Włodzimierz Bolecki

Prof. dr hab., profesor

Pracownia Poetyki Historycznej

Główne kierunki zainteresowań naukowych

teoria i historia literatury XX wieku, krytyka literacka, edytorstwo

wlodzimierz.bolecki@ibl.waw.pl, wbol@wp.pl , tel. 828-31-16; strona internetowa: http://www.Bolecki.eu/

PUBLIKACJE:

Książki

 • Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, IBL PAN, Warszawa 2012, s.630
 • Ptasznik z Wilna. O Józefie Mackiewiczu (zarys monograficzny), Arcana, Kraków 2007;
 • 'Inny świat' Gustawa-Herlinga Grudzińskiego, Universitas, Kraków 2007;
 • Inna krytyka, w serii Krytyka XX w., pod red. M. Wyki, Universitas 2007;
 • Ciemna miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, WL, Kraków 2004;
 • Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem - Grudzińskim), Wydawnictwo Szpak, Warszawa 2000;
 • Polowanie na postmodernistów w Polsce, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999;
 • Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, PWN, Warszawa. Wyd. I: 1991, wyd. II: 1998;
 • Rozmowy w Dragonei (z Gustawem Herlingiem - Grudzińskim), Warszawa 1997;
 • Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, WSIP, Warszawa. Wyd. I: 1994, wyd. II uzupełnione: 1997;
 • Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym: Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Universitas, Kraków 1996. Wyd. I: 1982. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, pod. redakcją J. Sławińskiego, vol.60.;
 • Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Biblioteka Analiz Literackich, WSIP, Warszawa 1994. Wyd. II uzupełnione: Warszawa 1997;
 • Prawdy niemiłe. Eseje, Warszawa 1993;
 • Ptasznik z Wilna (o Józefie Mackiewiczu). [Pod pseudonimem Jerzy Malewski], Wydawnictwo ARKA, Kraków 1991;
 • Ciemny Staw. Trzy szkice do portretu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Wydawnictwo PLEJADA, Warszawa 1991;
 • Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987. [Pod pseudonimem Jerzy Malewski];
 • Historia i biografia. Opowieści biograficzne Wacława Berenta, Wrocław 1978. Seria: Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, vol. 49.


Ważniejsze rozprawy i artykuły

 • „Dzikie kryształy”, „Pogranicza” 2004 nr 6, s. 72-80;
 • “Ez az én fejlődésregényem”. W. Bolecki beszelgetese Gustaw Herling-Grudziński a Más világrol, transl. into Hungarian Pálfalvi Lajos, “Nagy Világ. Világirodalmi folyóirat” 2005, nr 4, s. 303 – 320;
 • Witold Gombrowicz. A l’occasion du centieme anniversaire de sa naissance, trad. par Damian Rosset, Ecriture 64, "Revue Littéraire", Lausanne 2004, s. 166-174;
 • Pytania o przedmiot literaturoznawstwa, "Teksty Drugie" 2005, nr 1/2, s. 11-22;
 • Niebezpieczne związki, "Teksty Drugie" 2005, nr 5, s. 4-9;
 • Metaproza wczesnego modernizmu ("Pałuba" K. Irzykowskiego). "Arkusz", Poznań 2003 nr 2,3;
 • Von der Postmoderne? zur Moderne (Wat: Die andere Erfahrung) [w:] Aleksander Wat und sein Jahrhundert, herausgegeben von M. Freise und A. Lawaty, Wiesbaden 2002, s. 276-294;
 • Modalność - literaturoznawstwo a kognitywizm [w:] Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, pod red. W. Boleckiego i R. Nycza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa;
 • Modernizm w literaturze polskiej XX w. (Rekonesans). "Teksty Drugie" 2002 nr 4;
 • Czy Witkacy był antysemitą? [w:] Witkacy: Życie i twórczość. Pod red. J. Deglera, Wrocław 1996, s. 181- 197.

Ważniejsze prace w przygotowaniu

 • "Dzieła zebrane" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - wydanie krytyczne pod kier. W.Boleckiego; opracowanie zbiorowe.
 • "Dzieła zebrane" Witolda Gombrowicza [współredakcja z J. Jarzębskim i Z. Łapińskim].


Udział w życiu naukowo-organizacyjnym

 • Rada Naukowa IBL PAN (członkostwo);
 • Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego (członkostwo);
 • Redakcja "Teksty Drugie" (członkostwo);
 • Towarzystwo Naukowe Warszawskie (członkostwo);
 • PEN-Club (członkostwo);
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (członkostwo).


Biogramy i opracowania o Pracowniku w najważniejszych kompendiach informacyjnych

 • Współczesni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, t. I. Red. J. Czachowska, A. Szałagan. Warszawa 1994;
 • Kto jest kim w Polsce?, "Interpress", Warszawa, 1991;
 • Who is who w Polsce, "Encyklopedia Hübnera", Gdynia, 2002;
 • Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, t. 1.

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45