Paweł Bem

 

 dr, adiunkt

Ośrodek Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego 

Dni i godziny dyżurów w Instytucie:
środa, godz. 11.00-12.00, s. 126 (sekretariat studiów doktoranckich "Humanistyka cyfrowa")
środa, godz. 12.00-14.00, s. 126 (Ośrodek)


Główne kierunki zainteresowań naukowych:
historia literatury polskiej XX wieku, badania filologiczne, dokumentacja literatury, literatura dokumentu osobistego
 

E-maile, telefony:

pawel.bem@ibl.waw.pl

 

 PUBLIKACJE:

Książki autorskie: 

 • Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017

 

Rozprawy i artykuły:

 • Dwa październiki Czesława Miłosza, czyli o znaczeniu „otoczki”, w: Przed i po. Czesław Miłosz, red. J. Olejniczak, Pasaże, Kraków 2021;
 • „Tekst edytorski” czy „wieloautorski”? Kilka uwag o heterogeniczności edytorstwa naukowego, „Pamiętnik Literacki” 2020, nr 4;
 • Ton manuskryptu. Literatura – edycja – życie, „Forum Poetyki / Forum of Poetics" 2020, nr 21; 
 • Obowiązki i ambicje. Jeszcze o (nie)pamięci poety, „Konteksty" 2020, nr 3;
 • Moralność archiwum. O korzyściach z ożywiania pracowni pisarza, „Pamiętnik Literacki” 2019, nr 3;
 • „Najbardziej ludzki z naszych pisarzy”. Słowo o życiu i twórczości Czesława Straszewicza, „Autograf” 2017, nr 6;
 • Zauroczenie i strach, „Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty” 2015 [2017], z. 1(22) – 2(23);
 • Filologia – nieprzerwana wola rozumienia innego, „Ethos” 2017, nr 1;
 • „Zachować intencję autora”. O szlachetnym kłamstwie w edytorstwie naukowym, „Tekstualia” 2017, nr 1;
 • „Genetyka tekstów” Pierre’a-Marca de Biasiego a polska recepcja krytyki genetycznej, w: Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. M. Prussak, P. Bem, Ł. Cybulski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017;
 • Dygot młodzieńców. O wierszu z wileńskiej koperty Czesława Miłosza, w: Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016;
 • Jerzy Giedroyc - czytelnik i wydawca literatury rosyjskiej, w: Literatura rosyjska w kręgu „Kultury”. W poszukiwaniu zatraconej solidarności, tom I, red. P. Mitzner, Instytut Literacki Kultura - Instytut Książki, Paryż - Kraków 2016;
 • Rosyjskie lektury Wojciecha Skalmowskiego (Russkij krug cztienija Wojciecha Skalmowskogo), „Nowaja Polsza" 2016, nr 4;
 • Dlaczego polskie edytorstwo naukowe nie istnieje, „Teksty Drugie" 2016, nr 1;
 • Nowa bibliologia - nowa krytyka. Paradoksy relacji, „Teksty Drugie" 2015, nr 3;
 • Sprawa kryptonim „Pascal”. Konstanty Jeleński w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL, w: Kariera pisarza w PRL-u, red. M. Budnik, K. Budrowska, E. Dądrowicz, K. Kościewicz, Warszawa 2014;
 • „Coś na przyszłość". O planach rozwoju Instytutu Literackiego w Paryżu (Czto-to na buduszczeje. O płanach razwitija Litieraturnogo Instituta w Pariże), „Nowaja Polsza” 2014, nr 1;
 • Światopogląd Konstantego Jeleńskiego. Próba rekonstrukcji, „Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty” 2010, nr 1-2;

 Prace edytorskie i redakcyjne: 

 • J. Giedroyc, J. Goślicki, Listy 1969-1997, oprac., wstępem i przypisami opatrzył P. Bem, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020 (w druku);
 • List Czesława Miłosza do Jacques'a Maritaina, opracował i podał do druku P. Bem, „Twórczość” 2020, nr 7-8;
 • K. A. Jeleński, List do Zygmunta Hertza, „Twórczość” 2019, nr 10;
 • Cz. Miłosz, Sprawa stylu, podał do druku i oprac. P. Bem, „Zeszyty Literackie” 2018, nr 4;
 • Filologia. Lekcja wolności. Antologia rosyjskich tekstów naukowych, wybór M. Prussak, opracowanie redakcyjne P. Bem, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017;
 • I. i T. Byrscy, Cz. Miłosz, Korespondencja, oprac. P. Bem przy współpracy M. Prussak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017;
 • Cz. Miłosz, Prośba, podał do druku i oprac. P. Bem, „Zeszyty Literackie” 2017, nr 4;
 • Cz. Miłosz, Rozmyślania w hotelowym hallu, podał do druku i oprac. P. Bem, „Archiwum Emigracji. Studia, Szkice, Dokumenty” 2015 [2017], z. 1(22) – 2(23);
 • Archiwa i bruliony pisarzy. Odkrywanie, red. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017;
 • Cz. Miłosz, inc. „Piękna jesteś ojczyzno moja, Europo”, podał do druku i oprac. Paweł Bem, „Zeszyty Literackie” 2017, nr 1;
 • Tożsamość tekstu. Tożsamość literatury, red. P. Bem, Ł. Cybulski, M. Prussak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016;
 • Kazimierz Wyka – ostatni sezon dyrektora, oprac. edytorskie P. Bem, w: IBL w PRL. II. Sylwetki. Wspomnienia, pod red. E. Kiślak, Warszawa 2016;
 • Cz. Straszewicz, Listy do Czesława Miłosza, oprac. P. Bem, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 2;
 • J. Czapski, O przyjacielu, oprac. P. Bem, „Zeszyty Literackie” 2015, nr 3;
 • J. Andrzejewski, S. Baczyńska, T. Gajcy, K. Irzykowski, K. L. Koniński, Cz. Miłosz, J. Turowicz, K. Wyka, Pod Okupacją. Listy, oprac. M. Urbanowski, wstęp M. Wyka, red. P. Bem, B. Toruńczyk, Warszawa 2014.

  Publikacje krytycznoliterackie, popularnonaukowe, szkice (wybór):

 • „Wiele Panu zawdzięczam”. Miłosz, Maritain i anielski grzech poezji raz jeszcze, „Twórczość” 2020, nr 7-8;
 • Miłosz na antypodach Miłosza, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 2;
 • Lato 1923, „Zeszyty Literackie” 2016, nr 1;
 • Lista osobista. Remarque, „Zeszyty Literackie” 2015, nr 4;
 • Ten uroczy Ukrainiec Boraczok, „Zeszyty Literackie” 2015, nr 3; 
 • Poezja z czerwonym szalikiem, „Tekstualia” 2015, nr 1;
 • Los pasierba i niewiedza Giedroycia, „Zeszyty Literackie” 2015, nr 1;
 • „Kultura” w sieci, „Nowaja Polsza” 2014, nr 10;
 • Kiosk, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 127;
 • Niebyły list do Czesława Miłosza, „Zeszyty Literackie” 2014, nr 125;
 • Pan Chevasson, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 124;
 • Imię zdmuchnięte: Abrasza Zemsz, „Zeszyty Literackie” 2013, nr 123;
 • Scalany wąż, „Nowa Dekada Krakowska” 2012, nr 3-4;
 • Dobrze, że był, „Teatr” 2012, nr 7-8;
 • Sens, ryzyko i radość teatru, „Teatr” 2011, nr 5;
 • MIŁOSZEM: Jeleński, pismo internetowe „Dwutygodnik” 2011, nr 59, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2319
 • Konstanty Aleksander Jeleński, „Nowaja Polsza” 2008, nr 12.

 Przekłady:

 • P. Shillingsburg, Od Gutenberga do Google'a. Elektroniczne reprezentacje tekstów literackich, tłum. P. Bem, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2020;
 • J. McGann, Nowa Respublica litteraria. Pamięć i nauka w wieku cyfryzacji, tłum. O. Mastela, J. Prussak, Ł. Cybulski, P. Bem, IBL, Warszawa 2017;
 • E. Said, Powrót do filologii, tłum. P. Bem, „Teatr” 2015, nr 2 (cz. I);
 • E. Said, Powrót do filologii, tłum. P. Bem, „Teatr” 2015, nr 3 (cz. II).

 Ważniejsze prace w przygotowaniu:

 • opracowanie korespondencji Czesława Miłosza z Janem Goślickim;

  Wystąpienia konferencyjne, referaty:

 • Wszystkie październiki Czesława Miłosza (konferencja naukowo-literacka Przed i po. Czesław Miłosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zabrze, 10-11 X 2019);
 • Transposed lives. On few characters of Czesław Miłosz's manuscripts from the 1950s. (międzynarodowa konferencja Genesis - Cracow 2019, Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Cracow and Institut des Textes & Manuscrits Modernes (ITEM) in Paris, Kraków, 12-14 VI 2019 r.);
 • O (nie)możliwości przekroczenia formy w listach Witolda Gombrowicza do rodziny (konferencja Artyst(k)a: obecność i tożsamość, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki UJ, Kraków, 27-29 IV 2018 r.);
 • „Genetyka tekstów” Pierre-Marca de Biasiego a polska recepcja krytyki genetycznej (współautor: Ł. Cybulski; międzynarodowa konferencja Przed-tekstowy świat. Archiwa, bruliony, rękopisy, Wydział Polonistyki UJ, Kraków, 10-11 III 2016 r.);
 • „Genetyka tekstów” Pierre-Marca de Biasiego (współautor: Ł. Cybulski; zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, Warszawa, 22 II 2016 r.);
 • Sprawa kryptonim „Pascal”. Konstanty Jeleński w dokumentach Służby Bezpieczeństwa PRL (międzynarodowa konferencja Kariera pisarza w PRL-u, Uniwersytet w Białymstoku, 24-25 IV 2014 r.);
 • Walter Greg i Jerome McGann: dwa paradygmaty w angloamerykańskim edytorstwie naukowym 2. połowy XX w. (współautor: Ł. Cybulski; zebranie Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego IBL PAN, Warszawa, 16 XII 2013 r.);
 • Nieuniknione? Pytanie o „ja” epistolarne w epistolografii XX wieku (konferencja Pamiętnik – bliżej fikcji czy faktu? Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW, 11-12 X 2010 r.).

  Udział w projektach badawczych:

 • Polsko-rosyjskie związki literackie w kręgu paryskiej Kultury (NPRH 2018-2022, kier. prof. Piotr Mitzner): sekretarz/wykonawca grantu;
 • Redefiniowanie filologii (NPRH 2013-2017, kier. prof. Maria Prussak): sekretarz/wykonawca grantu;
 • W poszukiwaniu misji emigracji. Polsko-rosyjskie kontakty literackie w latach 1919-1989 (NPRH 2013-2016, kier. prof. Piotr Mitzner): sekretarz/wykonawca grantu;
 • Dynamika wariantu. Status tekstologiczny wierszy Czesława Miłosza i jego konsekwencje interpretacyjne (NCN 2014-2017): kierownik grantu.
 • Instytut Badań Literackich w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym PRL w latach 1948-1989. Postawy inteligencji wobec przemian społecznych i politycznych. Monografia środowiska intelektualnego (kier. dr hab. Prof. IBL PAN Elżbieta Kiślak): współpracownik grantu

 Udział w komitetach redakcyjnych: 

 • Seria „Filologia XXI“

 Udział w życiu naukowo-organizacyjnym:

 • sekretarz interdysplinarnych studiów doktoranckich "Humanistyka cyfrowa"

 Nagrody, wyróżnienia:   

 • stypendium m.st. Warszawy (2020);
 • III Nagroda w Konkursie im. Aliny Brodzkiej-Wald (2018) za pracę doktorską Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie (promotor prof. P. Mitzner);
 • Praca doktorska Dynamika wariantu. Miłosz tekstologicznie (promotor prof. P. Mitzner) wyróżniona przez Radę Naukową IBL PAN (2017);
 • Nagroda „Archiwum Emigracji” Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok 2009 za pracę magisterską Światopogląd Konstantego Jeleńskiego. Próba rekonstrukcji;
 • I miejsce w konkursie polonistycznych prac magisterskich w kategorii prac literaturoznawczych za rok 2009 Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW za pracę magisterską Światopogląd Konstantego Jeleńskiego. Próba rekonstrukcji
Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45