-2018 Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo – kierownictwo prof. dr hab. Michał Głowiński, NPRH, nr 11H 12 0108 81, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN; udział w projekcie: uczestnik seminarium naukowego, autor artykułów naukowych;
2011-2013 Opowiedzieć PRL – kierownictwo prof. dr hab. Michał Głowiński, NCN, nr NN103450240, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN; autor artykułu naukowego;

Stypendia
2004 – stypendium rządu francuskiego

Publikacje i aktywność dydaktyczna
Aktualna lista publikacji oraz prowadzonych zajęć dostępna na stronie
krzysztofgajewski.info

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45