Jacek Biesiada

mgr, główny specjalista, kierownik Pracowni Bibliografii Bieżącej

jacbie@pbl.ibl.poznan.pl
tel. (61) 852-85-03 wewn. 269

Główne kierunki zainteresowań naukowych:
Dokumentacja literacka, życie literackie Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym.

PUBLIKACJE:
Książki:

 • Bibliografia polskich prac z zakresu slawistyki. 1972-1981. Literaturoznawstwo. Warszawa: PWN 1983, 1080 s.
 • Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce za rok 1993. Opracowali … i Aleksandra Żurawska-Włoszczyńska. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych 1995, 159 s.
 • Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce za rok 1994. Opracowali … i Aleksandra Żurawska-Włoszczyńska. Poznań-Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 1996, 167 s.

Ważniejsze rozprawy i artykuły:

 • Czy Reymont był prezesem Związku Zawodowego Literatów Polskich w Poznaniu? "Przegląd Humanistyczny" 1980 nr 4 s. 147-149.
 • „Polska Bibliografia Literacka” w bazie danych i Internecie. W: Infobazy ’99. Bazy danych dla nauki. Materiały z konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych. Gdańsk: Politechnika Gdańska 1999 s. 224-229. [Współautor: Maciej Matysiak].
 • Pięćdziesiąt lat „Polskiej Bibliografii Literackiej”. "Nauka" 2004 nr 1 s. 137-141.
 • Dzieje nagrody literackiej miasta Poznania w dwudziestoleciu międzywojennym. "Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski" 2006 t. 2 s. 271-307.
 • Pośmiertny kult Jana Kasprowicza w Poznaniu do roku 1939. "Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski" 2007 t. 3 s. 321-357.
 • Programy katolickie w Radiu Poznańskim (1927-1933) i w Polskim Radiu w Poznaniu (1933-1939). "Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski" 2009 t. 4 s. 263-314.
 • O zamierzonej Fundacji dla Niezamożnych Literatów Polskich im. ks. Ludwika Antoniego Wojtysia w Poznaniu z roku 1929. Kilka faktów z życia jej Fundatora. "Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski" 2010 t. 5 s. 195-226.
 • Wokół Poezji zebranych Kazimiery Iłłakowiczówny. W: Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25 rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny. Poznań 2008 s. 181-192.
 • Kontakty literackie Kazimiery Iłłakowiczówny z międzywojennym Poznaniem. "Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski" 2012 t. 7 s. 265-299.

Prace edytorskie:

 • Kazimiera Iłłakowiczówna: Po zachodzie. [Wiersze rozproszone]. [Opracowanie], wybór i posłowie: Aleksandra Żurawska-Włoszczyńska, … . Poznań: Wydawnictwo Literackie „Parnas” 1993, 66 s.
 • Kazimiera Iłłakowiczówna: Wspomnienia i reportaże. [Teksty rozproszone]. Opracowali i posłowiem opatrzyli … i Aleksandra Włoszczyńska.
 • Kazimiera Iłłakowiczówna: Poezje zebrane. T. 1-4. Zebrali, opracowali i bibliografię sporządzili: …, Aleksandra Żurawska-Włoszczyńska. Wstępem opatrzył Józef Ratajczak. Toruń: Algo 1998, 761 s.; 795 s.; 834 s.; 601 s.
 • Listy Kazimiery Iłłakowiczówny do Eugeniusza Paukszty. (1951-1976). "Ecclesia. Studia z dziejów Wielkopolski" 2011 t. 6 s. 231-258.

Inne, które autor uważa za szczególnie istotne w swoim dorobku:
„Polska Bibliografia Literacka” – współautorstwo pracy zespołowej roczników 1974/75 – 1988, wydawanych w latach 1979-2000 [ponadto redakcja rocznika 1979 i współpraca redaktorska roczników 1982 i 1983] oraz roczników 1989 i dalszych, pozostających w internetowej  bazie danych „Polska Bibliografia Literacka” pod adresem: pbl.ibl.poznan.pl

Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • „Przegląd Kościelny (1902-1907) ks. Stanisława Okoniewskiego. Bibliografia zawartości”

Udział w życiu naukowo-organizacyjnym, udział w projektach badawczych:
Kierownik i współwykonawca sześciu projektów naukowo-badawczych, finansowanych ostatnio przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a wcześniej przez Komitet Badań Naukowych:

- nr 1 H01C 002 09 pt. „Polska Bibliografia Literacka za rok 1988”, realizowany w okresie 01.07.1995-30.06.1997;
- nr 1 H01C 019 18 pt. „Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych”, realizowany w okresie 01.01.2000-31.12 2000;
- nr 2 H01C 035 23 pt. „Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych”, realizowany w okresie 22.10.2002-21.10.2003;
- nr 1 H01C 012 27 pt. „Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych”, realizowany w okresie 14.09.2004-13.09.2006;
- nr N N103 0288 33 pt. „Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych”, realizowany w okresie 29.10.2007-28.10.2009;
- nr N N103 135 239 pt. „Polska Bibliografia Literacka – rozbudowa internetowej bazy danych”, realizowany w okresie 27.10.2010-26.10.2012.


Biogramy i opracowania o Pracowniku:
Jadwiga Czachowska: Autorzy bibliografii w Instytucie Badań Literackich PAN.  (Słownik biobibliograficzny). Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo 2010 s. 3.
 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45