Włodzimierz Bolecki

Prof. dr hab., profesor

Pracownia Poetyki Historycznej

Główne kierunki zainteresowań naukowych

teoria i historia literatury XX wieku, krytyka literacka, edytorstwo

wlodzimierz.bolecki@ibl.waw.pl, wbol@wp.pl , tel. 828-31-16; strona internetowa: http://www.Bolecki.eu/

PUBLIKACJE:

Książki

 • Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, IBL PAN, Warszawa 2012, s.630
 • Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), Arcana, Kraków 2007;
 • 'Inny świat' Gustawa-Herlinga Grudzińskiego, Universitas, Kraków 2007;
 • Inna krytyka, w serii Krytyka XX w., pod red. M. Wyki, Universitas 2007;
 • Ciemna miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, WL, Kraków 2004;
 • Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem - Grudzińskim), Wydawnictwo Szpak, Warszawa 2000;
 • Polowanie na postmodernistów w Polsce, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999;
 • Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, PWN, Warszawa. Wyd. I: 1991, wyd. II: 1998;
 • Rozmowy w Dragonei (z Gustawem Herlingiem - Grudzińskim), Warszawa 1997;
 • Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, WSIP, Warszawa. Wyd. I: 1994, wyd. II uzupełnione: 1997;
 • Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Universitas, Kraków 1996. Wyd. I: 1982. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, pod. redakcją J. Sławińskiego, vol.60.;
 • Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Biblioteka Analiz Literackich, WSIP, Warszawa 1994. Wyd. II uzupełnione: Warszawa 1997;
 • Prawdy niemiłe. Eseje, Warszawa 1993;
 • Ptasznik z Wilna (o Józefie Mackiewiczu). [Pod pseudonimem Jerzy Malewski], Wydawnictwo ARKA, Kraków 1991;
 • Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo PLEJADA, Warszawa 1991;
 • Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987. [Pod pseudonimem Jerzy Malewski];
 • Historia i biografia. Opowieści biograficzne Wacława Berenta, Wrocław 1978. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, vol. 49.


Ważniejsze rozprawy i artykuły

 • „Dzikie kryształy”, „Pogranicza” 2004 nr 6, s. 72-80;
 • “Ez az én fejlődésregényem”. W. Bolecki beszelgetese Gustaw Herling-Grudziński a Más világrol, transl. into Hungarian Pálfalvi Lajos, “Nagy Világ. Világirodalmi folyóirat” 2005, nr 4, s. 303 – 320;
 • Witold Gombrowicz. A l’occasion du centieme anniversaire de sa naissance, trad. par Damian Rosset, Ecriture 64, "Revue Littéraire", Lausanne 2004, s. 166-174;
 • Pytania o przedmiot literaturoznawstwa, "Teksty Drugie" 2005, nr 1/2, s. 11-22;
 • Niebezpieczne związki, "Teksty Drugie" 2005, nr 5, s. 4-9;
 • Metaproza wczesnego modernizmu ("Pałuba" K. Irzykowskiego). "Arkusz", Poznań 2003 nr 2,3;
 • Von der Postmoderne? zur Moderne (Wat: Die andere Erfahrung) [w:] Aleksander Wat und sein Jahrhundert, herausgegeben von M. Freise und A. Lawaty, Wiesbaden 2002, s. 276-294;
 • Modalność - literaturoznawstwo a kognitywizm [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa;
 • Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans). "Teksty Drugie" 2002 nr 4;
 • Czy Witkacy był antysemitą? [w:] Witkacy: Życie i twórczość. Pod red. J. Deglera, Wrocław 1996, s. 181- 197.

Ważniejsze prace w przygotowaniu

 • "Dzieła zebrane" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - wydanie krytyczne pod kier. W.Boleckiego; opracowanie zbiorowe.
 • "Dzieła zebrane" Witolda Gombrowicza [współredakcja z J. Jarzębskim i Z. Łapińskim].


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym

 • Rada Naukowa IBL PAN (członkostwo);
 • Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (członkostwo);
 • Redakcja "Teksty Drugie" (członkostwo);
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie (członkostwo);
 • PEN-Club (członkostwo);
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (członkostwo).


Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych

 • Współczesni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. I. Red. J. Czachowska, A. Szałagan. Warszawa 1994;
 • Kto jest kim w Polsce?, "Interpress", Warszawa, 1991;
 • Who is who w Polsce, "Encyklopedia Hübnera", Gdynia, 2002;
 • Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, t. 1.
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45