Krzysztof Gajewski

dr, adiunkt

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem
Zespół „Literatura i Konteksty”

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
kulturowe studia nad komunizmem, krytyczna analiza dyskursu, antropologia nowych mediów, teoria oralności, elektroniczna kultura uczestnictwa, krytyka mitograficzna, problem intencjonalności.

krzysztof.gajewski@ibl.waw.pl

Granty badawcze
2013-2018 Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-1989. Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo – kierownictwo prof. dr hab. Michał Głowiński, NPRH, nr 11H 12 0108 81, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN; udział w projekcie: uczestnik seminarium naukowego, autor artykułów naukowych;
2011-2013 Opowiedzieć PRL – kierownictwo prof. dr hab. Michał Głowiński, NCN, nr NN103450240, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN; autor artykułu naukowego;

Stypendia
2004 – stypendium rządu francuskiego

Publikacje i aktywność dydaktyczna
Aktualna lista publikacji oraz prowadzonych zajęć dostępna na stronie
krzysztofgajewski.info

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45