Katarzyna Czeczot

dr hab., profesor instytutu

Pracownia Literatury Romantyzmu 
Pracownia Antropologii Współczesności


Główne kierunki zainteresowań naukowych:
przedstawienia obłędu w europejskiej kulturze XIX i XX wieku; kulturowe konteksty dziewiętnastowiecznej psychiatrii; kulturowa teoria literatury; krytyka feministyczna.

katarzyna.czeczot@ibl.waw.pl, ka.czeczot@gmail.com

PUBLIKACJE:
Książki
•    Agnieszka Zawadowska, Maria Janion, Monika Grodzka, Katarzyna Czeczot, Polka. Medium. Cień. Wyobrażenie. Przewodnik, Warszawa 2005.
•    Ofelizm. Romantyczne zawłaszcenia feministyczne interwencje, Warszawa 2016.

Wybrane artykuły
•    Szczeliny pisania wstydliwego w: Gada!zabić? Pantologia neolingiwzmu, red. M. Cyranowicz, P. Kozioł, Warszawa 2005.
•    Czarownica i anamorfoza w: Polka. Medium. Cień. Wyobrażenie (katalog wystawy), pod red. M. Gabryś, M. Rudaś-Grodzkiej, B. Smoleń, Warszawa 2006.
•    Farmakon Karpowicza w: Podziemne wniebowstąpienie. Szkice o twórczości Tymoteusza Karpowicza, Wrocław 2006.
•    Obroty odwrotności. O dramacie Tymoteusza Karpowicza Noc jest tylko wygnanym dniem, “Topos" 2006 nr 4.
•    Heliografia elementarna. Notatki o Stanach Marii Cyranowicz, “Wakat" 2006 nr 1.
•    Nieustraszona mowa Doroty Masłowskiej, "Ha!art" 2007 nr 27.
•    Rewolucje mniejsze, "Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza, 2007.
•    Nie-boska rodzina w: Konstelacje rodzinne. Obraz rodziny w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer pod red. A. Adamieckiej-Sitek i D. Buchwald, Warszawa 2009.
•    Guwernantka i metoda (http://www.intertekst.com/182_artykul.html)
•    Rozbliźnianie. Proza Michela Tourniera, “Ha!art" 2009 nr 1-2.
•    Grać Konrada. Inscenizacje płci w Aktorach prowincjonalnych Agnieszki Holland w: Inna scena: koniec męskości? : konstrukcje męskiej tożsamości w polskim dramacie i teatrze w perspektywie gender i queer, pod red. Agaty Adamieckiej-Sitek i Doroty Buchwald, Warszawa : Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2011.
•    Excessive Prose: The Queen's Peacock by Dorota Masłowska w: Mapping Experience in Polish and Russian Women's Writing, ed. Marja Rytkönen, Kirsi Kurkijärvi, Urszula Chowaniec, Ursula Phillips, Cambridge 2010.
•    Crossdresiarze. Strategie utożsamienia w teatrze Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, “Notatnik Teatralny" 2011 nr 64.
•    Epistemologie feministyczne. Ku lepszej wiedzy o "kobietach (wraz z Joanną Bednarek), "Praktyka Teoretyczna 2013 nr 4 (10). http://www.praktykateoretyczna.pl/czasopismo/epistemologie-feministyczne-ku-lepszej-wiedzy-o-"kobietach/
•    Wynaturzenie, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" 2014 nr 5, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/160/272
•    Patologie duszy. Ludwik Sztyrmer i narodziny psychiatrii, "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza", 2015.
•    Magnetyzm ślubów w: Nikt mnie nie zna, czyli Fredro niekanoniczny, red. Agata Adamiecka-Sitek, Warszawa 2015.
•    Światło i czułość. Jak się kocha w epoce dagerotypu?, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" 2015 nr 10, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/277/566
•    Nieswoim głosem. Widmo spirytyzmu krąży nad feminizmem, "Teksty Drugie" 2016 nr 2.

Prace redakcyjne:
•    Śmierć Mickiewicza: teksty i rozmowy w roku Mickiewiczowskim 2005, pod red. Katarzyny Czeczot i Marty Zielińskiej, Warszawa 2008.
•    Encyklopedia gender: płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka, Katarzyna Nadana-Sokołowska, Agnieszka Mrozik, Kazimiera Szczuka, Katarzyna Czeczot, Barbara Smoleń, Anna Nasiłowska, Ewa Serafin, Agnieszka Wróbel, Warszawa 2014.
•    Katarzyna Czeczot, Magnetyzm, Warszawa 2016.
•    … czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, pod red. Moniki Rudaś-Grodzkiej, Barbary Smoleń, Katarzyny Nadany-Sokołowskiej, Agnieszki Mrozik, Katarzyny Czeczot, Anny Nasiłowskiej, Ewy Serafin-Prusator, Agnieszki Wróbel, Warszawa 2016.
 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku