Krzysztof Gajewski

dr hab., profesor IBL PAN

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem
Zespół "Literatura i Konteksty"

krzysztof.gajewski@ibl.waw.pl

Aktualna lista publikacji oraz prowadzonych zajęć dostępna na stronie: krzysztofgajewski.info

Główne kierunki zainteresowań naukowych: 

 • krytyczna analiza dyskursu,
 • teoria mediów,
 • społecznościowe praktyki tekstualne,
 • kulturowe studia nad komunizmem,
 • krytyka postkolonialna

Książki:

 • Tryumf amatora. O społecznościowych praktykach tekstualnych w świecie mediów elektronicznych, Warszawa 2020.
 • Reprezentacje komunizmu. PRL z perspektywy badań literackich i kulturowych, Warszawa 2018.
 • Umysł wobec świata. Intencjonalność w filozofii Johna Searle'a, Warszawa 2016.
Granty badawcze
 • 2017-2019 "Równouprawnienie". Wydanie krytyczne "Al-Musawat" Majj Zijade — kierownictwo dr Mustafa Switat; NPRH, nr 22H 16 0355 84 NPRH, realizowany na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW; udział w projekcie: autor komentarza naukowego;
 • 2013-2018 Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo – kierownictwo prof. dr hab. Michał Głowiński, NPRH, nr 11H 12 0108 81, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN; udział w projekcie: uczestnik seminarium naukowego, autor artykułów naukowych;
 • 2011-2013 Opowiedzieć PRL – kierownictwo prof. dr hab. Michał Głowiński, NCN, nr NN103450240, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN; autor artykułu naukowego;

Stypendia

 • 2021 – Erasmus+, Karlsruhe Institut für Technologie, Karlsruhe, Niemcy. (1 tydzień)
 • 2017 – kwerenda biblioteczna, 8-16 czerwca, Grand Rapids State University, Grand Rapids, Michigan, USA. (1 tydzień)
 • 2016 – Erasmus+, Universidad de Salamanca, Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología, Salamanka, Hiszpania. (1 tydzień) 
 • 2004 – stypendium rządu francuskiego, Uniwerstytet Nancy 2, Nancy, Francja. (1 tydzień)
 • 2004 – stypendium rządu francuskiego (1 miesiąc)
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku