Mateusz Franczak

mgr, specjalista ds. otwartej nauki
Centrum Humanistyki Cyfrowej

mateusz.franczak@ibl.waw.pl
ORCID: 0000-0002-0416-2491
 

PUBLIKACJE:

  • [Współautorstwo:] H. Brzóska, K. Danecki, M. Franczak, K. Grabowska, P. Haratyk, A. Kalinowska, M. Moraczewska, P. Nowak, D. Paleczna, E. Rozkosz, K. Rybicka, G. Stunża, D. Szkodzińska, M. Szuflita, K. Śliwowski, A. Tarkowski, M. Wilkowski, Wolne licencje w nauce. Instrukcja. Centrum Cyfrowe. Projekt Polska. Warszawa 2013.

Publikacje elektroniczne:

  • [Współautorstwo:] K. Avanço, A. Balula, M. Błaszczyńska, A. Buchner, L. Caliman, C. Clivaz, C. Costa, M. Franczak, R. Gatti, E. Giglia, A. Gingold, S. Jarmelo, M. J. Padez, D. Leão, M. Maryl, I. Melinščak Zlodi, K. Mojsak, A. Morka, T. Mosterd, L. Wieneke, Future of Scholarly Communication . Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities. 2021. Dostęp w internecie: https://doi.org/10.5281/zenodo.5017705.
  • [Współautorstwo:] E. Ernst, A. Ekanger, M. Franczak, I. Katsaloulis, M. Töpfer, M. Wnuk, How-to-advocacy: OPERAS practical guide on advocating for open scholarly communication in the social sciences and humanities. Dostęp w internecie: https://doi.org/10.5281/zenodo.5043438.
 

Udział w projektach badawczych:

  • Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL – w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR), czas realizacji: 2021-2023, charakter udziału: wykonawca, wkład w tworzenie wartości niematerialnych i prawnych projektu, projekt afiliowany w: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, kierownik grantu: Tomasz Parkoła.
  • TRIPLE (Targeting Researchers through Innovative Practices and multiLingual Exploration) – czas realizacji: 2019-2022, źródło finansowania: Horyzont 2020, charakter udziału: wykonawca.
  • OBERRED (Open Badge Ecosystem for the Recognition of skills in Research Data management and sharing) – czas realizacji: 2019-2022, źródło finansowania: Erasmus + (2019-1-FR01-KA203- 063056), charakter udziału: wykonawca, kierownik grantu: Nicolas Hochet.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku